Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

tysk litograf, student vid konstakademien i Antwerpen

Lähteet

Kortelainen, Anna, "Niin kutsuttu sydämeni". Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873–1901, 2001, 29

Antwerpen, Lördag d. 8 November 73 8. marraskuuta 1873
Edelfelt har blivit bekant med tysken Carl Scriber på antikklassen och med den amerikanske marinmålaren Monseiur Jerome Ellwell.
Jozef Van Rysel, Frédéric Matthei, Carl Scriber och Edelfelt har kommit överens om att regelbundet träffas hos varandra; dessa, samt amerikanerna och Sidney Adams, är hyggliga människor.
Föregående afton hade de tillbringat hos Frédéric Matthei, som kunnat bjuda på te och en präktig brasa; Carl Scriber, som studerat i München och egentligen är ornamentalist och litograf, berättade om Peter von Cornelius, Wilhelm von Kaulbach och konstnärslivet där; tyskarna är kamratliga och deras "burchenanda" [student(nations)anda] påminner om kamratskapet i Norden; Scriber lovade komma och titta på Edelfelts skisser.
Carl Scriber ändrade planerna och bad Edelfelt följa med på en "spatsertur" [promenad] till förstaden Berchem, där direktören för Cercle artistique [konstnärsföreningen] bodde; med på turen följde även akademieleven Monseiur Cornet.
Herr Schultz är Carl Scribers bolagist [rumskamrat].
På återvägen vek de in på Café Royal, där de träffade ett 30-tal tyskar som kände Carl Scriber; den beligska friheten tillåter sång och skål på kaféer och tyskarna stämde upp med bl.a. die Wacht am Rhen; Cornet och Edelfelt var de enda främlingarna i "skocken"; en rolig figur, herr Heinrich Fischer höll tal och underhöll sällskapet.
Antwerpen d 13 Nov. 1873. – 13. marraskuuta 1873
I morgon ska Edelfelt, Frédérick Matthæi och Jozef Van Rysel träffas hos Carl Scriber; Van Rysel tar med sig sin flöjt, så det blir gemytligt.
Antwerpen d. 19 November 73. – 19. marraskuuta 1873
En afton var Frédéric Matthæi, herr Schoultz och Edelfelt hos Carl Scriber: Scriber deklamerade sånger ur Nikolaus Lenaus Faust, Heine, Anastanises Grini [?]; Schoultz spelade violin och Edelfelt sjöng några svenska visor.
Samma herrar och Jozef Van Rysel kommer till Edelfelts på lördag.
Carl Scriber har rått Edelfelt att flytta från hotellet, likaså Sidney Adams, men det är billigare att bo kvar; Edelfelt har fått växeln som Alexandra Edelfelt sänt.
"På utländsk botten" framgår det klart hur övervägande tysk den nordiska bildningen är, även om skandinavismen tryckt sin prägel på densamma; tyskarnas svärmiska, romantiska och heroiska lynne återspeglas i nordborna; den tyska politiken har gjort att de inte kan sympatisera med tyskarna som nation; Scriber och Matthæi är emellertid allt annat än preussiskt sinnade.
Antwerpen d 24. Nov. 73. 24. marraskuuta 1873
På lördag afton var Karel Scriba, Frédéric Matthæi, Schultz och Jozef Van Rysel hos Edelfelt; Scriba läste upp stycken ur Nikolaus Lenaus Savonarola, Die Albigenser o.a.; aftonen förflöt angenämt och trevligt; trakteringen bestod av te, smörgåsar och cigarrer; Joseph Cornet var objuden med och satt och såg "tråkig ut" eftersom han inte förstår tyska.
På söndagen var Edelfelt hela aftonen hos Frédéric Matthæi med Karel Scriba och Jozef Van Rysel; Van Rysel spelade flöjt och de andra pratade, skrattade och drack äkta bayerskt öl.
Karel Scriba är ovanligt hygglig och intelligent; denne har en "inbringande" anställning som tecknare och litograf; Scriba är "geistreich" utan att var svulstig, skriver vers utan att vara litterär snobb och är anspråkslösheten själv; denne är alls inte någon preussare (kommer från Darmstadt) och hyser ringa respekt för Otto von Bismarck och Kaiser Wilhelm; först föregående dag fick Edelfelt veta att Scriba varit med i tysk-franska kriget, det är inget denne skryter med.
Antwerpen d. 30 Nov 73. 30. marraskuuta 1873
Edelfelt var föregående kväll hos Schultz; Karel Scriba är en ypperlig uppläsare och deklamatör; dessa lördagssammankomster är rätt angenäma efter en veckas bråk på konstakademien; på söndageftermiddagen hörde Edelfelt en livlig debatt mellan Scriba och Schultz om Kaiser Wilhelm; Scriba var starkt kritisk; i ett avseende anser Edelfelt att man måste högakta kejsaren och Bismark - i allt vad jesuiterna och katolska presterna anbelagar; i det fallat kan man stämma in i sångraderna: Du Kaiser ist gross. Und Bismarck famos!
