Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk författare och journalist

Lähteet

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Herman Bang
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24. maaliskuuta 1885
Hanna Palme "protegerar" Herman Bang, och menar att han är "enkel och anspråkslös".
Paris 16 april 1885 16. huhtikuuta 1885
Herman Bang är en "farceur" [en skojare, skämtare].
Paris lördag 18 april 85 18. huhtikuuta 1885
Annie Edelfelt var så upprörd över Herman Bang att hon svimmade.
Paris d. 22 april 85 22. huhtikuuta 1885
Roligt att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt "haft utbyte" av Bangs försläsningar; modern har frågat vad man anser om Bang i Danmark; enligt Edelfelt anser man att Bang har stor talang, men finner honom lustig; Edelfelt citerar Pietro Krohn: "Jeg kan ikke lide hysteriske mandfolk" [på danska]; Bjørnson anser lika; i Köpenhamn umgås Bang med sina likar, "små magra pessimister"; inte konstnärer, Krohn eller Benzon, eller skådespelarna vid Det Kongelige Teater.
Bjørnson har konstaterat om Bangs roman "Haabløse slægter": den är "talentfuld men svinsk" [citerar på norska].
Paris. d. 26 April 1885 26. huhtikuuta 1885
Som svar på något modern skrivit, konstaterar Edelfelt: Herman Bang producerade ett konstverk då han talade, han hade rätt att kräva uppmärksamhet av publiken; vad hindrade fru Linder och Konni Zilliacus att gå ut om de inte lyssnade?; Bjørnson konstaterade om Bangs senaste bok: "talentfull men svinsk", svinaktig; Edelfelt om fru Linder och Konni Zilliacus: bara svinaktiga.
Edelfelt kritiserar "Kola", Tudeer m.fl., dessa "Helsingfors herrar, salongsvettets och taktens försvarare" vet inte hur man ska bete sig; det kallas "lefnadsvett", men Konni Zilliacus verkar inte veta vad det är; man måste visa respekt för Hermang Bang som var inbjuden som konstnär och ta honom som han är.
Paris, söndag d. 31 maj 85. 31. toukokuuta 1885
Berta Edelfelt får göra om sin imitation av Herman Bangs föredrag när Edelfelt kommer hem; roligt att hon fått bara berömliga [vitsord?].
Paris d. 3 april 86 3. huhtikuuta 1886
Neiglick har kommit på besök genast; pratade om Bang, den moderna psykologin; om tant Lupander, hennes dotter, Hagelstam, som uppvaktar Ellan de la Chapelle, språkfrågan, pessimism, Meyer Söderhjelm, skridskoåkning, estetik, Otto Muncks död m.m.
Paris, Tisdag d. 6 april 86 6. huhtikuuta 1886
Om Neiglicks nervositet: den ena minuten är han Herman Bang, den andra minuten sover han halvstående.
Lördag 30 mars 1901 30. maaliskuuta 1901
De sista dagarne ha varit svåra genom det mångahanda under dem. först telegrammer från prinsessan Marie att jag nödvändigt skall ge något till en publikation "la belle France" som hon skall ge ut i Kbhvn för välgörande ändamål vid en bazar – så frågar jag telegrafiskt hennes adjutant i denna sak, Herman Bang, när bidraget allra senast skall afsändas härifrån hvarpå han svarar: i morgon, d.v.s. i dag. Jag har vakat genom hela natten får att göra en teckning, som Jag dock ej var nöjd med, utan sände ett utrifvet blad ur mitt album med.