Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fiktiv dansk prins i tragedi av Shakespeare

Lähteet

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Hamlet
Antwerpen d 14 och 15 December. 73 14. joulukuuta 1873
Med de medel som blev över från de insamlade pengarna beslöt man att nästa lördag ställa till maskeradbal; Frédéric Matthæi erbjöd Edelfelt och Karel Scriba kostymer; Edelfelt vet inte vad han skall göra med sina två extra biljetter; Schultz tror att Edelfelt kommer att bli "lyckliggjord" med en av dem; Sidney Adams funderar på en Hamlet-kostym men menar att det blir oskäligt dyrt; inbjudningar har sänts till akademierna i Brüssel, Gent, Brugge, Lüttich och Mons; Edelfelt beklagar att han inte har några av sina Helsingforsbekanta att ge sina biljetter åt; man kan hoppas på en munter afton, de trumpna antwerparnas karaktär lär försvinna bakom masken (karnevalen i Antwerpen är den grannaste i Belgien).
Paris d. 26 april 1875 26. huhtikuuta 1875
Edelfelt var trött så han dansade inte mycket; han pratade med Pauline Ahlberg och Madmoiselle Suzanne; Fröken Mathilda Grabow var förbjuden att sjunga och dansa eftersom hon var mitt uppe i repetitionen av Hamlet som hon i maj skall debutera i.
Julmorgonen 1876. 25. joulukuuta 1876
Skiss av Edelfelts ateljé på Rue Bonaparte 24; han behöver gardiner för takfönstret, det drar därifrån; Berndt Lindholms soffa är fortfarande trasig och söndrig; då han arbetar stänger han trappluckan, då någon kommer öppnar han den; hans vänner stiger upp ur jorden som faderns skugga i Hamlet.
Paris 16 april 1885 16. huhtikuuta 1885
Har sett Hamlet tillsammans med Krøyer; Lasalle sjunger mästerligt; "Näckens polska" som Ofelia sjunger är det bästa.
Nyårsdagen 1886. 1. tammikuuta 1886
Tankar kring äktenskapet som en illusion; det tänkta idealäktenskapet, idén om idealkärleken leder till att besvikelsen måste bli stor; äktenskapet har inte gjort Södehjelm bättre, han uppför sig inte bättre mot sin fru; Edelfelt ger Hamlet rätt då han säger "ord, ord, ord"; Edelfelt sätter värde på Vallgrens som inte pratar tomma ord, utan är lyckliga och hyggliga mot varandra.
Bregentved tisdag 30 okt 94 30. lokakuuta 1894
Jag hade otur med ett bref som jag i går började till Mamma – hade skrifvit 3 sidor och så märkte jag att jag på den fjerde börjat ett bref till Amic. – Nå ja, jag ville tacka Mamma hjertligt för bref och tidningar. "There i something rotten in Danemark" säger Hamlet och postförbindelsen med Finland förefaller mig verkligen vara något rutten. ty ibland får jag 2 ibland 3 bref från Eder på en gång med så lång skilnad i afgångstiden som fem dagar. Gud ske lof för att ni äro raska och krya.