Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

bror till Émmanuel Arago, konstnär och konstinspektör

Paris d. 24 mars 84 24. maaliskuuta 1884
I morgon är jag bjuden på med dag till Alexandre Dumas – Gubben Arago, bror till ministern, har lofvat uppträda med alla sina imitationer och konster – han lär ha en utmärkt scenisk talent.
Paris, fredag d. 28 mars 84 28. maaliskuuta 1884
Häromaftonen var jag på middag hos Alex. Dumas. Gubben Arago utförde en hel serie scener och imitationer, mästerligt. Allt var skrifver af honom sjelf – mest från hedenhös: Imitationer af Marskalk Soult, presidenten Dupin m.fl. hvars komiska sida nutiden längesedan glömt. Vi vredo oss af skratt – och konversationen kom in på förhållanden från början af seklet. Dumas talte om en massa anekdoter som han hört af sin far. den ena och den andra af gubbarne kom fram med sin historia – det var verkligen intressant. Gubben Meissonier stönade och suckade. Han har nyligen haft en svindelattack och skall vara rädd att få slag. Ingen fara lär dock vara för handen.