Julen blir "ledsam" utan familjen; Karel Scriba, Schultz och Edelfelt ska fira jul tillsammans på tysk-nordiskt vis; på juldagen är de bjudna till Frédéric Matthæi; där ska Scriba skriva verser, Jozef Van Rysel ska spela flöjt och Schultz violin.
Antwerpen d. 6 December. – 6. joulukuuta 1873
Karel Scriba och Schultz äter middag på Rose d’Or; det är trevligt att få annat sällskap än "den filosofiske tigaren" Monsieur Even och "den dumma" Monsieur Van Ganseberger.
Edelfelt har lovat Karel Scriba att skaffa honom tyska översättningar av några svenska skalder; han hoppas att han inte är alltför oförskämd då han ber Morbror Gustaf Brandt låna ut hans eller moster Fanny Brandts tyska exemplar av Fänrik Ståls sägner.
Antwerpen d 11 December 11. joulukuuta 1873
På tal om sport hade Frédéric Matthæi införskaffat fäktningsutrustning senast de kom samman; Karel Scriba antog ytterst animerat utmaningen; Scriba bröt vid ett tillfälle av floretten, slog omkull ett bord och stampade förtvivlat; fäktningen fick sitt slut då husvärden kom in och förbindligt bad dem att låta bli sina ridderliga övningar.
Edelfelt är ledsen över att han inte får fira jul med Alexandra Edelfelt och resten av familjen i Helsingfors; på julafton behöver hans tankar inte färdas längs järnvägar eller gå "via St. Petersburg" för att hitta hem till nummer 10 Södra Esplanadgatan; han tvivlar inte på att det blir ganska angenämt att fira jul med Karel Scriba och Schultz.
Antwerpen d 14 och 15 December. 73 14. joulukuuta 1873
Föregående kväll uppvaktade de högre klasserna på konstakademien Nicaise de Keyser på dennes födelsedag; de Joon höll kopparstickarnas tal på flamländska; Emile Claus för målarna höll likaså sitt tal på flamländska; Moos [?] och De Bergh höll skulptörernas och arkitekternas tal på franska; de Keyser var mycket aimabel [älskvärd] och talade med alla; för Edelfelt berättade de Keyser att denne känt Antoine Wiertz redan som pojke; Jules Dubois höll ett hjärtligt avskedstal; för studenterna fortsatte festen på ett närbeläget estaminet [värdshus] "in de Bruinfisch"; Anthonies, Sidney Adams och Nicolaas Steffelaar spelade piano; Peeters härmade professor Jozef Geefs; komiska visor sjöngs av Claus, Aloïs Boudry och Steffelaar; skulptören Dierkx deklamerade på flamländska; Jules Dubois uppträdde med sina bravurstycken, han deklamerade André Geniers död och stycken av Victor Hugo; klockan 1 gick Edelfelt hem med Karel Scriba och Frédéric Matthæi.
Med de medel som blev över från de insamlade pengarna beslöt man att nästa lördag ställa till maskeradbal; Frédéric Matthæi erbjöd Edelfelt och Karel Scriba kostymer; Edelfelt vet inte vad han skall göra med sina två extra biljetter; Schultz tror att Edelfelt kommer att bli "lyckliggjord" med en av dem; Sidney Adams funderar på en Hamlet-kostym men menar att det blir oskäligt dyrt; inbjudningar har sänts till akademierna i Brüssel, Gent, Brugge, Lüttich och Mons; Edelfelt beklagar att han inte har några av sina Helsingforsbekanta att ge sina biljetter åt; man kan hoppas på en munter afton, de trumpna antwerparnas karaktär lär försvinna bakom masken (karnevalen i Antwerpen är den grannaste i Belgien).
Antwerpen d. 23 Dec. 73. – 23. joulukuuta 1873
Edelfelt har också fullt upp med julförberedelser; deras lilla protestantiska koloni ställer till och skall fira jul tillsammans, Schuoltz, Karel Scriba, Heinrich Fischer, skeppsmäklare Lindroth, och en tysk ingenjör som är vän till Scribas avlidne far; en kvinna med en leksakshandel i det hus där Scriba bor [fru Schneider] har gett dem julgransprydnader
Maskeradbalen "bal des Academiens" har gått av stapeln; på konstakademien har förberedelserna varit många; Peeters och De la Montagne målade en dekoration bestående av Peter Paul Rubens byst, Antwerpens vapen och målarkonstens emblem; Edelfelt klädde sig inte i Frédéric Matthæis franska militärkostym, utan kom tillsammans med Jules Dubois utklädda till kritiken (Dubois) och konsten (Edelfelt); tillsammans med Karel Scriba ritade Edelfelt karrikatyrer som de tryckte upp och som hade god åtgång; engelsmännen Jamesson och Stephenson var utklädda till ett resande engelskt par; Peeters kom som fiskmånglerska; Emile Claus och Gérard Portielje var ypperliga pierrots; redaktören för Précurseur var på plats; Edelfelt sänder hem tidningsnumret där balen nämns, samt de karikatyrer som han har kvar; Amor som målare är ritad av Scriba, medan Edelfelt gjort de två andra, däribland hans eget porträtt.
