Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

g.m. Otto Benzon

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Emma Benzon
Paris 17 maj 88 17. toukokuuta 1888
Otto Benzon med sin unga fru kom på frukost igår; Benzon och Ellan kom bra överens och frukosten var rolig.
Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
Otto B. har ett alldeles förtjusande konstnärligt hem (hans matsal i guld och koppar prydd med idel hvita blommor i silfvervaser var den afton nen något berusande skönt) – Han är alls ej lycklig – hans unga fru tål honom alls ej, och han löper förgäfves efter hennes hjerta och får så löpa hela sitt lif efter hvad jag kan se. Benzon har en rörande vänskap för mig på blicken och på sättet att ta mig i hand ser man att jag icke är honom alldeles likgiltig Han märker väl att jag ser huru han lider och hvar skon klämmer – och vi har redan talat så mycket med hvarandra utan att nämna ett ord. Der är ju ingenting att göra hon är en vild ouppfostrad unge, som har fysisk aversion mot honom – Han skulle ha allt, tycker man, talent, rikedom, ungdom, kraft – och så har han denna tärande olycka som bestämdt kommer att ta någon tragisk ändalykt. Samma afton, sedan vi gått hade frun ett anfall af hjertförlamning. Jag misstänker till följd af någon scen.