Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fransk skådespelerska

Lähteet

Ei lähteitä
Paris d. 12 april 82 12. huhtikuuta 1882
Vi voro naturligtvis först och sågo på Krohns gamla förtjusning Jeanne Granier på la Renaissance – Hon spelade i ett dumt stycke Mme le Diable, och var ej mera densamma som förr. Jeanne G. har blifvit fet – och om det ej passar det ringaste för någon, så är det för henne – hon som i pojkroller var den elegantaste, smartaste, vigaste företeelse, har nu fått höfter et le reste. Visserligen är hon ännu Makalös i att sjunga kupletter, och har en stil för sig. Krohn sade emellertid att hans fru skulle välsigna denna afton, ty nu hade hans svärmeri för Jeanne G. försvunnit.