På maskaradbalen blev Edelfelt genom Karel Scriba presenterad för kapten Svendsen från Norge och skeppsmäklare Lindroth från Nystad; Lindroth hade bott sex år i London och var nu skepssmäklare i Antwerpen; Scriba hade misstagit dem för musiker och han bjöd Lindroth till deras julfirande.
På söndagskvällen träffades Edelfelt, Karel Scriba, Schultz, Heinrich Fischer och herr Lindroth på Café de Nord; det kändes gott i käkarna att få tala svenska igen; de två sönerna i ägarfamiljen Rousseau hamnade i slagsmål, till moderns och systrarnas förtvivlan; då den äldre sonen skulle ge sig på modern ingrep Lindroth med orden "Rör du, din skojare, ett hårstrå på mor dins hufvud, så får du med mig att göra" på svenska, vilket ledde till att fransmannen, "Galliens son", som stridit vid Champigny och Gravelotte för den franska äran, släppte påken han höll i handen; nu visst Edelfelt hur Sven Dufva såg ut då han stod på bron och stred.
Edelfelts sällskap lämnade kaféet och var och en gjorde sina reflexioner; Karel Scriba har i München tidigare sett något liknande: två unga, rika och bortskämda, målare, där den ena slog sin mor.
Karel Scriba har planerat att de på julafton gör en skiss av dem själva och julgranen, vilken sedan litografieras och alla får några exemplar; Alexandra Edelfelt kan således komma att få en inblick i deras "julefröjd"; Scriba har fått paket hemifrån, Schoultz har fått brev och Edelfelt har på 3 dagar fått 6 brev och 6 böcker.
Edelfelt och alla andra protestanter tycker det är dumt att de på konstakademien måste arbeta ända till kl. 8 på julaftonen; Edelfelt ska hem till Karel Scriba och hjälpa till med julgranen; de går på julotta troligen i protestantiska kyrkan; Edelfelt är led på Monsieur Even som ser ner på den vikt de lägger vid julen.
Dagen derpå, (julaftonsdagen) 24. joulukuuta 1873
Föregående kväll var Edelfelt hos Karels Scriba för att klä julgranen; i stället hade de mest läst Fänrik Ståls sägner; dikterna "Fänrik Stål" och "Sven Dufva" är dåligt översatta, men Johan Ludvig Runebergs "manliga, stora snille" väckte beundran; de Paul’ska översättningarna verkar vara mera lyckade.
Antwerpen d 2 Januari 1874. 2. tammikuuta 1874
Nyårsaftonen var ganska stillsam; tillsammans med Karel Scriba och Schultz åt han "kvällsvard" på Rose d’Or, och gick sedan till Café du Nord; vid tolvslaget fick de enligt fransk sed kyssa Madame Rousseau, två tjocka franska herrar, officeren (den blivande mågen) och de två vackra döttrarna Rousseau; "slagbultarna", Madame Rousseaus söner, var inte på plats.
Med Karel Scriba och Schultz åkte Edelfelt "tramway" [spårvagn] ut till Frédéric Matthæis familj; det är Edelfelts första egentliga familjebekantskap, van Loons fru har han talat högst tre ord med; den yngre av de två systrarna är en nätt och blyg blondin på 17 år; Madame Matthæi kände medlidande med alla unga som var borta från hemmet under helgtiderna; hon kom ihåg när Frédéric Matthæi studerade i Hannover och hon bodde i Dresden; modern kommer från Mons i Belgien och familjen talar franska, fastän den är tysk; fadern är död sedan 4 år och ägde stenkolsgruvor i trakten.
Edelfelt åt middag med Karel Scriba, Schultz och Heinrich Fischer på Rose d'or; Frédéric Matthæi anslöt sig till dem för att ta en spatsertur utåt landsbygden; det började smådugga så de gick omkring i staden i stället.
Antwerpen d. 14 Januari 1874 14. tammikuuta 1874
Edelfelts två senatse brev har kommit fram senare än beräknat och Alexandra Edelfelt har varit orolig för hans hälsa; han är säker på att Karel Scriba skulle sköta om honom om han blev sjuk; då Scriba bodde i München låg han sjuk i tyfus men redde sig ändå bra.
Léon de Papes bror, 11 år gammal, samlar frimärken och Edelfelt hjälper honom; Henri Schneider, sonen till Karel Scribas hyresvärdinna har även fått finländska frimärken av Edelfelt; pojken erbjöd i utbyte ett frimärke från Godahoppsudden eller Canada, men Edelfelt avböjde.
Man har tänkt ordna en ny bal masqué [maskeradbal] på konstakademien, i och med att den förra var så lyckad; Edelfelt är tillfrågad att måla inträdeskortet, Karel Scriba gör dansordningen.
Edelfelt kommer fortsatt bra överens med sina tyska kamrater Karel Scriba, Schultz och Frédéric Matthæi; Edelfelt tycker att Schults vän Heinrich Fischer, som är affärsman till yrket, är hygglig och rolig men förefaller "kärringaktig".
