Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

författare, äldre syster till Lina Runeberg

Lähteet

Cöln, fredag d. 19 okt. 77 19. lokakuuta 1877
I Köpenhamn hade Edelfelt tappat Ole Haslunds och andras adresser som Pietro Krohn gett honom; i en adresskalender sökte han upp Bissens adress och åkte dit; till sin förvåning fann han Runebergs där, som sedan reste med samma tåg; de har bara träffats på stationerna, då Runebergs önskade att Edelfelt inte skulle vara vittne till deras barnskötsel; Runebergs reser med fru Runebergs syster, en äldre fröken Elfving, samt en finsk piga.
Paris den 1sta Januari 1878. 1. tammikuuta 1878
Edelfelt klädde på sig i lugn och ro och drack sin choklad innan han och Pierre Petit Gerard lämnade ett kort hos Gueldrys och fortsatte till Bourgains; de kom samtidigt med charbonneren [kolaren] och tvätterskan men bjöds till frukost en timme senare; där var också en äldre, litterär och "något emanciperad" fru; därefter kastade Edelfelt in ett kort till fröken Bertha Levin på vägen till Runebergs; han höll på att komma in i ett längre resonemang om kvinnans emancipation med Walter Runebergs svägerska, fröken Betty Elfving, en "förtorkad, beskedlig gammal piga"; hon har samma devis som fru Lina Runeberg "rätt är rätt"; Edelfelt fick skynda sig därifrån för att lämna ett kort hos Koechlin; då han kom hem fann han Alexandra Edelfelts brev och Julius Lindfors telegram.
Paris d. 13 Jan. 1878. 13. tammikuuta 1878
Walter Runebergs fru och svägerska deltog livligt i det filosofiska resonemang som utspann sig; de representerar alltid rättvisan och lagens hammare, någonting gammaltestamentligt; denna riktning står i strid med det sköna med konsten; hur skall konsten tillämpa dessa Franklinska sparsamhets-, nykterhets- och förståndsprinciper, alla människor kan inte som hundarna i Böningska vapnet sträva efter det nyttiga; fröken Elfving gick åt konventionen i sällskapslivet; Edelfelt skulle inte ha lust att leva ett liv à la Jean-Jaques Rousseau, sköta sin trädgård, timra sin stuga och göra betraktelser över solens upp- och nedgång; Walter är för generös och poetisk för att inte göra eftergifter i principfrågor, men hans "fruntimmer" håller på teorier och regler, som alla går ut på det sunda, nyttiga och förnuftiga.
Paris d. 4 maj 1878 4. toukokuuta 1878
Illustration: kortegen; Edelfelt såg alla i kortegen på två stegs avstånd, Patrice de Mac Mahon, prinsen av Wales, danska kronprinsen, kung Frans av Assisi, exkung Amadeo, prinsen av Holland, prinsen av Leuchtenberg m.fl.; bakom dessa gick expositionens styrelse, härolder och gardes republicains; det hade skvalregnat strax innan och deras högheter var tämligen våta och fick lov att allt emellanåt hoppa över träckpölar; bland de ryska damerna stod Bertha Levin och fröken Betty Elfving; längst fram i den ryska delegationen stod Julius Lindfors, en annan general, baron von Kolchen och Butkowsky.