Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

friherre, elev vid sjökrigsskolan, son till Alexander och Adelaide Leuhusen

Kiala, den 13 Augusti 67. 13. elokuuta 1867
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa tante Adelaide Leuhusen och Gustaf, Alexander, och Reinhold Leuhusen, hennes söner.
Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23. heinäkuuta 1872
Gustaf och Manne (Alexander) Leuhusen mötte Edelfelt på Jönköpings station.
Edelfelt tycker om pojkarna Leuhusen; Gustaf Leuhusen har något "gentilt", ridderligt, i sin hållning och sitt sätt; denne påminner om Robert Björksten och blir säkert militär; Manne (Alexander) Leuhusen är mera naturbarn.
Edelfelt har med pojkarna Leuhusen, Reinhold, Manne och Gustaf, simmat i Vettern; på Granbäck finns en egen strand; pojkarna har också utforskat Edelfelts studentmössa och frågat efter "tante Edelfelt", Alexandra Edelfelt; Vettern påminner om Comosjön och tante Iden (Adelaide) Leuhusen har tagit dem till Höstklippan i närheten av Trånghalla, där man kunde se Vettern från Jönköping till Visingsö.
I brådskan har Edelfelt glömt att berätta om tante Iden (Adelaide) Leuhusen; hon är sig lik och förvånansvärt ung bredvid sina stora pojkar; hon är mycket intresserad av att höra om Alexandra Edelfelt och morbror Gustaf Brandt; hon har också frågat om Edelfelts åsikt beträffande pojkarnas läsning.
Från Granbäck hade alla tagit sig in till staden; bara Edelfelt och Manne (Alexander) Leuhusen gick till tågstationen för att se kungen (Karl XV) anlända.
Edelfelt önskar att han kunde innesluta en del av det soliga landsakpet och den rena luften från Vettern i brevet, samt några fotografier av de mest "märkeliga", sevärda, byggnaderna i detta "Svenska Venedig"; han hälsar från doktor Mobeck och pojkarna Leuhusen; tant Iden (Adelaide) Leuhusen skriver eget brev; Edelfelt ber Alexandra hälsa morbror Gustaf Brandt och alla andra på Kiala; avslutningsvis kunde han meddela att kungen reste just då.
Med Gustaf och Manne (Alexander) Leuhusen åkte Edelfelt till Jönköping och besökte fröken Porath.
Granbäck d. 1sta Augusti 1872. 1. elokuuta 1872
En annan vandring med vackra vyer, företog Edelfelt med informator Wahlström och pojkarna Leuhusen, till kyrkan på söndagen; i kyrkan hade han sett "den vackraste flickan" i Jönköping, mamsell Modigh, prosten Carl Gustaf Modighs dotter; även tante Adelaide Leuhusen tycker om flickans utseende; en underbart högtidlig och vacker känsla infann sig då Edelfelt gick ut i det leende landskapet med tonerna från utgångspsalmen ljudande i portgården.
Edelfelt har tänkt skriva några ord till Ellen, och håller därför brevet kort; han, liksom baron Alexander Leuhusen, tante Adelaide Leuhusen och pojkarna Leuhusen, hälsar till Alexandra Edelfelt och de andra på Kiala.
Granbäck d. 2 Augusti 2. elokuuta 1872
På förmiddagen besökte Edelfelt Bankeryds kyrka tillsammans med farbror Alexander Leuhusen, herr Wahlström och pojkarna Leuhusen; eftermiddagen ägnade de unga åt att rida; Edelfelt avstod från den bästa ridhästen Superba till förmån för herr Wahlström som har "dåligt bröst".
Granbäck d. 7 Augusti 72. 7. elokuuta 1872
Edelfelt har funderat på att avporträttera Gustaf Leuhusen, men har ingen duk att måla på; Gustafs bestämda drag borde inte "bli svåra att träffa"; Mannes ansikte är inte lämpat för målning, medan Reinhold och Fredrik är för unga.
Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22. elokuuta 1872
Pojkarna Leuhusen skall snart tillbaka till skolan; man har rådfrågat doktor Eljert Mobeck och Edelfelt om deras läsning.
Granbäck d. 11 September 1872. 11. syyskuuta 1872
Vid Edelfelts avresa kom Leuhusens, doktor Eljert och doktorinnan Emilie Mobeck, Herman Gegerfelt, Carl Hultander, magister G.A. Säve och pojkarna Leuhusen till stationen för att ta avsked.
Paris d. 2 Mars 1875 (fortsatt d. 3) 2. maaliskuuta 1875
Pauline Ahlberg visade ett brev från tante Iden (Adelaide) Leuhusen, där hon talar vänligt om Edelfelt; hennes två pojkar är nu i Stockholm.
Jönköping fredag d. 3 Nov. 1876. 3. marraskuuta 1876
Manne (Alexander) Leuhusens död har tagit på Farbror Alexander Leuhusen, doktor Eljert Mobeck och tante Adelaide Leuhusen.
Det märks att det är sorg i huset; översten Alexander Leuhusen har varit lugn och resignerad; tante Adelaide Leuhusen talar ständigt om sin älskade pojke; doktor Eljert Mobeck har blivit allvarligare och magrat något.
Götheborg måndag d. 6 nov. 1876 6. marraskuuta 1876
I kyrkan på söndagen såg Edelfelt fröken Ida Bantin, som kommit till Jönköping för att hålla konsert; i och med att hon bott hos samma fru som Manne Leuhusen i Stockholm och hon var landsmaninna med Edelfelt bjöds hon till middag, tillsammans med Herman von Gegerfelt och Eljert Mobeck; Gustaf Leuhusen och Edelfelt följde henne till repetitionen och fick höra arior ur bl.a. Barberaren [i Sevilla] och Don Juan.
Sista kvällen hos Leuhusens var melankolisk; Edelfelt hade läst Manne (Alexander) Leuhusens brev från Philadelphia, Island, Medelhafvet och Madeira, och tanken på honom som var hela familjens hopp fyllde deras sinnen med sorg; tante Adelaide Leuhusen gav Edelfelt goda råd för framtiden och talade så kärleksfullt att det var som om Alexandra Edelfelt varit där; Eljert Mobeck, Gustaf och tante Leuhusen följde trots ett förfärligt oväder med Edelfelt till stationen; farbror Leuhusen hade tagit hjärtligt farväl av honom.
allt ännu Göteborg d. 7 nov. 1876. 7. marraskuuta 1876
"Manne" Leuhusens död har väckt deltagande i Göteborg; han sägs ha varit en utmärkt sjökadett och bra gosse.