På lördag hålls maskeradbalen; Edelfelt tänker endast maskera sig i lösnäsa, även om han kunde få kostym av Anthonies eller De la Montagne; senaste lördag var han med Karel Scriba och Schultz på maskerad på Théatre aux Variétés, som den lokala segelklubben arrangerade; först vid karnevalfirandet som föregår fastan blir maskeraddräkterna mera uttänkta och varierande; Sidney Adams har skaffat sig en vacker spansk kostym till lördagens akademibal.
Antwerpen d. 20 Januari 1874 20. tammikuuta 1874
Jules Dubois och Karel Scriba menar att Edelfelt borde delta i tävlingen i historia och figurmåleri hemma nästa jul, så att folk inte kan säga att han varit lat.
Karel Scriba hade fått för sig att han hade lungsot; läkaren konstaterade att han inte hade tecken till bröståkomma.
Karel Scriba uppmanar Edelfelt att bli elev hos Tysklands stora historiemålare Carl von Piloty i München; det vore inte så dumt, men lär vara svårt; han har läst i tidningen att Hjalmar Munsterhjelm är i München; hos Léon Bonnat eller Jean-Léon Gérome i Paris kan man bli elev när som helst för 10 francs i månaden och med rekommendation, vilken han skulle få av Adolf von Becker; Edelfelt är åtminstone säker på att han inte bara vill måla salongstycken utan känsla, reflexion eller geni; han vill komma till någon sådan konstnär som högt uppskattar konsten.
Edelfelt gick slutligen inte till Sidney Adams som han tänkt; han har haft kvällen ledig, ätit supé i sällskap med Karel Scriba; allt är stilla med undantag för det "odrägliga" klockspelet i tornet på katedralen.
Antwerpen d. 27 Januari 74 27. tammikuuta 1874
Förra lördagens maskerad var den gladaste afton Edelfelt haft i Antwerpen; Frédéric Matthæi lockade Edelfelt att klä ut sig till "fruntimmer"; kostymen förverkligades med hjälp av Matthæis systrar och tant; Karel Scriba uppmanade Edelfelt att ta emot den peruk Matthæi hyrt åt honom, eftersom Matthæi hade gott om pengar, som han bl.a. lagt ut på en maskeradkostym åt Jozef Van Rysel; Scriba var utklädd till rövarhövding och "lilla" Léon de Pape till lakej; Sidney Adams var spanjor, liksom "incroyable" [otroliga] Dubois från antikklassen, Dewey Bates "negrinna", Robert Arthur neger; de la Montagne, Émile Claus och Eugène Joors var harlekiner; Robert Stephenson kom i bolero, han har tidigare studerat teologi i Cambridge.
Antwerpen d. 9 Februari 1874. – 9. helmikuuta 1874
Edelfelt har spatserat [promenerat] med Karel Scriba, Schultz och Heinrich Fischer; han irriterar sig på Fischers "kärringaktiga" sätt och på hans franska; Schultz flammar för en polsk flicka, som de träffade på Café l'Univers i sällskap av hennes mor och syskon; polacker finns det många av i Belgien; flickan talar franska som en fransyska efter att ha uppfostrats i Frankrike.
Edelfelt är nyfiken på karnevalen; de har haft besvär med att få Heinrich Fischer att överge en "dum" idé till karnevalutstyrsel som Karel Scriba slängt ur sig på skämt; Fischer har tittat på kataloger med maskeradtillbehör från Cöln och Paris.
Antwerpen d. 15 Februari 74. – 15. helmikuuta 1874
Föregående kväll var Edelfelt tillsammans med Karel Scriba, Sidney Adams och hans landsman Lindroth under karnevalfirandet på Varietéteatern.
Edelfelt besökte med Karel Scriba den familj Schultz är inneboende hos i Antwerpen; familjen är tysk och "die Uralte", den äldsta kvinnan, är av svensk härkomst och heter Erckmann; hennes stamfar, en luthersk präst i svenska armén, hade bosatt sig i Tyskland i samband med trettioåriga kriget; där var också en släktning, herr Peeters, som agerade "rolighetsminister".
Peeters talade om sin otur i lottdragningen för värnplikten; i Belgien drar varje ung man mellan 19 och 20 år lott om de skall tjäna värnplikt eller inte; Alexandra Edelfelt måt tro att det var liv den senaste veckan då lottdragningen företogs på Hotel de Ville; en framstående tecknare och gravör vid akademien Frans Lauwers har dragit ett dåligt nummer; han hade tänkt tävla om Prix de Rome i sommar men måste i stället bära gevär i två år; ännu värre är det i Tyskland, där värnplikten är obligatorisk för alla och sträcker sig över tre år; en bondtrupp sänds till Berlin för att lära sig inse hur lite folket betyder inför Hans Majestät Kaiser Wilhelm & komp.; Schlesvigare och Hannoveranare som hatar preussarna måste klä sig i kungens och kejsarens jacka och puckelhuva; ”måtte Gud beskydda Finland från värnepligten”; Edelfelt anser att det ligger i Rysslands intresse att försvara Finland mot yttre fiender utan bistånd från Finlands "enda rikedom", landets ungdom och intelligens; Karel Scriba kom inte undan värnplikten i Tyskland, men flyttades över till reserven; Edelfelt ser inte fram emot att för att avtjäna värnplikt tvingas avbryta sina studier som han brinner för.
