Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk-svensk författare

Paris tisdag 23. Maj 82 23. toukokuuta 1882
Hos Runebergs hade vi en förfärlig debatt om Snoilsky som de gingo åt så förskräckligt att jag måste bli hans varmaste försvarare. Deremot. prisade de fru Nybloms (H-a) dikter der det mest var frågan om idealet o.d. I konst kan jag då alls ej komma öfverens med Runebergs.
fredag 9 februari 83 9. helmikuuta 1883
Hos Runebergs har jag igen varit. Jag har blifvit betydligt mera lugn reaktionär och moralist på det sista året, men dock tycker jag att de gå alldeles för långt i sin moralitet och "bourgeois”er äro de i konst. Tänk att de tala om Niels Lyhne som något förfärligt omoraliskt, ohyggligt, det värsta den moderna ruttenheten frambragt – och då de en gång se fel på moralen existerar inga andra förtjenster för dem. Valter hatar "Adam Homo” med outsläckligt hat – och tycker om fru Nybloms dikter som äro tarfliga, idealistiska efter den gamla clichén, bara derför att de äro oskadliga.
Stockholm tisdag 28 okt 91 28. lokakuuta 1891
Jag har dessutom konstaterat att jag lider af mask – och har varit hos en berömd läkare, professor Medin, som ordinerat mig en kur) – men att genomgå den persen nu, midt i brådskan, det blir väl omöjligt, och fastän jag ej mår bra, tror jag ändå att jag skjuter upp det till min hemkomst. I morgon är det nämligen stor fest för mig. Jag kunde aldrig tro att det skulle blifva något så storartadt då prof Montelius kom och bjöd mig på enkel middag om onsdag på Hôtel Continental. Nu ha de emellertid skramlat ihop mycket folk. Montelius, Hildebrand hela Nationalmusum, Cederström, Nyblom med fru och dotter, Bjorck, Millets, Snoilsky m.fl. hvad det blir förskräckligt att hålla tal. Jag har redan börjat skrifva det. Jag kunde ej riskera att ta maskkur dagen innan denna historia, – kan Mamma förstå.
Fru Nyblom ack ja, det var ett undersökande om Jag var sådan som hon hade tänkt sig mig. Jag befanns vara ungefär sådan, men yngre och längre. Så tal om Danmark och nu stötte jag på patrull då jag talte om Brandes med beundran för hans Stil – Nej han var den mest "opoetiske jöde" som fans. Hennes dotter är roligare – hon är t. o. m. rigtigt rolig – mycket sjelfsvåldig och pojkaktig men rätt qvick.
De äro så inbitna uppsaliensare som möjligt. Rom och Upsala, andra städer finnas ej. Jag måste komma dit om söndag – de skulle visa mig allt sevärdt och jag skulle göra bekantskap med alla intressanta menniskor der. – Så följde jag dessa damer Nyblom hem och frun lofvade skicka några af sina böcker till mig i dag – hvilket hon också gjorde med en vers-dedikation.