Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

norsk skådespelare och teaterchef, son till Bjørnstjerne Bjørnson, g.m. 1) Jenny Sandberg f. Dahl, 2) Ingeborg Mathilde Laura Aas, 3) Eileen Bendix f. Cohn (Kuhn)

2 dec. torsdag, Café de la Regence 2. joulukuuta 1886
Edelfelt träffade Bjørn Bjørnson på tåget till Paris; Bjørnson var på bröllopsresa, han har gift sig med en änka som har en gift dotter.
Bjørn Bjørnsons fru ser klok men gammal ut.
Kjobenhavn 14 juni (onsdag) 1893 14. kesäkuuta 1893
I afton skall jag träffa Björnson Björn, hans son och fröken Oselio hos Bissens. – Det är nu 7 eller 8 år sedan jag såg Björnson sist.
Torsdag d. 15 juni 15. kesäkuuta 1893
I går var jag hos Bissens der hela familjen Björnson var Gamle Björnson frågade så mycket efter Mamma och systrarna och min Kone, frun likaså. Björnson tog mig rigtigt afsides för att "tale om gamle tider" om den aftonen i ateliern och så slutade han med "Ja, det är en begavet och nydelig Moer Du har, du, – jag glemmer henne icke. – Han fann mig densamme som förr – "kun solidere" till själen, icke till kroppen. Han talade mycket och ofta, och lyckligtvis ej alltför mycket om politik. Det var roligt att höra honom igen så der i tagena.
Lustigt är det att se hur han skänker Björns nya kärlek, fröken Oselio sin välsignelse (fröken Oselio heter Aas på norska, jag känner henne sedan gammalt från Paris – stor talent ypperlig röst, simpel, påminner i detta som i annat om Kristina Nilsson). På samma sätt har B. Björnson med tvärsäkerhet förklarat att fröken Fich, den gamla galanta'n som han sedan gifte sig mig – Lindeberg tror jag hon hette, och nu Oselio var den "eneste rigtiga" Gifter och förlofvar Björn sig 10 gånger till, så är det skäl att antaga att sammefaderliga välsignelse står till buds. – Björn var värdig och förälskad på samma sätt jag sett honom förälskad med alla de andra högtidligt, offentligt.
Paris, måndag 5 April 1897. 5. huhtikuuta 1897
Björn Björnson med fru Oselio äro här – jag har ej sett dem, men har lust att bjuda dem hit till ateliern en dag på frukost.
Paris 12 april 1897 (Måndag) 12. huhtikuuta 1897
Det blefve svårt att räkna upp alla de celebriteter som voro der. Nu protegera de Björn Björnson och försöka få honom att sätta upp några nordiska pjeser på Odeon – frun sjunger hos dem om 14 dagar.
Söndag 30 maj 1897 30. toukokuuta 1897
Jag ville, innan jag lemnade Paris, göra Konni bekant med Björn Björnsons svåger, müncharerförläggare Albert Langen, och det lyckades mig. De kommo t.o.m. öfverens om ett och hvarje, och Konni var mig mycket tacksam derför.