I dag måndag kommer karnevalkortegen att passera på gatorna; Edelfelt och Karel Scriba var föregående kväll en stund på karnevalbalen för folket.
Antwerpen, Söndagen efter Karnevalen, d. 22 Febr. 74. – 22. helmikuuta 1874
Under karnevalen bjöds sällskapet in till en "pelsbutik" vid Place de Mer, där en tysk flicka som Karel Scriba känner bor med sin mamma; som vän till Scriba och Schultz blev Edelfelt bjuden till "diner" [middag] på dotterns födelsedag; Edelfelt ångrar att han antog inbjudan då han fick höra att seden fordrar att varje "ungherre" tar med en bukett; blommorna är dyra och buketten blir dyr fast han delar den med Scriba och Schultz; han skäms över hur mycket pengar han gjort av med under karnevalen.
Karnevalens betydelse som "förlustelse för det lägsta folket, för pöbeln, hade jag ej kommit att tänka på"; tusentals arbetare som hörde till internationalen deltog i måndagskarnevalen, några med dräkter som anspelade på vissa skandalhistorier som nyligen passerat inom aristokratin; Sidney Adams var maskerad, medan Karel Scriba och Edelfelt deltog i festligheterna utan kostym.
Senaste söndag var Edelfelt tillsammans med Karel Scriba och Schultz på "diner" [middag] hos ”pelsfrun” [pälsbutiksinnehavaren]; dottern var rätt vacker men ”ohyggligt, extremt kokett”; sönerna var kontorister, liksom många ungherrar i Antwerpen; den ena sonen hade varit i Amerika; "gumman" var tillgjord och talade gärna om sina affärer i Brüssel, Gent och St Nicolas; en lysande kontrast bildade med sin naturlighet en 17-årig flamländska som påminde om friherrinnan Catharina Walleen, f. Etholén; fyra språk talades vid middagsbordet, franska, tyska, engelska och flamländska.
Antwerpen d. 1 Mars 74 1. maaliskuuta 1874
Edelfelt begav sig med Karel Scriba till pälsmakarfrun för att tacka för senast; de kom mitt i familjens déjeuner [lunch] och "tvingades" stanna kvar; "gumman" har fattat tycke för Edelfelt som hon tyckte var en "braver junger mann" [en modig ung man]; hon erbjöd honom rum, råd och hjälp.
Edelfelt tycker överhuvudtaget att människorna är vänliga och fryntliga och nämner speciellt Karel Scriba, Sidney Adams, Émile Claus, Peeters, Jules Dubois, Cambron.
En landsflyktig polack, som påstår sig vara son till insurrektionsgeneralen [upprorsledaren] Marian Langiewitsch tigger pengar av Edelfelt och Karel Scriba; polacken är vältalig och har hållit vackra tal om Finland, samt säger att han följande vecka ska få en större summa från Paris; andra har låtit sig luras av polackens historier, bl.a. allvarlige Monsieur Even; Baptiste är rädd att polacken skall försvinna från hotellet utan att betala.
Antwerpen d. 8 Mars 1874. 8. maaliskuuta 1874
Edelfelt har betalat sin månadsräkning, köpt stövlar, och motstått frestelsen att åka med Karel Scriba och Schultz till Brüssel.
Karel Scriba visste att det såldes ett parti stövlar för 10 francs hos den finaste skomakaren i Antwerpen; Edelfelt köpte ett par stövlar; till näst behöver han byxor; hans pengar räcker inte till både räkningarna och de tillfälliga utgifterna; han ber Alexandra Edelfelt skicka pengar i början av april; Scriba och Schultz är i Bryssel, Edelfelt åkte inte med då det skulle bli för dyrt.
Antwerpen d. 16 Mars 74. – 16. maaliskuuta 1874
Edelfelt meddelar Alexandra Edelfelt att han inte vet något om sina närmaste framtidsplaner; sommarkurserna på konstakademien är inte lika goda som vinterkurserna; Sidney Adams, Émile Claus, Peeters och Jules Dubois som är de bästa eleverna reser bort; det är synd att Louis Gallait i Brüssel inte tar elever; Dubois rekommenderar Jean François Portaels; det lär vara nästan omöjligt för en nybörjare att få komma till Carl von Piloty i München; Claus åker till Paris; Karels Scriba har fått en plats i Brüssel; Nicaise de Keyser och Polydore Beaufaux skulle råda honom att stanna vid akademin om han frågade dem.
Edelfelt gick på midfastebalen i Varietéteatern; han väntade sig en rolig afton med Karel Scriba och Sidney Adams, men båda hade förhinder så han gick omkring med Léon de Pape och hade tråkigt; han ångrade att han lagt ut utgifter på denna förströelse.
