Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

friherrinna, "amiralska", g.m. generaladjutanten och amiralen Oskar von Kraemer

Fragment 1. tammikuuta 1
Epävarma yhteys Jag har nugyste ätit middag och går med ellen til krämers.
den 3 maj 1877 3. toukokuuta 1877
Emil Walléen berättade att Cedercreutzes är i staden; Edelfelt sökte upp Friherrinnan Emmy och fröken Maria Cedercreutz, samt fru Sofia Kraemer; alla påstod sig ha haft en svår vinter i Mentone.
Följande dag skall han gå ensam till Salongen; det är bara när man är ensam som man kan se och tänka, *ifall man inte har någon som man fullt sympatiserar med; han ber om förlåtelse för det slarviga brevet; *Cedercreutz ber hälsa.
Paris d. 7 maj 1877 7. toukokuuta 1877
På Salongen har Edelfelt mött Ahlbergs och likaså konvoyerat [eskorterat] herrskapet Cedercreutz; de senare har varit oroliga för friherrinnan Kræmers andra gosse är skral; fröken Marie Cedercreutz har i bjärta färger målat [beskrivit] deras ledsamma barnkammar- och sjukskötarliv i Mentone; vad hjälper rikedom då hälsan inte finns; Gud vare tack och lov att Edelfelt varit så frisk och kry.
Petersburg söndag. 12 nov 82. 12. marraskuuta 1882
Då jag kom hem på aftonen hade Casimir Ehrnrooth varit här och skriftligen bjudit mig på middag i dag med herrskapet Kraemer kl. 1/2 6. Han uttrycker i de mest hänförda ord sin tacksamhet för att jag gjort mera af porträttet än jag egentligen lofvat och åtagit mig att göra. Adele måtte ha skrifvit något rigtigt grannt.
Petersburg Måndag d 19 nov 82 13. marraskuuta 1882
I går var middagen hos Casimir. Bulgaren var idel solsken tacksamhet, vänlighet. Handtryckning, skålar m.m. Kraemer med barn voro der. den lille svartmuskiga pojken var högst komik, sjöng Italienska, ryska m.m allt med ett allvar som var orubbligt. Casimir drack en skål för mig, tackade, tackade, och tackade om igen. Då de andre gått talte C. om sin låga – ren, farbroderlig, storslagen och försakande. Je te connais beau masque. Naturligtvis måste jag erkänna, att om han vore ej hennes köttsliga farbror, han vore vida trefligare än Knorring. Då han vill vara rigtigt aimabel kan han det, och i går spenderade han hela sin goda vilja.
Söndag d. 4 februari 1883. 4. helmikuuta 1883
S.k. spirituela menniskor äro ofta i saknad af omdöme. Detaljen, ögonblicket äro för dem allt – de äro små så visst som esprit'n alltid är liten och snillet stort. Jag vet ej hvilken fransk författare som säger: "Le génie et le bon sens sont de la même famille, l'esprit n'est qu'un collatéral” är det icke bra sagdt? För att ta ett exempel: alla dessa Ehrnroothar och Kræmrar, som låtsa ha esprit, äro de icke ett trångbröstadt, prosaiskt och i höga ting verkligen enfaldigt slägte – Casimir alls ej undantagen.
fredag afton 1. tammikuuta 1884
I dag såg jag Amiralskan Kræmer på gatan och helsade på henne.
Paris torsdag d. 10 juni 86 10. kesäkuuta 1886
Edelfelt var på Salongen i tisdags; han ville gå ifred, men träffade friherinnan Cedercreutz med dotter, amiralskan Kraemer; amiralskan var polemiskt stämd mot den franska konsten.
Friherrinnan Cedercreutz och amiralskan Kraemer gjort visit i ateljén; de tyckte om Edelfelts verk från den senaste tiden.
Edelfelt kom för sent till middagen med Runebergs, eftersom amiralskan Kraemer talade så mycket under sin visit i ateljén.
Midsommardagen kl. 12. 24. kesäkuuta 1886
Edelfelt har en magnifik modell till huvudfiguren i "I Luxembourgträdgården"; hon liknar amiralskan Kraemer en aning.
