Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

tidningsman, bibliofil, godsägare

Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15. elokuuta 1872
Herrskapet Odencrantz har varit på besök; Edelfelt konverserade med fröken Gertrud Odencrantz och unge herr Henning Odencrantz; fru Margareta Odencrantz är snäll och trevlig, och har bjudit Edelfelt till Torpa, för att med herrskapet åka till Steyerns på Axamo; det gläder tante Iden (Adelaide) Leuhusen att Edelfelt kunde få träffa den hygglige unge Fredrik von Steyern, till vilken han har hälsningar från Jonas Castrén.
Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22. elokuuta 1872
Edelfelt var bjuden över natten till Torpa för att träffa unge Fredrik von Steyern, men stannade i stället hos Mobecks för att vänta på sitt resesällskap fröken Gustava Cederschöld, som besökte sin släkt och vänner i Jönköping; Edelfelt som redan vistats föregående dag och natt på Torpa anser att i synnerhet herr Henning för ofta påpekar att Torpa är "ett utmärkt intelligent och godt hem"; fru Margareta, fröken Gertrud och gymnasist Carl Odencrantz är alla utmärkt hyggliga och snälla.
Sthlm d. 14 Juli 1879 14. heinäkuuta 1879
Edelfelt har förgäves sökt Fredrik Vult v. Steyern som är i redaktionen för Ny Illustrerad tidning.
Stockholm d. 25 oktober 79 25. lokakuuta 1879
Fredrik Vult von Steyern mötte Edelfelt och de beslöt att äta middag.
På kvällen spelade Adelaide Ristori; Fredrik Vult von Steyern hade fått biljetter bara till teatervinden; de talade med Frans Hedberg och fick i stället stå i kulisserna; det var vid den tredje kulissen där Gustaf III blev sårad; Edelfelt funderade genast ut en tavla.
Edelfelt sänder brevet via Petersburg, eftersom Constantin går först på tisdag; Fredrik Vult von Steijern menar att det vore en överloppsgärning att resa till Jönköping då Edelfelt har så ont om tid.
Stockholm d 27 okt 1879 27. lokakuuta 1879
Jacob Ahrenberg, Fredrik Vult von Steyern och Edelfelt satt framför kungen och prinsarna, som i en mellanakt tågade in mellan kulisserna för att ge Adelaide Ristori "litteris et artibus" [För vitterhet och konst, en kunglig medalj]; omsorgen och den historiska troheten i hennes kostymer förstärktes av att hon inte försökte kokettera ens då hon spelade Elisabeth som ung.
Fragment 30. lokakuuta 1879
Edelfelt har träffat Pauline Ahlberg på gatan; hon är orolig för sin bok, som enligt Fredrik Vult von Steyern inte lär bli "något synnerligt".
Föregående dag åt Fredrik Vult von Steyern och Edelfelt på Grand Hôtel, där de träffade Gustaf Leuhusen, Charles Tottie och en tredje ungherre, som bjudit Pauline Ahlberg och fru Ida Uggla på middag.
Stockholm d. 9 november 1879 9. marraskuuta 1879
Under Edelfelts "kammararrest", fick han besök av Fredrik Vult von Steyern och Ernst Beckman, Ny Illustrerad Tidskrifts blivande redaktör; Edelfelt har tecknat ett och annat för NIT; han var tillåten att gå ut och äta middag med dem på Kung Carl.
Edelfelt ska äta middag med Fredrik Vult von Steyern.
Oscar Montelius har sökt Edelfelt fyra gånger under hans sjukdomstid; Montelius hade lovat föra upp Edelfelt på Idun föregående kväll, men blivit tvungen att resa till Upsala; Edelfelt gick ensam (Fredrik Vult von Steijern hör inte dit) och togs vänligt emot av ordförande, professor Axel Key; Edelfelt träffade bekanta som doktor August Malmström och doktor Gustaf Upmark; doktor Arvid Ahnfelt höll ett roligt föredrag om Magnus Jacob Crusenstolpe; fastän två av Carl XV:s närmaste och statsråd var närvarande citerade Ahnfelt Crusenstolpes karakteristik av Carl Johans, Oskars och Carl XV:s regim som spionernas, jesuiternas och gluntarnas tidevarv; han läste också upp brev från Wilhelm von Braun till Crusenstolpe.
