Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

g.m. Fredrik Berndtson, mor till Gunnar och Axel Berndtson och Hulda von Born

Paris 31 Maj 1875. 31. toukokuuta 1875
*Fru Augusta Berndtson kommer att få besvär med att hålla fram Hulda Berndtson i Sverige; hur kommer det sig att det bara är 85 studenter som reser?
Paris, fredag d. 9 Juli 75. 9. heinäkuuta 1875
*Axel Antel har mycket talat om "Gumman" Berndtsons bestyr med att få Hulda Berndtson uppmärksammad i Stockholm; Han har med sig ett kort av den sköna, och Edelfelt tycker hon ser betydligt äldre ut; Axel har umgåtts lite med släkten de senaste tiderna, bara två gånger under vintern har han varit hos Victor de la Chapelles; Edelfelts mage säger att det är frukostdags, så han önskar Alexandra Edelfelt farväl.
Rom, måndag d. 22 maj 1876. 22. toukokuuta 1876
Hos Runebergs fick Edelfelt veta att han fått stipendium; Gunnar Berndtson fick inget; kanske hans föräldrar kan ge honom något, då Hulda Berndtsons klänningar och ridlektioner inte längre bekostas av dem.
Julmorgonen 1876. 25. joulukuuta 1876
Gunnar Berndtson skall flytta in i ett rum under Edelfelt; Berndtson borde vänja sig vid att jobba lite hårdare, med hans starka "konstitution" behöver han inte frukta att anstränga sig; hans konstnärssinne är mera utvecklat än hans skicklighet; det är olyckligt med Berndtsons ekonomi, förhoppningsvis kan föräldrarna ge honom lite mera nu när Hulda Berndtson är gift och de har två rum att hyra ut; Edelfelt hoppas Nyländska avdelningen inte glömmer Berndtson i vår [stipendier]; Edelfelt och Berndtson kommer väl överens och har tämligen lika åsikter i konst.
Paris måndag d 9 April 1877 9. huhtikuuta 1877
Det lektes sällskapslekar med ord, vilket gjorde Gunnar Berndtson förskräckligt generad och blyg; han gav sig av i tysthet efter att ha tagit farväl av damerna, så Edelfelt måste traska hem ensam; på restaurangen har Berndtsons tystlåtenhet blivit ett ordspråk och Max Faivre kallar honom inte annat än le bavard [~ pratkvarnen]; det märks att han tänker, men inte snabbt, och hans tigande är således inte någotslags abrutissement [dumhet], som Filadelfo Simi tror; Edelfelt tror det härleder sig till den underliga plats han haft hemma; föräldrarnas tal med honom har inskränkt sig till förmaningar, medan pratet med Acku och Hulda Berndtson mest har handlat om väder och vind, läxor och dylikt.
Paris d 11 Juli 77. 11. heinäkuuta 1877
Läkaren har varit på besök senare samma dag; han sade att Edelfelt kan resa, men önskade att han skulle stanna till söndagen den 14; Edelfelt kan skriva till Gunnar Berndtsons föräldrar att sonen är, om inte fullständigt återställd, så åtminstone på god väg; Edelfelt stannar till söndagen - "hvad I viljen att menniskorna skola göra eder det gören I ock dem".
Paris 9 april 1895 9. huhtikuuta 1895
Jag fick just nu ett telegram från fru Augusta Berndtson som ber mig på ett "delikat" sätt meddela Acku den förfärliga underrättelsen om Gunnars död! Jag är alltför djupt uppskakad sjelf för att nu på ögonblicket veta huru jag skall komma fram med denna hemska nyhet. – Och jag saknar honom upprigtigt. Han var och blef allt mera under årens lopp en rigtigt god och trogen vän. Man hade vant sig att se honom sjuk men trodde ej att slutat var så nära. Djupt olycklig var han öfver sin sjukdom sitt förstörda lif och alla ramlade illusioner – Då man känt honom så som jag så vet man hur gräsligt han lidit. Jag har sett honom storgråta öfver sitt öde. Att han ändå kunde vara vänlig, vänfast och menniskovän, aldrig bitter mot andra, alltid ridderlig i tänkesätt, det länder hans minne till eviga ära! Jag vågar icke tänka mig in i ett öde som hans – jag vet ej huru jag skulle ha burit det, Det var något manlig och nobelt med honom – hans tålamod, hans mod och rättrådighet. Mycket kommer jag att saknar honom i Finland – det var min tidigaste vän och min jemnåriga, min kamrat under så många ungdomsår!
Skärtorsdag 1895 11. huhtikuuta 1895
Acku var mycket nedstämd, men som han är en ohjelplig optimist såg han snart endast den goda sidan af saken – och talade om det "ljusa, vackra minne" som Gunnar lemnade o.d. –. Han tröstar sig med ord och fraser Den stackars gumman Berndtson och den stackars lilla öfvergifna gossen gör det mig ondt om – ty med en så sjuk och underlig mor kan ju hans uppfostran och vård ej vara betryggade.
Paris fredag 19 april 95 19. huhtikuuta 1895
Till doktorinnan Berndtson har jag skrifvit. Stackars hon! Först Hulda och så Gunnar och endast den sjukliga Acku qvar!
Så långt hade jag hunnit då jag fick Mammas bref, det nya, skrifvet annandag påsk samt tidningen med Gunnars begrafning. Tack, tusen tack. Acku var här och läste upp ett bref från modren om begrafningen. Talade om Heddis underlighet under denna svåra tid och om hennes till galenskap gränsande görande och låtande i Petersburg. Roligt var att alla så enstämmigt talade om Gunnars fina personlighet och naturliga adel.