Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

veterinär, son till Konni Zilliacus och Visen Ehrnrooth

Toledo d. 30 april 1881. 30. huhtikuuta 1881
Det var ett spektakel med den lilla barnklädningen som Adde Brandt nu har! Den är köpt af Konny för hans afkomma, och han lofvade underrätta Visen derom, på det att hon måtte slå embargo på presenten. Som han var samtidigt med mig på BonMarché, skickades den i samma paket. Felet var visserligen delvis mitt, ty jag hade också lofvat att prevenera Mamma, men Konni borde framförallt ha gjort det. Huru reparera saken? I det virrvarr hvari jag lefde de 3 sista dagarna i Paris, glömde jag totalt af hela historien. Jag är så villig som skyldig att köpa ungdomen Zilliacus en ny klädning. Måtte nu blott ej detta misstag väcka ond blod. Jag tycker hvad Mamma och Tante Gadd grubblade öfver ändamålet med denna lilleputiska kostym!
Madrid d. 12 maj 1881 12. toukokuuta 1881
*Förlåt, förlåt trasslet med den Konnyska kostymen, jag skall skaffa en ny åt herr Zilliacus fils.
Paris d. 15 Maj 1881. 15. toukokuuta 1881
Jag hoppas att den der kolthistorien (Konnis) slutar med att jag köper en kostym åt unge Zilliacus – Jag ville blott gerna veta om ej de sjelfva redan gjort detsamma.
Paris torsdag d. 10 juni 86 10. kesäkuuta 1886
Konni Zilliacus reste igår, han var sorgsen över att byta ut livet i Paris mot livet med familjen på Mariefors.
Paris 3 maj 1897 3. toukokuuta 1897
Epävarma yhteys Han skulle gerna återknyta förbindelsen med sin gosse som han tycker mycket om. Jag hade ej hjerta att säga honom huru uppbragt sonen var mot honom. Mycket vänligt talade han om alla menniskors derhemma – Visen talte han ej om ett ord