Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

g.m. Edelfelts morbror Gustaf Brandt

Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3. heinäkuuta 1871
Hälsa morbror Gustaf Brandt, och moster – särskilt från de ställen i hennes hemtrakter som Edelfelt passerat; hälsa Ellen, Anni och Bastuli (Berta) Edelfelt.
Norrtelge d. 14 Juli 1871. 14. heinäkuuta 1871
Avskedshälsning till Alexandra Edelfelt, morbror Gustaf och moster Fanny Brandt, syskonen och kusinerna, morbror August Sträng och Tajta (Fredrika Snygg); Edelfelt påpekade att brevet var skrivet i all hast med en penna som han lånat av fru Sundelins piga.
Antwerpen d. 6 December. – 6. joulukuuta 1873
Edelfelt har lovat Karel Scriba att skaffa honom tyska översättningar av några svenska skalder; han hoppas att han inte är alltför oförskämd då han ber Morbror Gustaf Brandt låna ut hans eller moster Fanny Brandts tyska exemplar av Fänrik Ståls sägner.
Antwerpen d. 23 Dec. 73. – 23. joulukuuta 1873
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt tacka Moster Fanny Brandt för att hon sänt Fänrik Ståls sägner på tyska, och Morbror Gustaf Brandt för kalendern Nornan.
Paris d. 5 September 1874. 5. syyskuuta 1874
Klockan slår 12, Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt och hälsar till systrarna, Morbror Gustaf och Moster Fanny Brandt, Tajta (Fredrika Snygg) och Morbror August Streng.
Paris den 16 Dec. 1874. Kl. 11 på natten 16. joulukuuta 1874
Edelfelt får troligen inte finländsk mat under julhelgen; han hälsar hjärtligt åt Morbror Gustaf och Moster Fanny, samt barnen, Tajta (Fredrika Snygg), Morbror August och inspektoren; han önskar dem Guds välsignelse på Kristusbarnets fest.
Paris, Nyårsnatten 1875, kl. 12,5 på natten. 1. tammikuuta 1875
Klockan har slagit tolv och Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt ett gott nytt år; han ber till Gud om välsignelse för alla han har kär, Mamma och syskonen, Morbror Gustaf och Moster Fanny Brandt och deras barn; tilliten till Gud är det största och lyckligaste de kan äga; för egen del har han bett om flit och mod, så att han kan vara en ära för sin mor och sitt land.
Paris d. 13 Mars 1875 13. maaliskuuta 1875
Hemkommen från en studieutfärd till Asnières väntade Edelfelt underrättelsen om att Kiala sålts till Axel Gustaf Mellin; det är mycket svårt för Edelfelt att tänka på allt vad det innebär, det låter lika otroligt som att Borgå stad skulle ha promenerat till Haiko; han hoppas att försäljningen hjälper upp Morbror Gustaf Brandts affärsbekymmer;han undrar när de skall flytta och hur det är med Moster Fanny Brandts humör; "Gubben" Morbror August Streng stannar kvar; mest ont gör det Edelfelt om Tajta (Fredrika Snygg), han ber Alexandra Edelfelt ordna så att hon får vara i Helsingfors så mycket som möjligt; Mamma får heller inte misströsta om framtiden, dels får hon förtrösta på att Vår Herre hjälper, dels får hon hoppas att Edelfelt en gång blir karl nog att ha råd att försörja henne.
Frascati, thorsdag d. 15 Juni 15. kesäkuuta 1876
Edelfelt har av tidningarna och Alexandra Edelfelt fått reda på att Morbror Gustaf Brandts lilla dotter Ebba är död i tyfus; om han hinner skall han skriva ett brev till Morbror och Moster Fanny; han hoppas att Gud bevarar dem från flera sjukdomsfall i familjen.
München Midsommaraftonen 76. 23. kesäkuuta 1876
Edelfelt är sorgligt upprörd över underrättelsen om att Morbror Gustaf Barndts son Gösta är sjuk; han hoppas och ber till Gud att sjukdomen snart går över, för det tar alltför mycket på Moster Fannys och Morbrors krafter att vaka länge vid ett sjukläger.
Måndags afton. 18. joulukuuta 1876
Edelfelt antar att Alexandra Edelfelt och systrarna firar med morbror Gustaf Brandts familj; synd att inte tant Adèle Gadd är med dem.
Ännu Paris 1877 lördag d Juli 7. heinäkuuta 1877
Edelfelt ber gratulera morbror Gustaf och moster Fanny Brandt till lillans födelse, det var ett spektakel med hennes oförmodade uppträdande på världsteatern; han hälsar till småflickorna, Tante Adèle Gadd och Tajta (Fredrika Snygg).
