Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

d.y., ungersk greve, politiker

Lähteet

Söndag d. 27 Februari 1881. 27. helmikuuta 1881
Vi hade ställt till ett litet utvaldt bordlag med Salvayre, kompositör, målarne Ferrier och Boldini, Blavet och Billault, redakteur för la Presse.
Häromdagen hade Beer och jag bjudit våra fina bekanta grefve Andrassy och baron v. Loudon på middag på Cercle de la presse. De äro utmärkt hyggliga ungdomar 25 och 22 år, uppfostrade med erkehertig Rudolf, ha båda varit i England och jagat på slotten der, och komma att stanna här någon tid. Andrassy är ovanligt intelligent och bildad. Hans uppehåll här är "ej blot till Lyst" ty han sätter sig ordentligt in i det politiska lifvet, för att i nästa år ställa sig som kandidat i ungerska parlamentet. Unge Loudon målar, skulle gerna mera egna sig deråt, men har för litet talent, säger han. I nästa vinter kommer han dock hit för att måla ordentligt, säger han.
Det är anmärkningsvärdt hvad folk som uppfostrats i hofkretsar äro artiga. Jag försäkrar att dessa herrar t.ex. vid bordet äro så uppmärksamma och artiga att många af våra fennomanmagistrar skulle anse dem "fjeskiga" och "snobbiga"
Andrassy är fennoman – naturligtvis, ungrare – talar bättre franska än tyska.
Följande afton var det en rolighet som jag bra gerna hade velat vara med om, men dit jag ej kunde gå för min hals' skull. Det var "le bal des femmes du monde" en välgörenhets bal för fattiga "femmes du monde" för hvilka Paris finaste, mest aristokratiska fruar stodo i spetsen. Jag hade redan biljett, men fick lof att återsända den – Andrassy lär ha slagit vildt för den vackra Mme Gauthereau. Sällskapet lär ha varit mycket utvaldt, och balen i allo lyckad.
Tisdag d. 23 februari 86 23. helmikuuta 1886
Balen hos Munkakczy var däremot "det vackraste man kan se"; palatset upplyst; enastående inredning, vackra toaletter [klänningar]; ungersk dans, czardas, av herr och fru Mischka, Andrássy, Karolyi; grevinnan Tölöky liknade fröken Puschkin; Madame Essipoff ledde zigenarmusik.