Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

svensk politiker, riksdagsledamot, verkställande direktör, g.m. Hanna Palme

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Sven Palme
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24. maaliskuuta 1885
Kunde inte bo hos Palmes, eftersom gamla herr Palme var där; tog in på hotell Rydberg som är dyrt och tråkigt.
Gick på teatern med Palmes; övriga i sällskapet var fröken Elin Palme, tre fröknar från Kalmar, två baroner och löjtnanter Rosenblad och en löjtnant "Hassel..."; Edelfelt konstaterar att herrarna Rosenblad ser typiskt svenska ut, är "hyggliga"; såg tråkig operett: Rip van Winckle.
Hanna Palme var "skandaliserad" när fröken Törnebladh spelade; Hanna Palme menar att Sven Palmes släktingar är "gräsligt simpla"; Edelfelt konstaterar att fröken Törnebladh är mycket musikalisk.
Middag hos Palmes med fru Edgren, fru Kovalevsky, fru Laurin, herrskapet Henrik Palme, Leffler med fru; skål utbringas för Edelfelt.
Herrskapet Palmes hem är smakfullt arrangerat.
Edelfelt har bjudit herrskapet Palme och Elin Palme på middag samma kväll.
Herrskapet Palme mötte i Stockholm.
Palmes var bortbjudna till middagen: Edelfelt åt middag hos Steyern; fru Steyern är "allmogen lik" och sonen är ful; hemmet är vackert som hemmen är i Stockholm; Steyern är bibliofil och har mest moderna böcker.
Hanna Palme tyckte att sällskapet var för ogenerat och för lite högstämt.
Hanna Palme vill alltid vara "på tvären"; Edelfelt skulle inte vilja "vara i Sven Palmes skor".
Paris d. 3 mars 1887 3. maaliskuuta 1887
Många svenskor har gjort visit i ateljén med friherrinnan Leuhusen, född Boström; bland dem en fröken Lejonhufvud och en fröken Törneblad, som är en "dansdocka" och bekant för Edelfelt efter en kväll med Palmes och bröderna Rosenblad på Kung Carls annex [annex till hotell och restaurang Kung Karl i Stockholm].
Thorsdag 1. tammikuuta 1890
Det är ett öde att Hanna Palme kommit från Holland; hon bor inte hos Edelfelts, men hon kommer att vara hos dem morgon, middag och kväll; Jarl Hagelstam kommer först den 15 maj; Hanna Palme trasslade in sig då hon skulle beskriva ändamålet för sin resa; Hanna Palme är ingen god representant för det "juridiskt-von Bornska", eftersom man ofta kommer på henne med "tvetalan"; Hanna berättar å ena sidan att hon haft difteri eller influensa i vinter och att Sven Palme bett henne resa för att hon ska bli frisk, å andra sidan att hon aldrig roat sig som i vinter och känt sig så frisk; å ena sidan att hon kommit till Paris för att köpa möbeltyg till det nya huset, å andra sidan att hon behöver bara 6 meter tyg; å ena sidan att det ät roligt att träffa Jarl Hagelstam, å andra sidan att hon nog inte kommer att få träffa honom och att hon ska resa innan han kommer; Hanna Palme menar att människor är "stygga" som förtalar henne och Jarl.
Kan inte begripa hur Posnidscheff i Tolstojs "Kreutzersonaten" p.g.a. "lös svartsjuka" kan döda sin fru; om Edelfelt vore Sven Palme eller Jarl Hagelstam kunde han komma på onda tankar p.g.a. Hanna Palmes "eviga bråk", oro och brist på poesi och passion, med personlig fåfänga och verksamhetsbegär som utgångspunkt.
Stockholm lördag kl 4 e.m 1. tammikuuta 1891
Jag skrifver ej till Ellan denna gång, emedan jag har endast en halftimme på mig tills jag skall sammanträffa med Palmes och äta middag med dem – Mamma får delgifva Ellan detta brefs innehåll och säga att jag här – näst skall skrifva till henne. –
Nu just träffade jag fru Palme, som kom från Millets. I afton gå vi på teatern – om måndag går jag och Don Juan på Op'ran Hvad Bertha skulle ha haft roligt i går! Om tisdag middag hos Snoilsky om onsdag hos Geber. Nu måste jag sluta ty Palmes vänta mig på hôtel du Nord. –
Stockholm 29 sept. tisdag. 91. 29. syyskuuta 1891
Med Millaais har jag gjort bekantskap. Han är mycket hygglig och liknar mycken en Mr Darcel som jag sett hos Mme de Lurcy. De ha hos sig af franska statens gobeliner, som ger något extra fint åt våningen. Om torsdag är jag der på middag med Zorns och Unga Scholander, Bellmanssångaren och Palmes. På väggen hade Millet flere af mina taflor, och sade att han reklamerar mig som fransk konstnär.
Stockholm Okt. tisdag 1891 1. lokakuuta 1891
I går var Hanna Palmes stora fest för Mechelin och mig (!!) Hundra personer, mycket väl arrangeradt, tal af Sven Palme, och ett mycket bra svar af Mechelin. Der voro Hela venster-Stockholm, qvinliga Idun, Hedin, Gyldén, Victor Rydberg Strindberg, Tor Hedberg Millets, fröken Törnebladh (som sjöng mycket) Gunnar Berndtson med fru, Zorns, den der behagliga fiffiga fröken v. Knorring, en mycket vacker ung fru Medin, fru till en doktor, och en massa menniskor som jag aldrig fick veta namnen på. –
Stockholm 2 okt 91. fredag 2. lokakuuta 1891
I dag är jag med Zorn, R. Bergh, Strindberg m. fl. hos Palmes på Djursholm Nu fick jag påminnelse från P. att ej försumma tåget. –
Stockholm lördag 3 okt 91 3. lokakuuta 1891
Jag var i går afton på middag hos Palmes på Djursholm och har legat der öfver natten De ha det mycket vackert, beqvämt och fint derute, men det är ändå bra långt från Stockholm, isynnerhet som stationen, Stockholm östra, redan ligger utom staden.
