Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

Louis Pasteurs dotter, g.m. René Vallery-Radot

Paris d. 14 maj 1886 14. toukokuuta 1886
Edelfelt gick med Pasteurs besked till Turquet; men Jean Baptiste Pasteur har berättat att familjen har ändrat sig: Madame Pasteur d.ä. och d.y., Madame Vallery-Radot och hennes man; de är rädda för att reproduktionen aldrig blir av.
Paris 17 maj 88 17. toukokuuta 1888
Den här dagen är det middag igen, denna gång hos Vallery-Radots; Pasteur tar första gången efter sjukdomen på sig fracken och kommer för Ellans skull; andra gäster är Francois Coppée, baron och baronne Du Piu och några politiker.
Edelfelt har lovat få Ellans svarta sammetsklänning i ordning inför middagen, och har därför talat med en sömmerska så att Ellan inte skulle behöva "bråka" med sin toilett, sin klädsel, inför middagen hos Vallery-Radots.
Edelfelt målar flitigt; han bröt upp från Celsings igår klockan tio på kvällen och ämnar göra detsamma med Vallery-Radots idag; på det sättet har han sovit tillräckligt klockan sju, är färdig för kall avrivning och sitter vid staffliet halv nio.
Paris 22 maj 88. 22. toukokuuta 1888
Middagen hos Vallery-Radots bjöd på allvarligt, lärt, vittert och litet reaktionärt folk; Coppée var underhållande, men påminner om en katolsk präst; Ellan tyckte bäst om gamla markis Saint-Hilaire.
Det var lustigt att lyssna till alla människor på Vallery-Radots middag; de berättade om historiska tilldragelser; gamla Madame Boisdeffre sade sig ha hört om Bastiljens storming av en greve Pasquier; hon ville bevisa att Bastiljens storming inte var något dramatiskt då det hände, utan att republikanerna förstorat det senare.
Pasteur som är trött efter sin sjukdomsattack hörde mest på under middagen hos Vallery-Radot; han talade med Ellan om Edelfelt; Pasteur känd först inte igen Ellan eftersom hon var annorlunda klädd.
Paris 3 juni 1888 3. kesäkuuta 1888
Det har inte blivit mycket gjort de senaste dagarna; modeller har inte kommit, porträttseanser blivit uppskjutna; det gäller porträttet av Madame Vallery-Radot och "Mandolinspelerska".
Paris 13 juni 1888 13. kesäkuuta 1888
Porträtten av Mr och Madame Vallery-Radot är problematiska; skulle vilja lämna konstverken för att resa hem.
Gett skissen från Vuoksen vid Zilliacus ställe åt Madame Vallery-Radot och Pasteur.
Paris 20 juni 1888 20. kesäkuuta 1888
Arbetat mycket på de små porträtten av makarna Vallery-Radot; imorgon sista seansen för Vallery-Radot; för Madame Vallery-Radot behövs ännu tre sanser.
Paris 30 juni 88 30. kesäkuuta 1888
Familjen beundrat porträtten av Vallery-Radot och Madame Vallery-Radot; har sällan haft en tacksammare publik.
Vallery-Radots vänskap för Edelfelts; Madame Vallery-radot är alltid i första hand Pasteurs dotter, som Vallery-radot säger, och hon ger inte sin vänskap till vem som helst.
Madame Vallery-Radot observerar och tänker först, talar sedan; Vallery-Radot är mera konstnärlig.
I familjen Pasteur och Vallery-Radot ställer man vetenskapsmannen och konstnären högt; Pasteur ville själv bli konstnär; han är en sträng kritiker och kommenterade porträttet av sig själv och dottern medan Edelfelt målade; resultatet blev bra tack vare dessa anmärkningar.
Ellan har varit några gånger på middag hos Pasteurs och Vallery-Radots; senaste gång ville de göra ett protokoll över samtalet, som gick ut på att Edelfelt om 3 år skulle ha kommit långt; Edelfelt tror inte själv på det.
Madame Vallery-Radot gett F. Coppées autograf för Annie Edelfelts räkning.
Roligt att familjen Pasteur-Vallery-Radot tycker om Ellan, trots att hon är olik Madame Vallery-Radot.
Pasteurs och Vallery-Radots tyckar att Edelfelts ska resa till Montbeliard först i september; Ellan skulle då kunna komma till dem i Arbois då hon skulle tröttna på herr Grosjean.
