Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

grevinna, g. 1) Gustaf Lewenhaupt, 2) Carl Gustaf Bogeman

Paris d. 14 februari 1887 14. helmikuuta 1887
Edelfelt är bjuden på middag till prins Eugen i kväll; Wahlberg skulle säga är befalld; gäster är legationssekreterare Lewenhaupt med fru, baron Falkenberg, fröken Lagercrantz; Edelfelt beskriver dem som "alla mindre trefliga än tråkiga".
Paris torsdag d. 17 febr 87 17. helmikuuta 1887
Det var middag hos prins Eugen i måndags; Edelfelt var igen placerad mellan prinsen och grevinnan Gustaf Lewenhaupt.
Paris fredag d. 11 mars 87 11. maaliskuuta 1887
Följande kväll är det soaré hos Gustaf Lewenhaupt [inte den ovan omnämnda Carl Lewenhaupt], vars fru är född Stackelberg; gäster är Marshalls med sin vackra dotter, vars konstverk Edelfelt har granskat och kritiserat.
Paris d. 19 mars 87 19. maaliskuuta 1887
Edelfelt är bjuden till ryska ambassaden om torsdag; han har negligerat de ryska diplomaterna – "dessa mina kompatrioter" – under senaste tiden och har umgått mera med de svenska.