Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

finländsk skådespelerska

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Ida Aalberg
Petersburg fredag 22/1 84 22. tammikuuta 1884
Nu skall jag försöka arbeta dugtigt i Paris – först måla om fru Reuterskiölds armar, så möjligtvis fröken Ahlberg och så begynna jag något större, allvarligt arbete – Jag bryr mig ej om att måla "des petites femmes" längre, det är för farligt för talangen.
Paris söndag d. 3 februari 84. 3. helmikuuta 1884
Hos Runebergs träffade jag Ida Aalberg som sade att hon skulle resa dagen derpå – Jag telegraferade genast till Schauman och frågade om hon skulle qvarhållas quand même – och fick igår telegrafsvar att hon tyvärr måste resa.
Paris d. 6 februari / lördag 1886 6. helmikuuta 1886
Under middagen nämndes fröken Aalberg och hennes tillgjordhet, som också Söderhjelm konstaterat många gånger; nu ansåg Söderhjelm att den "fennomanska hedern" måste försvaras: han höll tal med hugg åt Öhrnberg och Edelfelt; höll sedan långt tal på finska som bara Edelfelt och Öhrnberg förstod; Ville Vallgren blev arg.