Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

publicist, lantdagsman

Åbo, den 21 Oktober 1879 21. lokakuuta 1879
De åkte via hotellet till en supé i Fredric Rettigs nyinredda magnifika hus; Jacob Ahrenberg gjorde sig tillräckligt bekant med Rettig för att bjudas med; fru Marie Sophie Rettig var mycket hygglig; gäster var Ernst Rönnbäck, Alfred Magnus Forsström (kallad hertigen af Geta), Carl Armfelt och Rettigs bror; tavlan öppnades med stor ceremoni och beundrades; klockan 10 intogs supén som var ytterst fin med champagne.
Fredric Rettigs våning är ännu inte riktigt färdig; i matsalen finns möbler från Petersburg i rysk stil; salongen är röd; Jacob Ahrenberg hade en ganska rolig stil; Ernst Rönnbäck tog sitt jättelöje och Alfred Magnus Forsström hävdade sitt rykte som Åbos mest fulländade, ogifta världsman.