Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

Grundare av en pappersfabrik, apotekare, kommerseråd

Paris d. 31 Mai 1881. 31. toukokuuta 1881
Vi resonnerade hela tiden, och det var roligt att höra honom tala om sin ungdom, den sorgligaste, fattigaste, eländigaste man kan tänka sig – svält, utfattigdom, försakelser talade han om, men utan ostentation, mycket annorlund än t.ex. gubben Serlachius som gerna talar om och svär på att han lidit förbannadt".
Paris d. 8 maj 84. 8. toukokuuta 1884
Och nu får Acku den alldeles oåterkalleliga idén att resa till Schweitz – till hvem der – det vet han ej – hvart – lika osäkert. Äro ej sådana kapriser nervretande. – Jag vill ej skryta öfver att ha fått som Serlachius "spänna om svältremmen och lida" men nog blir man ändå litet mera sjelfständig och förståndig då man får ta sig ut på egen hand i lifvet. – Acku är dessutom envis, envis som endast en maniaque kan vara.