Antwerpen, lördag d 22/3 1874. 22. maaliskuuta 1874
Ämnen att skriva korrespondenser om kunde vara den flamländska frågan, jesuiterna, den klerikala striden, oroligheter vid civilbegravningarna, internationalen; Karel Scriba har genom fru Schneider lovat skaffa upplysningar om en jesuit som hållit en märklig predikan; jesuiten lär ha kritisterat tyska protestanter med Otto von Bismarck i spetsen, fransmännen för att de inte gjort Henri de Chambord till kung, Victor Emanuel och hela världen, med undantag för Ignatii Loyolas heliga orden [jesuiterna]; säga vad man vill om jesuiterna, så är de ändå stora talare.
Antwerpen, lördag d 28 Mars 28. maaliskuuta 1874
Edelfelt kommer troligen inte tillbaka till konstakademien; det är inte roligt att tänka sig sommaren på akademien utan Jules Dubois, Émile Claus, Sidney Adams och Peeters; han kommer i synnerhet att sakna Karel Scriba.
Antw. Påskdagen 1874 5. huhtikuuta 1874
Edelfelt har inte fått den Hackmanska växeln; från konsul August Eklöf har kommit ett brev med en växel på 500 francs, men utskriven på ett hus i Paris; Karel Scriba har rått honom att diskontera växeln i Antwerpen, även om han därmed förlorar några francs i avgift; Eklöf skrev att tavlan inte behöve vara färdig till någon bestämd tidpunkt, den kunde möjligen levereras i vinter; Edelfelt är rädd för att inte få ihop något skapligt och skäms att ta emot pengarna i förväg; han hoppas på råd av Adolf von Becker.
Edelfelt skall beställa kläder så fort han får de Eklöfska pengarna, men det kan räcka några dagar då han först måste skriva till firman Fould & Co i Paris; han och Karel Scriba har tänkt hålla en "Flickabend" [flickkväll] då de tillsammans skulle lappa sina kläder, men de har ändrat sig och överlåter arbetet åt en skräddare som Scriba har snokat upp.
Antwerpen d. 9 April 74 9. huhtikuuta 1874
Gåtan med pengarna från [Hackmans i] Wiborg är lyckligt löst och Edelfelt är ledsen för att Alexandra Edelfelt har behövt oroa sig; han var till Havenith och comp. för att diskontera August Eklöfs växel, ställd på Paris; föreståndaren Monsieur Everarts var mycket artig och gav honom genast hela summan med undantag för 2 francs; Baptiste hade dessutom erbjudit respit med hyran och Karel Scriba hade erbjudit ekonomisk hjälp vid behov.
Edelfelt har köpt en mörkgrå, fint rutig kostym av det mest moderna tyg för 78 francs; klädmagasinen är mycket grannare än de i Petersburg; Karel Scriba hade varit hans rådgivare; han hade tidigare också rådfrågat Joseph Cornet, Léon de Pape och Monsieur Desere van Ganzeberger.
Edelfelt irriterar sig på Heinrich Fischer, som blir allt mer odräglig och ser ut som Quasimodo; han tänker gå in vid Garde civique [medborgargardet] för att kunna tjusa damerna i Tyskland då han reser dit; även skolläraren Monsieur Even har varit tråkigare än vanligt och Karel Scriba hade spelat honom ett spratt 1 april; Scriba hade till Even skrivit ett brev från en kvinna denne setts promenera med under karnevalen och stämt träff i hörnet av rue de Taverns och place de Mer; Scriba, Edelfelt, Léon de Pape, Joseph Cornet, lilla Henri Schneider och en schweitzare som äter på Rose d'Or stod och iakttog hur Even förgäves stod och väntade på sin dam.
Antwerpen d. 17 April 74. 17. huhtikuuta 1874
Edelfelt var härom dagen bjuden på soaré hos Matthæis, som hade släktingar från Bretagne på besök, bland andra fröknarna de St Georges; systrarna Matthæi var mindra blyga och mera bekanta än tidigare; Edelfelt hade spelat piano och sjungit; Karel Scriba hade också varit bjuden och han nämnde Fänrik Ståls sägner; man bad Edelfelt deklamera "Vårt land" på tyska.
Karel Scriba påstår att han kommer att sakna Edelfelt; därför har han skrivit till en ung, framstående elev till Carl von Piloty i München, C. [?] Klimsch (bror till tecknaren) för att höra om Edelfelt kunde bli elev hos Piloty; Scriba fick till sin sorg veta att Klemsch dött i kolera några dagar tidigare.
Antwerpen d 22 April 74. 22. huhtikuuta 1874
Edelfelt har varit på teater med pjäsförfattaren Du Caju och Karel Scriba.
Antwerpen d. 4 Maj 74. 4. toukokuuta 1874
Edelfelt och Karel Scriba såg den stora processionen som vandrade till skalden Theodoor Van Ryswijks grav, på 25-årsdagen av hans död; det hela var en ultra-flamsk demonstration, i och med att Van Ryswijk var den egentliga upphovsmannen till den flamländska rörelsen; han hade skrivit stridsskrifter mot de s.k. "fransquillons", de fransksinnade flamländarna.
Packandet har känts tråkigt och svårt; Edelfelt har mer saker och skisser än då han reste från Helsingfors; det vackra vädret har förbytts till köld och regn; om Alexandra Edelfelt vill skriva innan Edelfelt har en adress i Paris så kan hon sända dem till Karel Scribas adress i Antwerpen; Edelfelt säger farväl för kanske sista gången på belgisk jord och ber Mamma hälsa alla.