Paris fredag 12 april 89 12. huhtikuuta 1889
Berta Edelfelt var förtjust hos Vallery-Radots igår; Vallery-Radot var rolig: talat om litteratur med en berest herre; Vallery-Radot läst ur sin bok om Voltaire och en satir om Franska Akademien som han skrivit långt före Daudet gjort samma sak.
Bjuden till Vallery-Radots på frukost tillsammans med Berta Edelfelt.
Berta Edelfelt är inte blyg, konverserar rätt och vinner allas hjärtan; blivit favorit och auktoritet hos Madame Jacquinot; hon gjorde succé hos Vallery-Radots.
30 maj 89 30. toukokuuta 1889
Alla tycker om Berta Edelfelt; grevinnan Lewenhaupt är förtjust, också över att ha hittat någon som är mindre än hon själv; hos Madame Jacquinot innebär Bertas avresa sorg; Vallery-Radots tycker om Berta.
Paris Söndag 8 december 89 8. joulukuuta 1889
Varit på middag hos Vallery-Radots med Fabrice Carré; Vallery-Radot överträffade sig själv i kvickhet; Berta Edelfelt skulle ha haft det roligt; Edelfelts hederslegionsgrad gjort intryck hos Vallery-Radots; de har verklig vänskap för Edelfelt och talar gott om hans konst.
Drack bara ett glas vichy, men åt ingenting, varken hos Vallery-Radots eller på middagen för Londén.
Onsdag 18 december 89 18. joulukuuta 1889
Influensan ställer till med besvär: hela familjer, som Vallery-Radots har insjuknat; personalen i skolor och varuhus är decimerad.
Varit hos Pasteurs igår; Pasteur själv var hos Vallery-Radots för att se efter dem; fru Pasteur tacksam för att Edelfelts gjort den långa resan till dem.
Paris 14.2.90 14. helmikuuta 1890
Ellan är färdig nu; efter vernissagen ska hon gå ut och "arbeta för huset", dvs. göra visit hos Madame Vallery-Radot och Madame Kahn; en av de största fördelarna med äktenskapet är att mannen kan "lassa" visiterna på kvinnan.
27 april 90 27. huhtikuuta 1890
Igår skyllde Ellan och Edelfelt på att vara bjudna av Chambure för att slippa umgås med Hanna Palme; de bjöd istället Chambure på Ledoyen; imorgon bjudna till Vallery-Radots tillsammans med Fabrice Carrés och Legouvé.
Paris 15 [med blyerts 16] maj 1890 16. toukokuuta 1890
Höll middag i lördags för Vallery Radots, Chambure och Portalis; middagen varit planerad hela vintern; Sparre inbjuden till en ledig plats vid bordet; Edelfelt måste visa artighet som tack för de många bjudningar han tagit emot under så många år; finsmakaren Portalis bad att få spara matsedeln; en sten föll från Edelfelts hjärta då middagen var lyckad; Pauline kunde laga bara en del av maten, resten kom från patissier Rousseau; Emile passade upp, men fick champagneflaskor att explodera; Ellan dukat vackert och originellt med blommor.
Erik "visades" både på middagen och frukosten och vann allas sympatier; mödrarna betraktade hans väldiga ben med kännedom och beundran, herrarna hade roligt åt hans "tänkande uppsyn"; Erik är litet blyg men snäll vid dylika tillfällen; han satt på soffan mellan Ellan och Madame Vallery Radot och visade alla sina konster.
Middag hos Vallery Radots med Legouvé som också är en "kry gubbe"; han var den mest livade vid bordet och är född 1806; samtal om akademins uniformer som Legouvé minns från 1812 under Richelieus kupol, då Napoleon var i Ryssland; Legouvé var gammaldags galant mot Ellan; han var också på vernissagen hela dagen igår.
Paris 20 maj 1890 [med blyerts ändrat till 1891] 20. toukokuuta 1891
Hos Vallery Radots är jag alla för middagar. De äro sig lika han skämtsam och rolig, frun himlande sig på sitt allvarliga sätt öfver sin man. Pasteur som jag sett flere gånger och som gick arm i arm med mig på salongen i lördags, är raskare än förr.
