Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

legationssekreterare vid franska legationen i Stockholm

Lähteet

Ei lähteitä
d. 23 maj 84 23. toukokuuta 1884
I går afton var jag på middag hos Reuterskiölds – Denna gång var der mycket roligt, rigtigt uppsluppet. Giers, en ryss, Kotzebue en grefve Bondy de hvad det nu var, öfverste Vuillaume (tysk militär attaché m.fl.
Denna Bondy är sekreterare vid franska legationen i Stockholm sedan 2 år, och – talar svenska lika väl som Mamma och jag. Han är för resten en fullständig polyglott. talar engelska, tyska, spanska, italienska hvad som bara behagas – men svenskan alldeles ledigt – är det icke märkvärdigt. De flesta af våra öfversättare från franskan uttrycker betydligt mindre svenskt.