Paris d. 8 Maj 1874 8. toukokuuta 1874
P.S. Karel Scriba och Schultz hjälpte med inpackningen av alla saker i Antwerpen.
Paris d. 15 Maj 74. 15. toukokuuta 1874
Då Edelfelt gick till Adolf von Becker för att höra efter brev hade inget kommit från Alexandra Edelfelt, däremot ett helt paket från Antwerpen med brev från Karel Scriba, Hinderikus Boss, Léon de Pape, Even, Desirée Van Ganzeberger.
Paris d 22 Maj 74 22. toukokuuta 1874
Edelfelt har glömt att tacka för Alexandra Edelfelts näst senaste brev, som var adresserat till Karel Scriba.
Paris, onsdag d. 1 Juli 1874. 1. heinäkuuta 1874
Edelfelt har fått brev av Joseph Cornet och Émile Claus; han skickar en brevsida till Alexandra Edelfelt för att hon skall få se hur vänliga de är mot honom; han drömde i går natt om alla de "präktiga kumpanerna" i Antwerpen, Karel Scriba, Frédéric Matthæi, Jozef Van Ryssen, Claus, Léon de Pape och han blev förargad då han vaknade och insåg att han var långt borta från dem alla; bland parisarna lär det vara mycket svårt att få nära vänner; Edelfelt hoppas kunna resa via Peter Paul Rubens stad Antwerpen då han reser tillbaka till Finland; troligen kommer han att få träffa flera av de gamla vännerna i Paris, dit alla som vill bli något reser.
Paris d 17 Juli 1874. 17. heinäkuuta 1874
Edelfelt har fått brev från både Karel Scriba och Joseph Cornet i Antwerpen; i Scribas brev ingick en dikt till "narren" Heinrich Fischers ära, som Scriba hade skrivit och illustrerat tillsammans med den tyske nykomlingen bland målarna i Antwerpen, Osterloh.
Paris. d 24 Juli 24. heinäkuuta 1874
Eftermiddagarna har Edelfelt ägnat åt brevkorrespondenser; denna vecka har han två gånger skrivit till Alexandra Edelfelt, därtill till Mille (Emil) Cedercreutz, Axel Antell, Jospeh Cornet, Émile Claus; det återstår ännu att svara Karel Scriba, Schulz, Calle Stråhle och lilla Johan Wilhelm Brummer som från Hamburg skrivit och tackat för hans tjänster.
Paris d. 28 Juli 1874. 28. heinäkuuta 1874
Till sin födelsedag fick Edelfelt brev av Karel Scriba, som skrivit på vers, och av Schulz; han fick också gruppfotografiet av dem alla i Antwerpen; fotografiet blev inte så lyckat, Frédéric Matthæi ser tjock ut, Edelfelt och Scriba är inte heller bra, medan Schulz är sig lik; han sänder fotografiet till Alexandra Edelfelt; på Matthæis födelsedagsmiddag hade man utbringat en skål för Edelfelt; bland de närvarande fanns Scriba, Schulz, Jozef Van Ryssen och Dewey Bates; de senaste kvällarna har han umgåtts med en ung målare [Peyrot] från Nizza som han lärt känna i Jean-Léon Gérômes ateljé; denne har deltagit i kriget i Giuseppe Garibaldis armé.
Paris d. 26 Augusti 74. 26. elokuuta 1874
*Frédéric Matthei och Jozef Van Ryssen är på väg till Paris, har Karel Scriba upplyst Edelfelt om i ett brev.
Paris . 11 Sept. 1874. 11. syyskuuta 1874
Som Edelfelt skrev till Ellen Edelfelt, så har Frédéric Matthæi och Jozef Van Ryssen inte hörts av; utifrån breven han fått från Karel Scriba, Dewey Bates, Jospeh Cornet, Léon de Pape och Émile Claus har alla de bästa vid konstakademien i Antwerpen rest iväg; bland andra Peeters, Nicolaas Steffelaar och Pieter Frans de Beule har egna ateljéer; då Sidney Adams och andra kommer till Paris kan de bilda en liten antwerpisk koloni.
Paris d. 20 Sept. 1874 kl. 11 på afton 20. syyskuuta 1874
Edelfelt har gått skallgång efter ett rum i Quartier latin, från Pantheon till St Germain de Pres, från Luxembourg till Seinen; han sprang på boulevard St Michel, Rue Bonaparte, Rue Vaugirard, Rue des Rennes, Rue de l'École de Médécine, Rue de Racine; små möblerade rum för 25 à 30 francs är små hål under taket; lite större och ljusare kostar omkring 50 francs; Filip Forsten betalar 50-60 francs för sitt rum; Edelfelt såg ett präktigt omöblerat logement vid Rue des Cassettes som han tror att han tar; Adolf von Becker har berättat vad han behöver i möbelväg; kostnaderna skulle bli 5 francs mera än det billigaste rum med städning på hôtel Russie där Robert Arthur bott; möbeltransport får man kostnadsfritt från Kolossen på Rhodos, det största och billigaste magasin i Paris; om Becker reser får Edelfelt en del av hans möbler; Severin Nilsson kanske kunde ge honom ett av sina bord billigt (två av dem tillhör egentligen Ernst Josefson); redan i Antwerpen rådde Karel Scriba och Arthur honom att ta privat logis.
