Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dotter till Pietro Krohn, g.m. Hugh Francis Pooley

Lähteet

Paris d. 6 februari / lördag 1886 6. helmikuuta 1886
Mario Krohn varit med om en farlig olycka, Edelfelt kan föreställa sig föräldrarnas förtvivlan; nu är allt väl; också den lilla flickan är frisk.
Kjöbenhavn d. 20 sept 89. Rosenvænget 20. syyskuuta 1889
Erik är vänlig; han klappar Krohn och kommer väl överens med barnen Krohn, som kallar honom "lille onkel Edelfelt".
Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
Mario fortfar att vara en af de vackraste pojkar jag någonsin sett – sin fars son upp i dagen – samlar, läser, bråkar – flickan har litet förlorat sig.
Köpenhamn 7 maj 92 7. toukokuuta 1892
Nu vill det dessutom så illa till, att vädret är alldeles ohyggligt kallt som i November blåsigt, regnigt, så att man bara har obehag af att bo i en villastad. Det märker nog fru Krohn också, och barnen, som alla dar skola gå till skolan, men Krohn har nu engång för alla fått i sitt hufvud att det är bättre att bo här tidigt på våren.
Tänk i går snöade det – i dag är det 1, säger 1 grad varmt, med isande vind och snöblandadt regn. Jo det märks nog att vi äro "im wunderschönes monat Mai". Att detta elände inverkar på allt görande och låtande är klart – mitt rum är oeldadt, såsom öfverallt utomlands, och jag har sällan tillfälle att skrifva härnere – Krohn skall skrifva en afhandling i någon konstfråga och barnen behöfva 2 bord till sina lexor.
Köpenhamn 13 maj 92 13. toukokuuta 1892
Jag är dugtigt trött af det forcerade arbetet här af det ständiga resandet ut och in och enerverad af Krohns oändliga bråk och brådska – som jag ändå måste beundraty något mera oigennyttigt har jag aldrig sett. Hans balett, tableaux vivants i Comertpalatset, fackeldansen af officerarna, allt arrangeras af honom Mest är det synd om honom sjelf, men han älskar nu engång denna febrila verksamhet, och skulle vantrifvas utan den. Ändå värre är det för frun och barnen, som nästan aldrig få se honom. Att han icke öfveranstränger sig är och blir en gåta för mig, att han kan hålla ut i dagar månader och år –
Köpenhamn måndag 16 maj 1892 16. toukokuuta 1892
– Säg Kiki, ifall han ännu är i Hfors. att Mario och Michaela voro hämyckta öfver hans bref och helsningar likaså den gamla köksan, som bara längtar efter "lille Erik" – hon kom i går och sade mig att när Erik kommer "hertil" så väl vi piger være ligesaa glade som vores Herrskap" – Våra vänner här i Kbhvn har för resten för alla fört ut honom som en så briljant dreng t.o.m för prinsessan Marie
Farväl då för denna gång – Många tusen varma helsningar härifrån, alla hos Krohns till Eder
Bregentved måndag 30 1. tammikuuta 1893
från fru Krohn, som med barnen bor vid hafvet, nära Helsingör har jag haft bref – hennes man kommer hem den 9 augusti. Bra gerna ville jag visa honom porträtten, ty på hans råd litar jag. får se om han får tid att komma hit ut.
torsdag d. 18 Oktober 1894 Bregentved Haslev 18. lokakuuta 1894
Af Krohn i Köpenhamn får jag egentligen icke några förnuftiga råd – han har nu mera att göra än någonsin. Hans fru gret då hon talte om hur öfveransträngd han var och hur litet hon såg honom. Jag företog mig att allvarligt förehålla honom att ingen konstindustrisutställning i verlden var värd så mycket som hans lif, och att han måste skona sig, för fruns och barnens skull. Men jag tror det är omöjligt. Det är en sjuklig nervöst verksamhetsifver som icke kan efter min mening, sluta väl. två gånger lyckades jag narra honom ut, och sedan han pratat en stund var han som en annan menniska. –