Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

friherre, fidiekommissarie, ordförande för Finska hushållningssällskapet, g.m. Lovisa Björkenheim

Paris d. 19 november 77 19. marraskuuta 1877
Säg åt Cedercreutz att Edelfelt antar deras beställning; han måste skaffa pengar för att betala sjukdomen; han vill ha pagen såld till vilket pris som helst.
d. 13 mars 78 13. maaliskuuta 1878
Så snart Edelfelt får tavlan färdig börjar han på med skissen till Cedercreutzes; för det priset kan de inte begära något mycket utfört; Edelfelt har funderat på en landsknekt från 1500-talet som kurtiserar en syende flicka i fönstersmyg.
Paris skärtorsdag – 78. 18. huhtikuuta 1878
Edelfelt har börjat på en gårdsinteriör med några tvätterskor i bakgrunden; han undrar om Cedercreutz skulle nöja sig med detta, eller om de nödvändigtvis vill han något från medeltiden.
Paris d 4 Juni 1878. 4. kesäkuuta 1878
Edelfelt hälsar till systrarna; *har Alexandra Edelfelt beslutat om flyttning till landet?; om Mamma fruktar utgifterna kan hon räkna med Edelfelt; han måste ju få pengar genom Johan August von Borns porträtt och småsakerna åt Cedercreutz.
d. 28 Mars 1879. 28. maaliskuuta 1879
Edelfelt skall genast börja på med den Cedercreutzka tavlan; Citoyennen [Medborgarinnan] anser han sig kunna göra lite annorlunda; hon är så barnsligt patetisk där hon står och knyter näven; det skulle behövas något lika gripande men mera sant.
Edelfelt har ännu inte skaffat kostymer till den Cedercreutzka tavlan; vädret är ruskigt och tanken på Salongen gör hans sinne sorgligt.
Paris d. 8 april 79. 8. huhtikuuta 1879
Edelfelt har börjat på den Cedercreutzka tavlan och har haft modell alla dagar.
På Cedercreutz tavla har Edelfelt målat färdigt landsknekten; han hoppas få färdig den Mülhousiska tavlan på fyra dagar; han tror som Alexandra Edelfelt att han lyckas bäst då han arbetar fort.
Annandag påsk 79. 14. huhtikuuta 1879
Följande dag börjar Edelfelt på kvinnofiguren i den Cedercreutzska tavlan; efter den väntar Wilhelm Forsmans Citoyenne [Medborgarinna].
Paris d 20 april 79. 20. huhtikuuta 1879
Den Cedercreutzska tavlan är så gott som färdig; friherrinnan sade att Edelfelt kunde begära mera, även om det till en början var fråga om en skiss för 200 mark; på grund av utgifterna för kostymer och modeller kan han omöjligt begära mindre än 400 mark, och det är billigt i jämförelse med den Heimbürgerska tavlan; Edelfelt skall skriva till Mille (Emil) Cedercreutz och begära några hundra mark på förhand; det är olidligt att lägga ut för ramar och modeller, och det borde inte för köparen vara någon skillnad när han betalar, då tavlan ändå är så gott som färdig.
Den Cedercreutska lilla scenen blir rätt bra vad uttrycken beträffar.
Paris d. 28 april 79 28. huhtikuuta 1879
Den Cedercreutzska tavlan är helt färdig; Edelfelt tycker det är synd att ge den till ett så lågt pris.
d. 8 Maj 79 8. toukokuuta 1879
Edelfelt skriver för att beklaga sig över det förfärliga vädret och sin svåra penningförlägenhet; Cedercreutz har inte skickat pengar, fastän Alexandra Edelfelt meddelat att brevet kommit fram till Mille Cedercreutz.
Paris lördag d. 10 mai -79. 10. toukokuuta 1879
Postiljonen har varit där, men inget svar från Cedercreutz; om en konsthandlare kom och bjöd mera för den lilla tavlan vore Edelfelt galen om han inte sålde den.
Paris d. 17 maj 1879 17. toukokuuta 1879
Alexandra Edelfelt tycks i Edelfelts brev märka en klandervärd strävan efter pengar och ära; Edelfelt ser det hellre som ett behov av att komma närmare de mål och ideal som han eftersträvar; pengar och ära är inte att förakta; i tre veckor har han förgäves väntat på tre hundra mark från Cedercreutz; rikt folk begriper inte hur några hundra mark kan måla livet rosenrött och hur frånvaron av dem får honom att se allt i dystra färger.
Paris d. 15 juni 1879 15. kesäkuuta 1879
La Citoyenne [Medborgarinnan] är nästan färdig, likaså huvudet som Fredric Rettig beställde; Edelfelt sänder dessa två tavlor, samt hans Salongstavlor och den Cedercreutzska till Helsingfors; "Gubben" Chabod får sköta avsändningen.
Paris den 22 Juni 1879 22. kesäkuuta 1879
Amerikanen ville också ha Cedercreutz tavla och bjöd 1 000 francs; Edelfelt har lovat den åt Cedercreutz för 400–500.
Måndag 3 juli 82 3. heinäkuuta 1882
Axel Cedercreutz kom ditut i går, och var häpen och förtjust i den gamla vackra byggnaden, ett mästerstycke af Mansard.