Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk hotellägare i London

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Meyer
London d. 27 mai 84 27. toukokuuta 1884
i ett nu hade vi våra saker och så bar det af i cab till Mechlemborough Street. Det här är ett litet danskt hôtel hållet af en förfärligt komisk 80 årig köpenhamnsjude. Det är visst tarfligt, men vi äro ju sällan hemma och så bor Hendriksen och Marinmålaren Blache här.
London d. 30 maj 84. 30. toukokuuta 1884
Nå nu kom Gamle Meyer, efter ett gräl med pigan Betty, som slår och stor gafflar bakom, och gaf mig bättre bläck.
Mamma kan ej tänka sig den komedin här hemma. Gamle Meyer, ungefär 1 aln lång, 80 år i stöflar kalott, sparrkragar, en gammal paletå och en cigarr i mun – han är en cassionerad kjöbenhavnsk köpman som är här sedan 40 år. Hans son är någonslags bokhållare på konsulatet. Betty är en stark och rödkindad piga med fräckt utseende, och som Meyer är stendöf, hör man i hela huset när de gräla.
London, 3 juni, aftonen 1884. 3. kesäkuuta 1884
Visst är det sant att den gamle Meyer alltjemnt kommer och afbryter mig med några dumheter (det är ett original som det ej fins maken till i verlden), men jag likväl fått ett bref till Paul Etter färdigt, och hoppas nu få några rader skrifvna till Mamma.
Paris d. 6 Juni 1884 6. kesäkuuta 1884
I går morgse skref jag några ord från London om att jag derifrån skickat tvenne vackra regnkappor åt flickorna – en ny konst har kommit från St. Petersburg – och detta är alldeles nytt. Gubben Meyer lofvade skicka dem på snabbaste sätt. Paketet är ej stort ty kapporna äro mycket tunna. Jag hoppas ni ställa så till att, äfven om I ären på landet någon tar emot paketet som är adresseradt till Helsingfors