Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

spansk konstnär, direktör för konstakademin San Fernando, direktör för samlingarna i Prado

Lähteet

Paris d. 18 maj 1877. 18. toukokuuta 1877
Föregående dag tillbringade Edelfelt med spanjoren Rafael de Ochoa; de träffades på Salongen och gick till Mister William Hood Stewarts hôtel [palats] vid Cours la Reine; unge Julius Stewarts förevisade faderns galleri; där fanns cirka 20 Marià Fortuny, flera Ernest Meissonier och Jean-Léon Gérôme, massa spanjorer som Madrazo far och son, Martín Rico, Antonio Casanova, Matías Moreno; där fanns också en stor tavla av den unge polacken Jozef Chelmonsky, som man talat mycket om i Paris det senaste året.
Därefter gick de till Rafael de Ochoas svåger Raimundo de Madrazos ateljé i en vinterträdgård i Champs Elysees; Madrazo är i sin tur svåger till Marià Fortuny; Ochoa och Madrazo är därtill kusiner, Ochoas mor är född Madrazo och är syster till direktören för akademien i Madrid [Federico de Madrazo, far till Raimundo]; Madame Eugenia de Madrazo (född Ochoa) dog föregående år och deras son på 2 år uppfostras av Madame Ochoa, modern till Edelfelts kamrat.
torsdag d. 10 febr 1881. 10. helmikuuta 1881
Epävarma yhteys Ochoa har lofvat ge mig rekommendationer till Madrazo far och son, den förre direktör för alla museer i Madrid, den senare målare, bror till den som är bosatt här i Paris.
Paris d. 7 april kl 5 e.m. 7. huhtikuuta 1881
Epävarma yhteys I öfvermorgon lördag, kl. 9 på morgonen är jag i Madrid och skall då söka upp Seilern, Madrazo o.a.
Lördag 9 april 1881. Madrid – Casa de Huespedes Calle de la Salud 13. 9. huhtikuuta 1881
Sedan gick jag till Madrazo, der jag blef utmärkt väl emottagen. Gubben Federiqo de Madrazo är direktor för akademin och hans andre son Ricardo en intim vän till Ochoa och Hellen. Far och son voro ytterst vänliga. Ricardo kommer efter mig om en timme för att gå ut i afton, och i morgon bittida skola vi tillsammans gå på museet.
Madrazo följde mig upp på academia de las bellas artes, där jag såg några Goya sådana som jag aldrig sett bl.a hans ”Maja” (läs Mahha) d.v.s. spansk kokett ett mäster stycke i färg.
Alhambra d. 13 april 1881. 13. huhtikuuta 1881
Epävarma yhteys För resten hade Madrazo gifvit mig speciel rekommendation till värden Don José.
Granada, måndag, annandag påsk 1881. 18. huhtikuuta 1881
Epävarma yhteys Jag skall just nu gå med rekommendations bref från Madrazo till Sjr Contreras, den arkitekt som leder restaurationsarbetena i Alhambra. – Han skall ha en mycket vacker dotter har jag hört.
Torsdag d. 21 april 21. huhtikuuta 1881
Epävarma yhteys Madrazo hade gifvit mig rekommendation till en Don Diègo Castillo, en intim vän till Fortuny, samlare och konstvän och denna herre har varit artigheten sjelf, fört mig omkring till märkvärdiga ställen som resande i vanliga fall ej besöker och var just nu häruppe med speciella rekommendationsbref för mig till 3 herrar i Sevilla, hvaraf 1 stor samlare och 1 målare. Don Diègo talar mycket litet franska – en äldre herre – och jag har derföre i dag hela dagen gnott på med de 10 à 20 spanska ord jag kan.
Toledo d. 28 april 1881 28. huhtikuuta 1881
Epävarma yhteys Madrazo har gifvit mig anvisning till Toledos enda målare, dn Matias Moreno, en mycket förekommande karl
Toledo d. 30 april 1881. 30. huhtikuuta 1881
Epävarma yhteys Don Matias Moreno hade först ej igenkänt mitt namn i Madrazos rekommendationsbref, men såg närmare efter och kom då underfund med att han följt med min verksamhet i 3 år, och omfamnade mig, kallandes min tafla från i fjol "precioso" "bonito" utvisande "muchissimo talente" o.s.v. Han bad mig att få presentera mig för en "poet" och en artilleri officer här, som båda egde reproduktioner af min "likfärd" och som öfverhopade mig med komplimanger – Tänk att jag var känd i Toledo!
Madrid, söndag d. 8 Maj 1881 8. toukokuuta 1881
Efter ankomsten hit till Madrid gick jag upp till Madrazo, som jag nu kunde helsa personligen från hans vänner i provensen, Castillo, Guyena, Moreno och Olavarría.
Epävarma yhteys Madrazo var på utgående, till "le jour du vernissage" i den Madrileñska expositionen, och jag följde honom dit. Många goda taflor, men också ohyggligt skräp. Hvad detta det målade Spanien ändå är underlägset det verkliga sedda. Konsten är ändå en usel karrikatyr af naturen – och är ganska ledsam att se på i det hela taget, på få undantag när.
Fragment 6. kesäkuuta 1882
Gumman Ochoa heter Madrazo också, syster till gamla gubben M.
hon har känt Thorvaldsen mycket väl i Rom, der hon bott i 20 år i sin ungdom. Hennes far elev af David var också målare. – Brodren Sonen, Nevöerna, Fortuny och Madrazo således ett ganska artistiskt sällskap.