Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

ramhandlare i Helsingfors [?]

Lähteet

Odaterat 19. tammikuuta 1883
Epävarma yhteys Jag skall nog skicka aqvarellen till Rosina. Jag gör den helt liten så att den kan gå som bref. Ni får bestyra om ram – fast en guld passepartout – hvilket Jürgenfeldt gör på 2 dagar. kommer den de första dagarne i februari så är det ju tids nog!.
Paris 1 februari 83 1. helmikuuta 1883
Epävarma yhteys Härmed följer Rosinas aqvarell som jag hoppas, skall kunna gå som bref. Beställ en passepartout helt förgyld, 8 centimeter bred på alla sidor hos Jürgenfeldt och låt Liljelund sätta en enkel vacker guldlist omkring, samt framför allt ett klart, hvitt glas. – Aqvarellen kunde ju kallas "les tourterelles" eller något annat. Finnes det hos Creutz ingenting om dufvor att citera. Det är ju manieradt, affekteradt litet trivialt som ämne, men skall så vara för att vara i kostymens stil.