Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

svensk kapten, g.m. Clémentine Duran-Borrero

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet John Levin
Paris, börjadt Fastlagstisdagen, slutadt Söndagen den 14 Februari 1875. 9. helmikuuta 1875
Följande morgon väcks Edelfelt av sin bolagist [rumskamrat] Julian Alden Weir, som meddelar att Viola Lewin oanmäld väntar i andra rummet; Edelfelt söker upp henne på Hotell Splendid nära Louvren senare på dagen, men får vänta flera timmar innan hon dyker upp; Edelfelt har aldrig sett en så dåligt arrangerad resa, det är inte passande att ett "ungt fruntimmer" bor ensam på hotell; hon som bott på en pension i Genève kunde ha ordnat en rekommendation till något "fruntimmer" i Paris; hennes familj hade inte heller försett henne med skriftliga rekommendationer till greve Horn, som de bad henne söka upp; inte heller hennes kusin "baron de Lewin" som är gift med en parisiska och vistas i Nizza hade gett henne några anvisningar; Edelfelt kommer överens med Viola om att träffas följande dag för att gå till Luxembourg.
Paris, lördag d. 31 Mars 83. 31. maaliskuuta 1883
I går åt jag middag med Wahlberg och vi voro sedan i Levins loge på Edentheatern.
Hans fru är en kokett och ganska vacker sydamerikanska, som lär vilja beställa en tafla af mig, säger Wahlberg. Hon var alldeles vådligt road af balletten. Underlig smak!
Jag påminte Levin om att jag sett honom för 22 år sedan på Kiala (1861) och han var högst förvånad deröfver, men kom småningom ihog alla detaljerna från den aftonen.
Fragment 1. tammikuuta 1884
Jag skall gå till Levin för att få den lilla spanska danserskan som Anni satt för på sin födelsedag.
Valter Runebergs atelier påskaftonen kl 4 ½ e.m. 1. tammikuuta 1884
Jag har gjort en teckning till den skandinaviska tidningen efter den der Levinska danserskan, och Nilsson vill nödvändigt kalla den Carmen – då det nu inte är Carmen, vet jag ej hvad det skall tjena till, men Nilsson försäkrar att det vore tusen gånger bättre för försäljningen
Paris d. 24 mars 87 24. maaliskuuta 1887
Epävarma yhteys Balen för prins Eugen var lyckad, den var fint arrangerad av Wahlberg m.fl.; balen påminde om Paris under kejsartiden: Wahlberg, Pirre Horn, Cederström, Lewin och en massa sångerskor påminde om tiden före 1870 [år 1870, under fransk-preussiska kriget, avsattes franska kejsaren och republik infördes i Frankrike].