Stockholm tisdag 20 Okt 91 20. lokakuuta 1891
Om torsdag är jag bjuden till Palmes om lördag till Millets med prins Eugén, Zorns, och fröken Törnebladh. Signe T. skall den 2dra November resa af till Paris för att egna sig åt sång – elev af Mme Artôt, hos hvilken hon får bo. Menniskorna tvifla på hennes framtid som sångerska, men hon sjelf är mycket deciderad och tror att det skall gå. Millets ha nog försökt måla framtiden dyster för henne, men hon vill ändå försöka. Mme Millet håller mycket af fröken Törnebladh.
Stockholm tisdag 28 okt 91 28. lokakuuta 1891
I morgse kom prins Eugen och ursäktadesig för att han icke kommer på festen i morgon. Hade det gått efter hans vilja så skulle bara målarena gifvit en fest för mig och då skulle han gerna vara med – men nu kommer det "en hopa folk" som han ej bryr sig om. – Naturligtvis något politiskt mankemang – någon som gått åt kungen – man får hålla tungan rätt i munnen för att veta hvem man skall tala om för en tredje person här i Sthlm, ty alla äro delade. i partier, värre än hos oss. Palmes äro ansedda som socialistanförare, Vult v. Steijern såsom Strindbergs beskyddare och vän och det är nog. Prins Eugen är mycket radikal på tumanhand, frisinnad och frispråkig, men i det offentliga lifvet tar han ofta prinsansigtet på sig – det klär honom bra för resten. Senaste lördag hos Millets var han helt igenom prins. – Millet stod jemte de fem eller sex medlemmer af legationen nere vid inkörsporten för att ta emot vagnen, och prinsen tågade sedan in i salen under det att dessa herrar och vi andra bildadt en slags oläsligt, han iklädd hederslegionens band och stora kraschan. –
Stockholm söndag 1sta april 94 1. huhtikuuta 1894
I dag skall jag till Snoilskys, i morgon till Palmes, om tisdag till Emric Öhmans föräldrar.
Tisdag morgon skall jag gå upp till hans majestät. Nordenfalk som jag träffade på riksdagen (der jag tack vare Sven Palme öfvervar den heta diskussionen angående helgeandsholmen) sade att hans Majestät väntar mig, och sade att Nordstjernan hade bordt komma några år förut.
Stockholm onsdag afton 11. marraskuuta 1896
Djursholm förföljer mig – I måndags på middag hos Palmes, i går hos Lefflers.
Hos Palmes var der stor sorg efter Gyldén. Var det icke märkvärdigt att han lade ned att dö samma dag jag kom till Sthlm! I dag proponerade amanuensen Martin (var det ej han som var förlofvad med Cotta?) att gå dit (till Gyldén) och måla af honom som död, men jag refuserade emedan det ändå skulle blifva lika svårt att göra ett lefvande porträtt efter detta likporträtt. Björck som kände honom bättre, proponerade jag i stället.
Stockholm måndag 16 nov, 96 16. marraskuuta 1896
Engströms och fru Seelig Lundberg med man hade jag bjudit på supé i förrgår, efter premieren på Damatiskan, der fru Lundberg och fru Haartman spelade ypperligt – herrarna gjorde ett odeladt lussispektakel intryck. Palme, Östengren, Skånberg, hvad de allt heta ha icke anlag för Teatern just.
Palmes äro mycket bedröfvade öfver Gyldéns död. Han var deras stöd i Thule emot Leffler. Hanna menade att Gyldéns frånfälle var en direkt penningeförlust för Thule. Hon är beundransvärd ändå med sitt klara affärshufvud och okufliga energi. Hon har med Leffler (trots fiendskapen) underhandlat om en affärstransaktion på 160,000 kr. – jag märker att det är sannt, ty Sven, hon och Leffler har berättat saken på samma sätt. Hon gick för att "Sven icke skulle förgå sig" – och lyckades. Leffler sade att hon börjat sin harang, hemma hos honom med: "Jag skall säga att min man inte är så dum som Professorn tror". Det lär varit hon som upptäckte Gyldén som direkt stöd för Sven, och förvärfvade i honom en vän, ehuru han från början varit mycket afvogt stämd mot henne. Sven telefonerade till mig och frågade om jag (!!) ej kunde hindra Leffler att gå på Gyldéns begrafning. – Nej, jag tycker att jag kommit tillräckligt in i deras historier redan och bryr mig alls ej om att tränga djupare in i dem.
Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19. joulukuuta 1896
Wieselgren hade bjudit mig till sig på julaftonen, och der hade nog blifvit trefligt och vittert och muntert med några gamla ungkarlar och enklingar, men nu fick han lof att resa till sin son som är i Jönköping, och jag få väl då tillbringa min julafton hos Sven Palmes på Djursholm.
Stockholm 4 april 98 Skandia 4. huhtikuuta 1898
I morgon Palmes, Lefflers och så har Heidenstam och Levertin bjudit oss på en skaldeafton som lofva att bli mycket rolig.
Paris 8 mars 1901 8. maaliskuuta 1901
Farväl så länge – Gud vara med Er alla och låte Er få vara friska och raska. Till Ellan skrifver jag om ett bref från Sven Palme. – Helsa alla från Mammas Atte.