Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

finländsk friherrinna, g.m. Gunnar Berndtson, dotter till friherre Johan Frans Andreas Galindo Cronstedt och Olga Beatrice Cronstedt

Paris 25 mars 88. 25. maaliskuuta 1888
Gunnar Berndtson har kommit från Cannes med sin fru Heddi.
Edelfelt och Ellan har haft haft bara besvär och obehag med att skaffa en piga åt Berndtsons; Edelfelt hittade en utmärkt piga genom Pierre; hon har varit länge hos general Faidherbe.
Den nya pigan kom till en herre vid namn Bazire där hon på Berndtsons anmodan skulle möta honom med fru; det är en kontakt från Nizza, Berndtsons ska bo i Bazires hus, men de var inte där när pigan kom och hon fick ingen mat och brutaliserades av Bazire; hon reste tillbaka till Faidherbe och meddelade att hon aldrig kommer tillbaka till det huset.
Heddi Cronstedt förefaller mycket oerfaren; det skulle vara ett öde att ha en så barnslig fru.
Heddi Cronstedt är förvisso nätt, men tillgjord, vilket Edelfelt inte tycker om.
Heddi Cronstedt kom tre gånger igår och frågade råd av Ellan om pigan; hon undrade om man verkligen kan lita på Pierre.
Berndtsons är installerade hos Bazire, som de i grunden inte känner alls; med en ny piga som också hittades med hjälp av Pierre; de bor på andra sidan triumfbågen.
I dag kommer Berndtsons på frukost; Ellan och Edelfelt vill göra det riktigt fint utan att skryta; de har blommor på bordet, men ingen Pierre för att servera.
Berndtsons är trötta, de lägger sig alltid tidigt och går aldrig ut om kvällarna.
Onsdag morgon 11 april 1888 11. huhtikuuta 1888
Berndtsons har en större lägenhet som är bättre utrustad och betalar 250 franc; det är visserligen ett vänskapspris.
Paris 14 april 88 sent på aftonen 14. huhtikuuta 1888
Efter promenaden i Bois de Boulogne gick Edelfelt och Ellan till Berndtsons.
Det förefaller som om Berndtsons inte blir glada när Edelfelt och Ellan besöker dem.
Heddi Cronstedt är så tillgjord att Edelfelt inte vet hur han ska umgås med henne eller komma henne närmare.
Ellan menar att Heddi Cronstedt bara är intresserad av kläder; när de två kvinnorna talade som intensivast satt de med olika tygprover i famnen.
Paris 25 april 88 25. huhtikuuta 1888
Edelfelt var fri och ledig på eftermiddagen och gick med sina gamla ”flammor” i varuhusen Magasin du Louvre och Printemps; Gunnar Berndtson var nervös, Heddi Cronstedt var snipsig och kapriciös.
Heddi Cronstedt kan inte ha fått någon uppfostran, eftersom hon inte försöker vara "aimabel", vänlig; Edelfelt skulle inte stå ut med hennes barnslighet.
Edelfelt hade inget kaffe att bjuda åt Hulda von Born, Gunnar Berndtson, Aina och Heddi Cronstedt i ateljén, han bjöd på champagne i stället.
Hulda von Born, Heddi och Aina Cronstedt, Gunnar Berndtson ville gå på teatern denna kväll, men Ellan och Edelfelt menade att det var för mycket efter dagen i varuhusen.
Paris 1sta Maj 1888. 1. toukokuuta 1888
Edelfelt har träffat Berndtson med damer på restaurang Ledoyen; de hade inte varit på Salongen och var perplexa över allt tal om måleri som hördes från alla bord.
Paris, måndag 7 maj 88 7. toukokuuta 1888
I kväll är Berndtsons, Hulda von Born och Aina Cronstedt bjudna till prins Eugen och Celsings; Edelfelt och Ellan har inte träffat det Berndtsonska sällskapet på sex dagar.
Rafael von Haartman är i Paris; han har bjudit hela den "Berndtsonska kolonin" på operan i morgon.
Paris, söndag 13 maj 88 13. toukokuuta 1888
Edelfelt och Ellan har varit på middag hos Runebergs tillsammans med Berndtsons, Hulda von Born och Aina Cronstedt.
Paris 31 maj 1888 31. toukokuuta 1888
Berndtsons och Aina Cronstedt reser idag; Berndtson verkar glad att slippa det tröttande livet i Paris som inte passar sjuka människor.
