Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk konstnär, bror till Frants Henningsen

Paris d. 8 maj 84. 8. toukokuuta 1884
Hennigsen med bror är här och säga att Krohns fru nu är bättre. – En blodspottning vid hennes år, då man aldrig haft svagt bröst förr, det är ju underligt.
Hennigsen'erna vilja nödvändigt narra mig med dem till Holland, dit de resa i slutet af veckan – men jag har ej tid.