Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk sångerska och sånglärarinna, g.m. 1) Richard Kaufmann, 2) Max Simon Nordau

Valter Runebergs atelier påskaftonen kl 4 ½ e.m. 1. tammikuuta 1884
Kaufmann har kommit hit, galnare än någonsin. Han är bra fånig, men beskedlig. Hans Domsch ser glad ut – de bo på andra sidan Seinen och jag är bjuden till dem i morgon afton. Huru länge han stannar här vet han ej, men det blir väl en god tid framåt. Hon har intet engagement – ty hon tyckes verkligen ha gjort fiasco i Italien. Kaufmann och Domsch bådo om sin helsning till Mamma och Anni. Måtte det nu gå honom väl, så att han förtjenar litet pengar och kan slå sig ut med sitt unga vif.
Fragment 1. tammikuuta 1884
Kaufmann och hans fru pina mig med att komma och installera mig i deras "Have" för att måla – det skall jag också göra då det blir litet varmare.
Petersburg 19 januari 84 19. tammikuuta 1884
Kaufmann är i Italien, har varit i Florens o.a ställen, som jag svårt misstänker för att följa eller förfölja fröken "Domsch" som skall ha debuterat i Florens. Emellertid har han genom sin frånvaro från Paris ej kunnat uträtta de kommissioner jag bad honom om – och det är ju förargligt.
Paris söndag d. 3 februari 84. 3. helmikuuta 1884
Stora saker ha händt. Kaufmann är gift gift, med fr. "Domsch". Stor skandal – han reste efter henne till Italien i November
Skandinaverna här moraliskt rysande öfver Kaufmanns Don Juans tilltag, allt mera sqvaller tills Björnson får höra det, skrifver ett bref till Kaufmann vari han säger honom de värsta sanningar – han hade "systematiskt förderfvat denne brave pige" – K. svarar intet tills han får höra att Björnson ville skrifva ett likadant bref till fröken Dons' far – (som ej lär ha vetat af detta). Då telegraferar K. att Björnson och alla de andra skandinaverna få nödiga upplysningar af Nordau. – "En bande" presentera sig dessa hos Nordau, och Nordau presenterar för dem – Kaufmanns och fröken Dons vigselattest – de hade i hemlighet skuttat öfver till London och låtit viga sig der. Jag är öfvertygad om att Kaufmann gjort mycket af detta bara för att vara vigtig och förarga skandinaverne. Hvarföre denna hemlighetsfullhet.
Emile berättade historien på sitt sätt. "Les femmes, voyez vous, c'est la perdition de tout le monde – Qui aurait jamais dit ça de M. Kaufmann – un garçon si serieux – mais il fallait bien qu'il i passe comme les autres. – Jag bad Emile berätta utförligt och han började med "C'est comme qui dirait un mystère”
Emellertid har jag haft bref från Kaufmann om allt detta.
Underligt är det, underligt isynnerhet att hon brydde sig om detta romantiska äktenskap med K. – Hennes debut i florens lär ha varit ett fiasco. Kaufmann tror emellertid att hon skall bli en nya Kristine Nilsson och derför, derför fick ej hennes giftermål offentliggöras, det skulle skada hennes "Kunst og Carrière".
Runebergs skratta åt detta – de andra skandinaverna äro litet flata, och arga.
d. 10 febr. 84 10. helmikuuta 1884
Några ord blott med det vigtiga documentet om Kaufmanns giftermål med "Domsch".
Paris onsdag d. 27 febr 84 27. helmikuuta 1884
Från Kaufmann har Jag ändtligen haft bref med alla små utgifter som han afräknar för kontributionen, Berndtsons små skulder o.s.v. säger han sig vara mig skyldig nu ungefär hälften af den först lånade summan, och ber att få anstånd med betalningen. Stackars omusikaliska Kauffmann! Hon lär verkligen ha gjort fiasco, men K. trodde naturligtvis att hennes konst var för fin för att uppskattas af det stora publikum. Nu äro de i Milano, på jagt efter ett engagement.