Café Bauer, Berlin, torsdag 15 januari 1891. 15. tammikuuta 1891
På nyårs aftonen voro vi ännu hos Kræmers – mycket mycket vänligt emottagna och ombedda att bli qvar – vi kunde det ändå inte då vi stämt möte med Koka Etter kl. 1/2 9. Kræmers har en våning så enorm (halfva amiralitetet) att jag endast i palatsen sett något dylikt. Friherrinnan Cedercreutz var der, och der talades mycket om Nordmans förlofning. Casimir Ehrnrooth var abruti – med en alldeles slö blick och moltyst satt han på sin stol – det var rigtigt frappant.
Petersburg söndag 5 (17) febr. 95 17. helmikuuta 1895
Gud låte Er få vara friska. Jag är rigtigt orolig för Berta. Hon må nu vara försigtig och desinficiera sig på alla sätt så att hon ej får influenza. Paul Etter har haft ett återfall – jag skall just gå och se hur det är med honom nu. – Nu går jag och äter frukost här i hotellet – sedan går jag igen till Eremitaget och så på visit till Kaemers. I går afton stor middag för mig hos Benoit de äro verkligen mycket vänliga – Helsa alla hjertligt från Mammas Atte
torsdag en timme före afresan 21. helmikuuta 1895
Många helsningar härifrån från Armfelts och Kræmers. Fru Kræmer tycker att man borde ställa så till att jag finge måla unga kejsarinnan – ja inte vore det mig emot. Hon och Armfelts ansåg det för en mycket stor ära att jag blef emottagen af Kejsarinnan – och det var det ju också.
Vilna kl. 11.20 fredag 21 feb. 95 i sofkupén 21. helmikuuta 1895
Några tyckte visste att jag borde bråka för att få måla den nya Kejsarinnan – men att stanna der i veckotal för ett så ovisst resultat Det ansåg jag ej löna sig. Nog kommer det väl något tillfälle någon annan gång. Jag såg för resten hos frih Kræmer en fotografi af en pastell som Fr. A. Kaulbach gjort af henne. – Den var rätt bra, om den också litet såg ut som hufvudena i "Frauenliebe" eller "gallerie Schöner Frauen".
Paris måndag 10 juni 95 10. kesäkuuta 1895
– Under veckan var jag en afton tillsammans med Kræmers, frih Cedercreutz, Aina Ehrnrooth, fr. Haartman och fr. Bergrooth – En del af denna karavan reste till Holland.
Petersburg lördag 28 mars. 28. maaliskuuta 1896
Jo, i går qväll var jag hos en general Teiner. – de äro tre systrar, fru Teiner, Csse Rehbinder och prinsessan Orbeliany, som bo i samma hus och nu ha, bara för sitt höga nöje, utan välgörenhetshänsyn, arrangerat ett Operett spektakel hemma, med orkester, körer – allt amatörer från den högsta chic-kasten – litet gladare dock än Etters bekanta chic menniskor, och mycket mindre rysk-ryska än Etters vänner. Spektaklet 2 pjeser 4 akter, allt med sång, helt franskt – mycket talrik elegant publik, många diplomater – hela franska Ambassaden bl.a. – Tänk dessa menniskor som ha stora teatersalonger med sidenridåer i sina egna hus! – Operetterna af Audran och Adam voro skräp – men jag måste tillstå att de spelades förträffligt och på utmärkt god franska. Sonja Volkoffs gamla tillbedjare Levaschoff spelade älskarn – en ung furst Galitzin, uppfostrad i Frankrike, (bror till den olyckliga hertiginnan de Chaulnes) spelade också en vacker rôle – han spelade ypperligt som en god fransk aktör. En Mlle Scheremetieff talade också en franska som det var ett nöje att höra. Kostymerna så der. – Den der vackra amiralskan Makaroff*) (*)bekantskap från Kræmers.), som skaffat mig invitation tog min arm och var mycket stolt att presentera mig till höger och venster. Tänk att man hörde bara franska der, och ypperlig franska!
Petersburg, söndag 14 mars 1897 14. maaliskuuta 1897
I går var jag på middag hos Armfelts för Cedercreutzarna och Kræmers. Friherrinnan Kræmer är afgjodt grekiskt sinnad. Oskar berättar få historier men upprepar tre gånger hvarje historia för mera eftertrycks skull. De reste i dag.