Paris d. 23 Dec. 77 23. joulukuuta 1877
Edelfelt hoppas deras magar står ut med den starka julfödan och att de har roligt på julafton (då Jonas Ström troligen är julbock) och under resten av julhelgen; han hälsar Tajta (Fredrika Snygg), Morbror Gustaf Brandt och hans familj och Tante Adèle Gadd.
Paris, andradag jul 1877 26. joulukuuta 1877
Om Edelfelt vore hemma skulle första nyårsvisiten i frack och handskar gå till morbror Gustaf Brandt; Alexandra Edelfelt får i stället framföra hans hälsningar till Morbror, Fanny och hans barn; han ber henne också hälsa Tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg) och Mari.
Nyårsaftonen 1877 31. joulukuuta 1877
Edelfelt undrar var familjen är i kväll?; troligen hos Brandtens; Edelfelt skulle inte ha någonting emot att äta julmat en gång, i synnerhet skinka.
d. 3 Juni 1879 3. kesäkuuta 1879
Edelfelt säger farväl till Alexandra Edelfelt och hälsar till syskonen och Morbror Gustaf Brandt med familj.
Nyårsnatten 1879-1880, kl. 1 på morgonen 1. tammikuuta 1880
I afton har Edelfelt varit med Karl Uchermann, Casper Wrede och en svensk Berggren; han hade hellre varit hemma, hos Alexandra Edelfelt eller Brandtens.
Julafton 24. joulukuuta 1880
Rolig jul och Guds välsignelse önskar Edelfelt; han hälsar till Tante Adèle Gadd, Morbror Gustaf Brandt med familj, Tajta (Fredrika) Snygg och Marie, samt Anni och Bertha Edelfelt.
Petersburg söndag 28 nov. 1881 28. marraskuuta 1881
Nu farväl, mera härnäst. Jag är oroligt för lilla Waldemar Brandt – Helsa morbror och moster så mycket – Just nu resonerade fröken länge om Anni och Bertha – jag tror verkligen hon hålla af dem – Tusen helsningar från Atte
Petersburg fedag 9. joulukuuta 1881
Just nu fick jag Mammas bref om lilla Waldemars död. Af allt hjerta beklagar jag Morbror och Moster. Att det ändå var så farligt med sjukdomen.
I morgon mera, helsa som sagdt Brandtens så innerligt och säg dem att jag hjertligt deltager i deras sorg. Tusen helsningar från Atte. Muffar o. mössor skola köpas o. skickas med Konny.
Nyårsnatten 1882-1883 31. joulukuuta 1882
och nu slår min klocka 12 och jag skrifver för första gången 1883 Derpå tar jag er alla i famn, Mamma först naturligtvis, och önskar eder med tårar i ögonen och med den varmaste tacksamhet och kärlek i hjertat Eder ett Godt Nytt År Måtte Herren Gud bevara Eder! Så har dock min första tanke på detta år varit för Mamma,och det är en god början på året. Derpå går jag nu alldeles ensam och fattar en gyllene pokal och fyller den med glödande cypervin (ett vanligt glas med likör i – det är det enda jag har hemma) – seså nu är det gjordt – och dricker Eder skål – Mammas Annis, Berthas, Tante Gadds, Morbrors och hans familjs, Tajtas och Maris. för att lugna Eder och genast afklippa misstanken om skåpsuperi vill jag anmärka att ej druckit ett glas för hvar och en, men att meningen var lika god.
Paris d. 12 januari 1886 12. tammikuuta 1886
Om det "Brandstka eländet"; Fanny Brandts märkvärdiga lugn; Alexandra Edelfelt får carte blanche att hjälpa dem med pengar.
Stockholm, lördag 12 dec 96 12. joulukuuta 1896
*Helsa Brandtens från dr Fontell, han bor här på hotellet och har lånat mig Tstjernas tarfliga bok.
Paris 12 dec 1900. 12. joulukuuta 1900
Jag skickar Mamma här till julklapp en sedel, hvaraf jag ber Mamma vara så utmärkt snäll och ge det sedvanliga åt Brandtens.
Paris nyårsaftonen 1900 kl. 7. 31. joulukuuta 1900
Farväl nu så länge – det var ju roligt att julklapparna kommo fram, och roligt att Brandtens också fingo några af dem. Tack för det gamla året, för alla år och alla timmar och minuter i mitt lif, tack älskade Mamma! Helsa alla från Mammas Atte