Paris onsdag d. 16 Maj ell April. 16. huhtikuuta 1884
Påskdagen var jag på en improviserad middag hos herrskapet Kaufmann. Dem skulle Mamma se! Kaufmann sjelf skiner som solen, värre än förr – nervöst lycksalig – gafflar och stammar och drar mun upp bakom öronen – han kallar henne för Bi "en forkortelse af Bibi, syns Du ikke det ærkomisk?" – Hon mera lugn, men snäll ändå mot Kaufmann – Han springer och fjeskar och talar om musik som han alls ej förstår sig på.
De lefva nu vid Pantheon och svära hat mot alla skandinaver, utom Jurgensens och mig och grefve Knud af Knudsborg, som varit vänliga mot dem hela tiden.
De äro mycket tacksamma för Mammas vänlighet mot dem i fjol och bådo mig helsa såväl Mamma som Anni
Förfärligt komisk var deras beskrifning på vigseln i London, Då Kaufmann skulle svära inför erkebispen i Canterbury att han ej var gift förut och sedan skulle läsa upp förmuläret ur en bok "jeg, der ikke kan et engelkt ord". – Han lär ha läst så galet att hans Domsh småflinade – "jag syntes det var opassende at saaden staae og grine".
Emellertid blir det väl ingenting af med hennes engagement och Kaufmann får bråka dugtigt för att få inkomster och utgifter att gå ihop. Men han är så salig att man verkligen måste önska honom all möjlig lycka och framgång också i economica.
Paris söndag d 21 april 84. 21. huhtikuuta 1884
Så kommo hr och fru Kaufmann hit i går. De ha hyrt ett litet hus ute på l'Île de la Grande Jatte" dit vi gingo en afton om Mamma mins – der få de badhus, båt, ett helt hus möbleradt för 1200 frcs i året och voro ytterst förtjusta. Pariserstojet brydde de sig icke om – en koja och ett hjerta.
Mamma kan ej tänka sig Kaufmanns lycksalighet – han stönar af förtjusning och skrattar åt allting hoppar – ja han är bra fånig. Hon har ej några känsloutbrott men är ändå mycket vänlig mot honom. Hon talar icke ett ord om sin sång – stackare, säger bara att hon är hes och derför ej kan sjunga.
torsdag 1sta maj 84 1. toukokuuta 1884
Nu ha Kaufmanns, han och hon varit här på frukost. Jag lefver allt fortfarande i en qvarn – Det var en frukost som jag var skyldig dem sedan länge.
Paris d. 8 maj 84. 8. toukokuuta 1884
Igår voro vi hela dagen ute hos Kaufmanns på l'Ile de la Gde Jatte. Det var en seglaraugustivärme – ett fisklif på Seinen med Canotier'er, simmare och båtpartier utan all like. Vi, Acku och jag, voro bjudna först på frukost, sedan på middag hos herrskapet. K. – en sådan herrlig dag.
Kaufmann har nu fått en gammal norsk piga, som är "briljant" hon har tjenast 15 år i Havre och talar alldeles bra franska och engelska – gör alla sysslor och lagar ypperlig mat. Kaufmann i extas. "Nej, desse coteletter ære dog henrivende" eller "sikken magelös tuppe" – in infinitum.
d. 10 maj 84 10. toukokuuta 1884
I går afton var det venetiansk fest hos Herrskapet Kaufmann ute på l'Île de la grande Jatte. Det var årsdagen af hans stora kärleksförklaring i fjol – tänk då voro vi här, och då de sedermera voro församlade hos oss. Björnsons och Lies m.fl., då voro också K. och Domsch förlofvade. – Emellertid voro i går afton Lies, Nordau, Acku, Geijerstam och jag derute. Vädret var det herrligaste. Illuminationen lyckad, Kaufmann strålande, tassig med en blå hufva uppvikt à la Napoleon, blommor i knapphålet – salig, salig. Domsh i en röd lufva, röd schal och röda blommor. Hon såg ut som en socialdemokratisk revolution.
