Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

g.m. Wentzel Hagelstam

Lähteet

Paris 11.4.90. 11. huhtikuuta 1890
Ellan har kanske skrivit om en ganska lyckad finsk middag med dans, arrangerad av Homén och löjtnant Hallberg; ingenting saknades: mat, bål, masurka; juristen Wasastjerna dansar masurka ännu underligare än Stanza Ullner; Edelfelt satt mellan fröken Lagerborg och fru Hagelstam-Lihr.
Fru Hagelstam-Lihr är trevlig och glad; märkvärdigt nog påminner hon om Inez Zilliacus som är hennes mans kusin; Ellan bjudit herrskapet Hagelstam-Lihr på middag i övermorgon.
Ellan och fru Hagelstam-Lihr dansade mest på den finska middagen; mer än de unga fllickorna Sahlsten, Sahlin och Tunzelmann.
Herrskapet Wentzel hade inga nyheter om Jarl [Hagelstam] eller Konni Zilliacus.
Lördag d. 19 april kl. 2 e.m 19. huhtikuuta 1890
Hanna Palme tål inte Wentzel Hagelstam och hans fru, inte heller fröken Lagerborg; tror hon att Edelfelts inte genomskådar henne?