Paris, måndagen d. 5 Oktober 1874. 5. lokakuuta 1874
Edelfelt kan inte klaga att han lidit brist på goda vänner; häromdagen fick han ett brev av Karel Scriba; han ber Alexandra Edelfelt inte säga något om Berndt Lindholms och Adolf von Beckers förslag till kamraterna på nyländska avdelningen; det är bäst om man låter saken ha sin "jämna gång".
Paris d. 14 Nov. 1874. 14. marraskuuta 1874
Pauline Ahlberg är starkt preussiskt sinnad; Edelfelt har inget emot tyskar, utan har riktigt goda vänner som Karel Scriba och Schultz och kommer därför ganska bra överens på denna punkt; den rent antityska sinnesstämningen i Sverige har inte behagat henne.
Paris d. 7 December 1874. 7. joulukuuta 1874
I ett fall är Edelfelt inte överens med Pauline Ahlberg; även om han känner släktskap med tyskarna kan han inte stöda Preussen, den tyska militären, det tyska kejsardömet och kejsar Wilhelm; kanske har hans aversioner mot den kungliga Spree's stränder stärkts av att hans tyska vänner i Antwerpen, Karel Scriba och Frédéric Matthæi var preusshatare.
Paris d. 30 Juni 1875 30. kesäkuuta 1875
Som Alexandra Edelfelt vet vill Pauline Ahlberg att Edelfelt kommer till Stockholm; Carl Scriba har bjudit honom till sin onkel i Metz, han skulle få fri mat och logi, samt utfärder till slagfälten och Scribas sällskap ända till Rhein; Edelfelt tror ändå att han reser direkt hem så snabbt som möjligt.
Paris, onsdag d. 18 Augusti 1875. 18. elokuuta 1875
Karel Scriba bjuder Edelfelt till Metz; han kanske kommer till Paris för några dagar; åker Edelfelt via Metz ser han till att direkt kunna resa till Lübeck-Helsingfors, utan att behöva vänta på ångbåt; *han önskar Alexandra Edelfelt och alla andra farväl.
Paris d. 24 Aug. 75. 24. elokuuta 1875
Karel Scriba har på nytt skrivit och bjudit in Edelfelt till sin onkel i Metz; Edelfelt reser dit om han får tid, det inverkar inte på hans hemresa då ångbåten från Lübeck går bara var torsdag.
Paris d. 8 Sept. 1875. 8. syyskuuta 1875
Alexandra Edelfelt har ingen aning om hur många brev Edelfelt har att skriva; de som väntar brev är Axel Antell, Karel Scriba, Pauline Ahlberg, Jospeh Cornet, Dewey Bates i Holland, Julian Alden Weir, Edouard Paupion, Oscar Levin, Jules Bastien-Lepage, samt fröknarna Kinstrand och Anna Agrell i Schweiz, vilka bett om hans fotografi; Edelfelt har varit hos fotografen och fått 12 konterfejer [porträttfotografier].
Paris d. 14 Sept. 14. syyskuuta 1875
Edelfelt har skrivit till Jules Bastien-Lepage och meddelat att han inte kan kommar till Meuse; han ska också skriva och tacka nej till inbjudan till Metz.
Dresden d. 26 Juni 1876. 26. kesäkuuta 1876
Edelfelt gick för att söka upp Karel Scriba, som i sitt senaste brev nämnt att han ville fortsätta sina studier i Nürnberg där hans vän Heinrich Schwabe blivit professor; han sökte upp Schwabe på konstakademien och fick veta att Scriba var död sedan två månader tillbaka; det "hjärtlidande" som Scriba klagat över redan i Antwerpen hade under vintern tagit på hans krafter till den grad att han lämnat Nürnberg och rest hem till Offenbach am Main; Edelfelts tankar har gått till alla samtal de haft borta vid Scheldes strand; deras sympatier grundade sig inte endast på samstämmiga åsikter eller att de drev med Fischer; Schwalbe sade att Scribas syster förlovat sig med en rik köpman i Frankfurt och därmed var hans mors ålderdom tryggad.
Paris d. 27 maj 79. 27. toukokuuta 1879
Mycket har hänt bland kamraterna i Belgien; Anthonies, Jules Dubois och Karel Scriba är döda; Peters, Jozef Van Ryssel, Pieter Frans de Beule målar glasfönster, stationer (passionsbilder) och bons Dieux för kyrkorna; Frédéric Matthæi är rikt gift och målar landskap; unge Edgard Farasyn har blivit en ovanlig talang; Émile Claus målar mest porträtt; Claus sade sig med intresse följa Edelfelts succé i Paris, han tyckte om Edelfelts tavla på årets salong; följande dag har de rendez-vous [träff] på Salongen.