Paris 16 april 1885 16. huhtikuuta 1885
Edelfelt har besökt Kaufmanns, som haft en svår vinter: kallt och ont om pengar; fru Kaufmann vill bort från Paris; Edelfelt konstaterar att det är en allvarlig sak att gifta sig.
Har tagit hand om en svulten arbetare hos Kaufmanns; de ska tillsammans hjälpa honom och hans familj; mötet med arbetaren var mera gripande än teater.
Paris d. 7 maj 85 7. toukokuuta 1885
Edelfelt har hört "Domsch" Kaufmann sjunga föregående dag; det låter dumt.
Paris d 22 mai 85. 22. toukokuuta 1885
Edelfelt besökte för två dagar sedan Jürgensens, gäster var bl.a. Kaufmanns samt många danskar och fransmän.
Kaufmanns har det ensamt på sin ö; Edelfelt skulle gärna besöka dem oftare, men har inte tid.
Paris d. 17 juni 85. 17. kesäkuuta 1885
Kaufmanns reser till Danmark i sommar; det kommer att göra dem gott, de har haft så mycket ekonomiska bekymmer och nervositet; barnet får sin fars näsa.
Paris 18 juni 85 18. kesäkuuta 1885
Edelfelt har bjudit Kaufmanns på [restaurangen] Ledoyen.
Kaufmann har blivit krokigare; han har svårt att få ihop tillräckligt med pengar för familjen.
Kaufmanns tjänstefolk: en norsk piga som skryter och en fransk barnsköterska som är ful; Edelfelt konstaterar: det måtte vara farligt för barnet att se på en sådan barnsköterska.
Kaufmanns ska vara på en stor herrgård på Fyn under sommaren, det kommer att stärka dem.
Paris d. 27 Juni 85 27. kesäkuuta 1885
Kaufmanns norska piga har kommit för att hämta Kaufmanns kistor i Edelfelts källare.
Edelfelt är glad över att Kaufmanns har rest till Danmark.
Paris d. 5 December 5. joulukuuta 1885
Hälsningar från Kaufmanns, som haft bekymmer med sina pigor; fruns smycken blivit stulna, flyttat två gånger.
Nyårsdagen 1886. 1. tammikuuta 1886
Edelfelt är bjuden på middag hos Kaufmanns på söndag.
Kaufmanns vill att Edelfelt arrangerar soaré i sin ateljé, som då Alexandra Edelfelt var i Paris, men han vill inte.
Kaufmanns är tråkiga: de talar om att allt är så dyrt och att de blir lurade; Edelfelt konstaterar: de är opraktiska och Kaufmann är krånglig med maten.
Edelfelt kan inte bjuda Kaufmanns och Bjørnson samtidigt.
Paris, onsdag d 27 jan. 86 27. tammikuuta 1886
Det har varit middag hos Kauffmanns, som klagar över att allt är dyrt och som ska få ett barn till; allt är dyrt; genom pratet om ekonomi medger Kaufmann sin inkapacitet att förtjäna mera och hushålla bättre.
Paris d. 4 februari 86 4. helmikuuta 1886
Kaufmanns hälsar; de har flyttat in i ett garni [möblerade rum för uthyrning].
Nizza d. 16 mars 86 16. maaliskuuta 1886
Edelfelt har fått brev från Kauffmann som har fått en dotter till; Edelfelt: hoppas Kaufmann kan försörja sin familj.
Paris d. 28 april 86 28. huhtikuuta 1886
Edelfelt måste gå till Kaufmanns trots att det inte är roligt; men han måste gå eftersom hela familjen Kaufmann kom för att göra inbjudan.