Edelfelt tror att Berndtson är glad att resa hem, där han kan lämna Heddi Cronstedt på Brändö tidvis och slippa hennes sjukdom, oförstånd och "konster"; han har själv varit sjuk hela tiden i Paris men varit tvungen att hjälpa Heddi med allt.
Edelfelt har skickat ögonblicksfotografier från Paris samt Vallery-Radots bok till Annie Edelfelt; Edelfelt ville skicka Labruyères Caractères med Berndtsons, men fick inte tag i trevlig upplaga; Edelfelt ber Alexandra Edelfelt ta reda på vilka klassiska franska böcker Annie önskar sig.
Paris 3 juni 1888 3. kesäkuuta 1888
Berndtsons har rest; måtte Berndtson få arbeta litet där hemma utan att behöva tänka på sina krämpor och bekymmer.
Paris 12 Juni 1891 12. kesäkuuta 1891
Ack, Finland vore ju ypperligt och jag der bara finge vara med Er – men det blir så mycket Aina och Heddi och Cronstedts och fan och hans mor! Att man i sitt eget land, i sin egen stad skall vara så ofri, att man måste anse sig tvungen att ha att göra mest med de ofullkomligaste tankemaskiner, med de tarfligaste exemplar af landsmän och -innor, det kommer mig att hoppa af harm.
Stockholm Okt. tisdag 1891 1. lokakuuta 1891
I går var Hanna Palmes stora fest för Mechelin och mig (!!) Hundra personer, mycket väl arrangeradt, tal af Sven Palme, och ett mycket bra svar af Mechelin. Der voro Hela venster-Stockholm, qvinliga Idun, Hedin, Gyldén, Victor Rydberg Strindberg, Tor Hedberg Millets, fröken Törnebladh (som sjöng mycket) Gunnar Berndtson med fru, Zorns, den der behagliga fiffiga fröken v. Knorring, en mycket vacker ung fru Medin, fru till en doktor, och en massa menniskor som jag aldrig fick veta namnen på. –
Stockholm tisdag 28 okt 91 28. lokakuuta 1891
Berndtssons resa i qväll – Ack den som kunde få följa med! Jag tror knappt Jag blir färdig till fredagen – Jag har nämligen litet förtagit mig på prinsens porträtt så att det icke går med samma lust som förr.
Köpenhamn 2 maj 92 2. toukokuuta 1892
*) Gunnar Berndtsons bofälliga fru reste här igenom på väg till Wiesbaden. Jag tog emot henne och följde henne till stationen. – Hon hade i Sthlm redan blifvit omhändetagen af en norsk grosser, Cronstedts vän. Det var ynkligt med henne – så litet road af denna verlden som hon är – ingenting intresserar henne det är alldeles oläsligt.
Paris, tisdag 12 mars 1895 12. maaliskuuta 1895
Nej, Ellan och Kiki äro ännu vid Sprees stränder, om de icke rest derifrån just nu till Köln. Jag har fått tvenne långa bref af Ellan med relationer om deras vedermödor. Utom tråket med det smutsiga ohyggliga rummet i Petersburg hade ju de stackars menniskorna Heddi Berndtson att dras med. – Jag kan tänka mig Ellans förskräckelse då hon vaknade kl. 7 nära Vilna och pojkens säng var tom – Hon visste att Sanny ej hade sofplats – således hade hon ej tagit honom. Nej det var Heddi som tyst kommit in och fört pojken in i en helt annan vagn (Heddi reste i 1sta klass) der hon höll på att mata honom (på nykter mage) med chokolad och karameller.
Skärtorsdag 1895 11. huhtikuuta 1895
Acku var mycket nedstämd, men som han är en ohjelplig optimist såg han snart endast den goda sidan af saken – och talade om det "ljusa, vackra minne" som Gunnar lemnade o.d. –. Han tröstar sig med ord och fraser Den stackars gumman Berndtson och den stackars lilla öfvergifna gossen gör det mig ondt om – ty med en så sjuk och underlig mor kan ju hans uppfostran och vård ej vara betryggade.
Paris fredag 19 april 95 19. huhtikuuta 1895
Så långt hade jag hunnit då jag fick Mammas bref, det nya, skrifvet annandag påsk samt tidningen med Gunnars begrafning. Tack, tusen tack. Acku var här och läste upp ett bref från modren om begrafningen. Talade om Heddis underlighet under denna svåra tid och om hennes till galenskap gränsande görande och låtande i Petersburg. Roligt var att alla så enstämmigt talade om Gunnars fina personlighet och naturliga adel.