Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

svensk friherre, löjtnant, ryttmästare, bror till Eberhard Rosenblad

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24. maaliskuuta 1885
Gick på teatern med Palmes; övriga i sällskapet var fröken Elin Palme, tre fröknar från Kalmar, två baroner och löjtnanter Rosenblad och en löjtnant "Hassel..."; Edelfelt konstaterar att herrarna Rosenblad ser typiskt svenska ut, är "hyggliga"; såg tråkig operett: Rip van Winckle.
Epävarma yhteys Hanna Palme talade med den ena Rosenblad on kvinnans emancipation, Nordau, Spencer, Mill.
Hanna Palme tyckte att sällskapet var för ogenerat och för lite högstämt.
Nyårsdagen 1886. 1. tammikuuta 1886
Hos Ehrenborgvar baroner, grosshandlare, sångerskor; sällskapet var i avsaknad av värdinna ogenerat – nästan som på värdshus; löjtnant Rosenblad, Hanna Palmes vän, hade roligt åt Hannas föredrag som han inte hade hört om förut; Björksten sjöng brandvaktssången; Ehrenborg utbringade nyårsskålen; dans, musik, enkelt smörgåsbord med många viner; inte roligt.
Monte Carlo d. 21 mars 86 21. maaliskuuta 1886
Baron Rosenblad är här; ser så frisk ut att Chambure menar att det är uppfriskande bara att se honom.
Jämför Roseblad med Boije, som också är en "onervös" officer; Rosenblad talat bra franska och har ett fint sätt som svenska officerare har och som finländska saknar.
Genua d. 27 mars 1886 27. maaliskuuta 1886
Har gjort utflykt till Campo Santo, begravningsplats [heliga fältet], enligt Rosenblads rekommendation; beskrivning av begravningsplatsen, marmorn, skulpturerna.
Paris d. 9 februari 87 9. helmikuuta 1887
Edelfelt träffade en fröken Törnebladh på balen; han känner henne genom Hanna Palme och Rosenblad; fröken Törnebladh är en riktig Ulla Winblad; hon har "Norrköpingsnäsa", vackra blå ögon, är röd och vit och fyllig; "alltihop litet simpelt men fräscht och ungt".
Paris d. 3 mars 1887 3. maaliskuuta 1887
Många svenskor har gjort visit i ateljén med friherrinnan Leuhusen, född Boström; bland dem en fröken Lejonhufvud och en fröken Törneblad, som är en "dansdocka" och bekant för Edelfelt efter en kväll med Palmes och bröderna Rosenblad på Kung Carls annex [annex till hotell och restaurang Kung Karl i Stockholm].
Stockholm måndag 16 nov, 96 16. marraskuuta 1896
Stockholms allmänna fysionomi är icke särdeles glad nu på senhösten. Svartklädda menniskor, rätt eleganta, långa smärta flickor, mindre eleganta officerare än förr. Och dessa uniformer som bli allt mera preussiska. Alla dragoner ha nu nya uniformer, alldeles preussiska, med pickelhufvor, brandgula och hvita höga kragar, en rad knappar – De vackra hvita lifreg.s dragonrockarna äro borta, och det täcka könet begråter dem djupt. Så har jag sett många korta och ynkligt vuxna officerare också. Carl Rosenblad går ensam, tjock och röd och ståtlig omkring och vittnar om Sveriges forna krigarära. Ett nytt militärinstitut, en slags förberedelse till Carlberg, har alldeles preussisk snitt – också mössorna Det ser så ovanligt ut för svenska gossar.