Paris d. 5 juli 86 5. heinäkuuta 1886
Edelfelt hade Kaufmanns och kammarherre Fallesen på frukost i ateljén dagen innan; conciergen lagade god mat som konnässören Fallesen gillade.
Promenad i Boulognerskogen med Fallesen och Kaufmanns; överraskade av åskskur.
2 dec. torsdag, Café de la Regence 2. joulukuuta 1886
Kaufmanns har kommit med många förslag på var Edelfelt ska kunna installera sig; han mötte dem på gatan och bjöd dem på middag.
Paris lördag d. 4 dec. 86 kl. 2. 4. joulukuuta 1886
Kaufmanns ska försöka hitta "appartement de garçon", ungkarlslägenhet, åt Edelfelt; rummen på hotell är inte trevliga; Edelfelt har självt hört sig för i en familjepension.
Paris d. 14 februari 1887 14. helmikuuta 1887
Edelfelt har varit på teatern med Kauffmanns; de såg "Les trente millions de gladiator" på Variété, en vaudeville-komedi som Edelfelt beskriver som en "högst galen fars", av Labiche med skådespelarna Baron och Dupuis "och tutti quanti"; [farsen är skriven av Eugène Labiche och Philippe Gilles].
I går var det soaré, kvällsbjudning, hos Kaufmanns; gäster var Runebergs, några unga danska herrar och Christensens, som är en fransk-mexikansk-amerikansk-australisk familj som har vinodling vid Loire.
Paris, d. 31 mars 87 31. maaliskuuta 1887
Edelfelt har gått med Kuffmanns, Neiglick och fröken Törnebladh på "Orfeus i underjorden" [Orphée aux Enfers, en operett med musik av Jacques Offenbach].
Onsdag morgon 11 april 1888 11. huhtikuuta 1888
Fru Kaufmann hade en nätt malvafärgad dekolleterad klänning; hon förtjenar 700 franc i månaden på sina sånglektioner; Madame Marchesi skickar en del av sina elever till henne först.
Paris, söndag 13 maj 88 13. toukokuuta 1888
Det var middag hos Kaufmanns föregående dag; Ellan var trött efter resan och stannade hemma; gäster var violoncellspelerskan Galitzin som är pladdrig, pratsam, aktrisaktig och halvgammal, en pariserartist som berättar historier om alla, samt Jürgensens; det var ett omaka sällskap.
lördag [odaterat våren 1890] 1. tammikuuta 1890
I förrgår middag hos Moltkes tillsammans med "honoratiores" inom "danska kolonin"; Kaufmanns hör inte till dem.
21 jan. 90 21. tammikuuta 1890
Ellan och Edelfelt repar sig långsamt efter influensan; Ellan lider av sömnlöshet; Edelfelt är nervös och har problem med magen; Edelfelt så trött att han inte borde skriva; kanske är det sviterna av en tråkig middag hos Kaufmanns igår.
Gäster hos Kauffman: kammarherre von Hedeman, Hoskær, Falbe från legationen, Ellan och Edelfelt; sällskapet skulle "föreställa" mycket fint.
Kauffmans är "beskedliga" människor, men deras fåfänga och fruns tillgjordhet förargar Edelfelt; fruns befallningar på franska åt den svenska pigan Augusta lyckades dåligt.
tisdag 17 mars 90 17. maaliskuuta 1890
Soarén hos Lalos med Madame Materna var en rolig kväll; i denna bildade krets hörde man inget om tonbildning och metod, som är fru Kaufmanns "Marchesiska".
Söndag 26 mars 1893 26. maaliskuuta 1893
Nu på e. m. skall jag fara till Pasteur o. Mme Kahn och sedan äta middag hos Kaufmanns – det blir en tråkig middag, derom är jag öfvertygad – ledsamt att se huru usel K. är, den stackarn – sjelf är han vid godt mod som alla lungsigtiga.