Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

affärsman, kommerseråd

Lähteet

Paris. d. 26 April 1885 26. huhtikuuta 1885
Edelfelt kritiserar "Kola", Tudeer m.fl., dessa "Helsingfors herrar, salongsvettets och taktens försvarare" vet inte hur man ska bete sig; det kallas "lefnadsvett", men Konni Zilliacus verkar inte veta vad det är; man måste visa respekt för Hermang Bang som var inbjuden som konstnär och ta honom som han är.
Edelfelt tycker att Helsingforsarna kunde slå sig ihop och skriva en manual i gott uppförande; ett kapitel var av Kola S, Jean Cronstedt, Lennart Knorring, Gripenberg, Tudeer; föraktar "Helsingforssnobberi" på avstånd.
Paris, onsdag d 27 jan. 86 27. tammikuuta 1886
Kola Sinebrychoffs kommission, beställning eller uppdrag, är tråkig; hur kan Edelfelt genomföra den utan att få Mannerheim på halsen.
Lördag d. 30 jan. 86 30. tammikuuta 1886
Sinebrychoffs uppdrag att vara Mannerheims mentor är krångligt.
Paris d. 4 februari 86 4. helmikuuta 1886
Telegram från Nicolas Sinebrychoff: "hemförskaffa Carl [Mannerheim]"; Edelfelt väntar på vidare instruktioner.
Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24. tammikuuta 1901
Häromdagen ingick ett telegram från de ryska dekorerade i anl. af verldsutställningen, samlade till fest i P.burg. Det telegrammet, med många lefverop, var, ehuru på franska, så genuint ryskt och målande för situationen. Man formligen såg alla dessa Ivan Nikolaievitshar, gå omkring och pussa hvarandra, fulla, röda och vänliga. Ack, Galoubtschik! Kola, Sascha, Walodja, Petja etc. etc etc.