Hvad Ibsen gjort för framsteg här sedan ett år. Hos Vallery Radots äro de alldeles utom sig af beundran för Vildanden och Nora! De tala om Ibsen i allmänhet tillsammans med Goethe och Shakespeare och Tolstoi, det var mera än jag hade trott parisarne om.
Paris, lördag 30 maj 1891 30. toukokuuta 1891
Det har varit ett ansträngande mondaint lif nu också, utom arbetet. Sista Måndags soirée hos Mme Bouvins (det kom inte Ellan) onsdags middag hos Pasteur i anledning af Camille Vallery Radots confirmation der voro endast familjen, herrskapet Grancher, en fregattkapten Loir och vi Vid desserten proponerade Pasteur en skål för le Petit Edelfelt, var älskade son och den dracks i Champagne – var det icke en stor ära för den lilla gossen.
Han är för resten en mycket stor favorit hos Vallery Radots, der alla herrskap och tjenare beundra hans storlek, hans hurtiga och vänliga lynne. Han var mycket förvånad öfver deras våning med stora trappor, öfver alla leksakerna som han fick der och frågade om han var i "the Queens House" – drottning Victoria som han hörde talas om i Cannes och som han såg en skymt af i St Raphaël spelar näml en stor rôle i hans ungdomliga inbillning. han började på eget initiativ att sjunga sina engelska visor för Vallery Radots jungfrur, som naturligtvis ej förstodo utan bara skrattade – Urkomisk är han när han ger sig till att sjunga – långa ramsor, utan någon synnerlig melodi men med en ljudelig stämma Med Loulou kunde han ej tala men gjorde sig begriplig ändå med den "franska gossen" – Han var der en hel förmiddag och kom hem med vagnen full af leksaker som Loulou gaf honom. –
Paris 12 Juni 1891 12. kesäkuuta 1891
Vallery-Radots pojke är nu färdig och familjen jubilera öfver porträttet. Jag hade sista seancen senaste tisdag, och gjorde derefter en skizz af flickan i hennes kommunient drägt – mindre lik men "tilltalande" –
Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5. heinäkuuta 1891
Vallery Radots och Pasteurs ha kommit tillbakafrån Bains de Mer. – De ha bjudit mig de sista dagarna på frukost och middag, hvilket snarare varit mig till besvär än glädje, då jag ju i alla fall betalar mina mål här och dessutom får lof att göra den långa resan till dem. Men en tacksam publik är det, och de äro så förtjusta i de porträtt jag nu gjort af barnen der, att det gör mig helt godt i själen.
Paris 16 Juli 91 16. heinäkuuta 1891
Chambure reste i går, sedan han förklarat sig mycket nöjd med det porträtt af honom som jag gjort hastigt och lustigt. Jag har inga andra närmare vänner här än Dagnan och Courtois, de bo långt borta och äro mycket upptagna Dagnan reser den 28de Vallery-Radot har sjelf rest till sin mor i Bourgogne och familjen är ute med Pasteur i Villeneuve-l'Étang –
Paris torsdag 13 aug. 91 13. elokuuta 1891
Aftonen förut hade några oläsligt varit der på middag och mycket beundrat porträttet. En massa spanjorer och – -skor kommo för att se på taflan och sist hela Pasteurska familjen. Det var ett lofsjungande utan like. Mitt mod att för en vecka sedan skrapa ut hufvud och händer och mitt tokiga arbetande från 6 om morgonnen till 6 om aftonen sedan dess beundrades allmänt. "Vous ètes un grand peinter, sade Gubben Pasteur.
Söndag 29 maj 92 29. toukokuuta 1892
Vallery Radots ha haft det svårt denna vintern flickan har haft 4 gånger blindtarmsinflammation, och gossen har ännu kikhosta. Pasteur har jag träffat. Han är temmeligen rask ehuru han talar otydligt igen
Glion s. Montreux den 5 Juli 95 5. heinäkuuta 1895
Med Guds hjelp kommer jag efter om några veckor. Jag har ju Paris Dagnans, J. B. Pasteurs, Vallery Radots och Vallgrens så att jag icke är i sjön. – Dessutom Sophie Perrot och hennes syster (det är sannt, jag har glömt att helsa B. från S. P. som jag träffat 2 gånger.