Stockholm d. 11 / XI kl ½ 12 på natten 11. marraskuuta 1879
Fredrik Vult von Steyern har varit hypokondrisk och hans melankoli är inte att skämta med; Edelfelt är övertygad om att Steyern grubblar över sina dystra framtidsutsikter, med tanke på att hans far ofta har gränsat till vansinne och hans syster har varit alldeles från förståndet.
Paris, måndag d. 23 nov. 23. marraskuuta 1879
Edelfelt möttes av massa brev från Alexandra Edelfelt där han kunde följa med de olika stämningar Haikofrågan väckt; Edelfelt hade tänkt skriva att gamla Haiko ovillkorligen var det fördelaktigaste att hyra och sedan köpa då Fredrik Vult von Steyerns försändelse med Mammas brev kom från Stockholm, med besked om att saken fått ett gott slut.
Paris d. 27 nov. 79 27. marraskuuta 1879
Det har skrivits så mycket i Haikosaken att Edelfelt inte har den kronologiska ordningen klar för sig; i brevet till Fredrik Vult von Steijerns adress sade Alexandra Edelfelt att köpet av Villan var gjord av Mamma och tante Adèle Gadd; det verkar inte ha blivit något av detta.
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24. maaliskuuta 1885
Palmes var bortbjudna till middagen: Edelfelt åt middag hos Steyern; fru Steyern är "allmogen lik" och sonen är ful; hemmet är vackert som hemmen är i Stockholm; Steyern är bibliofil och har mest moderna böcker.
Har tänkt på Annie Edelfelt i Steyerns bibliotek.
Edelfelt beskriver Steyern som hygglig och trevlig, "för resten vensterman".
Stockholm tisdag 28 okt 91 28. lokakuuta 1891
I morgse kom prins Eugen och ursäktadesig för att han icke kommer på festen i morgon. Hade det gått efter hans vilja så skulle bara målarena gifvit en fest för mig och då skulle han gerna vara med – men nu kommer det "en hopa folk" som han ej bryr sig om. – Naturligtvis något politiskt mankemang – någon som gått åt kungen – man får hålla tungan rätt i munnen för att veta hvem man skall tala om för en tredje person här i Sthlm, ty alla äro delade. i partier, värre än hos oss. Palmes äro ansedda som socialistanförare, Vult v. Steijern såsom Strindbergs beskyddare och vän och det är nog. Prins Eugen är mycket radikal på tumanhand, frisinnad och frispråkig, men i det offentliga lifvet tar han ofta prinsansigtet på sig – det klär honom bra för resten. Senaste lördag hos Millets var han helt igenom prins. – Millet stod jemte de fem eller sex medlemmer af legationen nere vid inkörsporten för att ta emot vagnen, och prinsen tågade sedan in i salen under det att dessa herrar och vi andra bildadt en slags oläsligt, han iklädd hederslegionens band och stora kraschan. –
Nu har jag varit ute en stund och träffat Bergh och Steijern – de äro båda mycket ledsna öfver att festen till i morgon gjorts till en partidemonstration – sålunda att Akademin nu vill fira mig – nog få de in en ulf i det fårahuset det lofvar jag. Ack om det vore öfver. Så träffade jag Millet som bad mig för all del vara försigtig i mina yttranden i morgon angående politik – on a les yeux sur vous, je se sais" – och jag förklarade att jag aldrig ett ögonblick tänkt tala i politik uti en helt konstnärlig krets. Ja måtte detta gå lyckligt af stapeln – nu känner jag först hur blyg jag är – jag skulle ge bra mycket för att vara fri talet.