Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

friherrinna, hovfröken, g.m. Alexis Gripenberg, syster till V.M. von Born och Hanna Palme

Paris d. 16 mars 1880 16. maaliskuuta 1880
Gummorna pratar och då något roligt sägs ska det med hög röst upprepas för fru Augusta Bremer, som är döv; Alexis Gripenberg lär vara förlovad med Helene Born, som förtrott detta åt Ellan de la Chapelle; Edelfelt har varit dum och erkänt sig en gång i tiden förälskad i fröken Born inför Gripenberg.
Paris d. 3 april 1880 3. huhtikuuta 1880
Helene Borns förlovning har diskuterats hela vintern; de har noga klargjort för och emot.
Paris d 9 Juli 1882. 9. heinäkuuta 1882
Epävarma yhteys Det är ju rysligt hemska saker som Mamma berättar om. Fröken Rahns drunkning och Bertha Levins död! Stackars Borns, de ha då alla möjliga öden!
Fragment 12. heinäkuuta 1882
Hvarför i all verlden, skäms Hélène Born att vara i grossess – det är ju nu ingenting att cachera.
d. 17 Nov. fredag 17. marraskuuta 1882
Rysligt sorgligt är det med Helène Borns död. Hvad det är hemskt ändå för qvinnorna att föda barn till verlden och ofta mista lifvet på kuppen.