Paris, söndag d. 28 Mars 1897 28. maaliskuuta 1897
Gumman Pasteur var rigtigt rörd att se mig och talade om huru hennes man "vous aimait comme nu fils". Hos Vallery Radots der jag träffade henne, var M. Perière, som förde hem mig i sin vagn. Också han sade ang. kejsarporträttet: Après le portrait de Pasteur iI vous sera difficile d'exposer un portrait d'un homme connu.
Paris, måndag 5 April 1897. 5. huhtikuuta 1897
I går var jag på frukost hos M. Henri Pereire med Vallery-Radots och Dagnans. De bo i ett furstligt palats vid Parc monceau och ha de allra vackraste saker: taflor af Rembrandt och Dagnan. Mme Pereira är utomordentligt behaglig – det är omöjligt att se mera comme il faut och bra ut. Dagnan har målat hennes porträtt. De äro mycket rika, och Pereire ansågs på 50 och 60 talet komma efter Rothschildarne i täthet – men de ha som Vallery Radot säger "la pudeur de la richess."
Vallery Radots vilja att jag skall måla gumman Pasteur – det skulle jag gerna göra men hon är absolut emot det af en slags blyghet och anspråkslöshet.
Paris lördag 24 april 1897. 24. huhtikuuta 1897
Frukost åt jag med Thaulows, en amerikanare Vail (fransk amerikanare) och hans fru, ett par fransmän, Thaulows vänner Duhem och Le Sidaner (norska vurmar, ibseniter och vänner till Maeterlinck). Jag hade bjudit Juhani Aho, fröken Lagerborg, fröken Kurtén, Konni med fru, Chambure, Vallery Radots m.fl.
Paris, Café de la Regénce 28 maj 98 28. toukokuuta 1898
Vallery Radots och Pasteurs har jag ännu ej sett – väntar mig en vänlig uppsträckning för min försumlighet att skrifva.
Paris 4 maj 99 4. toukokuuta 1899
Om aftnarne har jag mest varit med Pasteur och Vallery Radots, utom tvenne aftnar, då hasarden fört mig tillsammans med Acku, hans gemål och svägerska fru Bratt från Göteborg.
Hos Pasteurs vilja de alla att jag skall måla att porträtt att Mme Pasteur, modren, nu. Jag har svårt att säga nej – emellertid besluter jag mig först efter den 15 maj.
Paris, Onsdag 10 maj 1899 10. toukokuuta 1899
I afton äter jag hos Ville Vallgren, i morgon på "Boeuf à la mode" med Koki, om fredag hos Vallery Radots och om lördag hos Menard Dorians så ni ser att jag ej svälter.
Paris 26 april 26. huhtikuuta 1901
I går var Jag hos Vallery-Radots för allt komma öfverens om flickans porträtt – De äro då pligt och studiemenniskor – hela huset uppstiget kl. 5, vinter och sommar – de proponerade derför att komma hit kl. 8 på morgonen, men jag fick det ändå ändradt till 9. Kl. 10 är de allihop i säng. – Flickan har vackra ögon och en vacker blick – för resten just ingenting. Jag gör porträttet bara för att jag lofvat det hela vintern, men åtager mig ingenting annat.
Paris 29 april (måndag) 1901 29. huhtikuuta 1901
Mellan två séancer (Vallery Radots äro alla bjudna på frukost till en general här i närheten), skrifver jag några ord för att be Mamma tacka Ellan för det vänliga bref jag fick just nu – till Ellan skrifver jag i afton. Jag är litet ansträngd nu af detta förtviflade målande, men jag hoppas snart få lyfta på vingen och styra kosan hemåt, hvilket allt ger mig mod att fortsätta och snart bli färdig.
3 maj 1901 3. toukokuuta 1901
I dag var det mig platt omöjligt att måla – Mme och Mlle Vallery Radot rådde mig att göra en lång promenad. Jag antog med glädje deras "désistement" och gick till St. Cloud, der jag åt och kände mig bättre, mindre nervös – vädret var gudomligt.
Paris 4 maj 1901 4. toukokuuta 1901
I går gick det så galet med mitt måleri att jag fick lof att skicka bort Mme och Mlle Vallery-Radot, men nu på morgonen har jag sett att det blir någonting utaf i alla fall.
Paris 8 maj 1901 8. toukokuuta 1901
Vallery-Radots mena att jag bara skall fara så fort som möjligt, och att jag hellre må lemna porträttet halffärdigt än låta Er vänta.