Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

kusk hos Alexander "Sascha" Jacobson

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Mischa
P.burg måndag d. 20 november 1882 20. marraskuuta 1882
A propos, Alexander Iwanowitch, Sasha Jacobson, lär ha någonsorts bröståkomma, så att han skall resa till Nizza under vintern, via Paris. Om fredag reser han, så att jag har honom hos mig i Paris några dagar efter min ankomst dit. Han telegraferade i går till Borovna att Buistroff rådt honom att resa genast – jag tolkade detta såsom en påminnelse åt Manzey att förstärka kapitalerna. Mamma vet huru de ta sådana saker. Sascha gör sig tror jag sjukare än han är. Alla äro ytterst oroliga för hononm. Tänk, han tar sin kusk med sig till Nizza, för han vågar ej resa ensam och vill ha någon att tala ryska med. De våga ej kriticera denna hans fundering. Jag skall försöka att vara artig mot honom i Paris, men kusken tänker jag hvarken bjuda på middag eller på theatern.
Petersburg, tisdag d. 22 nov 82 22. marraskuuta 1882
Den der Sascha ställer till spektakel alltjemnt. Igår var det kuskens namnsdag, och han öfverhopades med gåfvor – Ända dittils hade han varit, mycket med om att resa med sin herre. Idag reser han ej mera, säger han – Sascha skrifver att han heller ej far om han ej får sin älskade Mischa med sig – Fru Etter förtviflad. De ta hans oförskämda kapriser alldeles för allvarligt, och systrarne ha en viss oförklarlig fruktan och respekt för denna bortskämda käring. Emellertid har nu kusken, mot löneförhöjning lofvat komma med. Hvad i verlden skall han göra med honom i Nizza. Karlen han ju hvarken passa upp honom, efter han bo på hôtel, ej heller uträtta det minsta ärende åt honom.
Paris d. 2 Dec 1882 2. joulukuuta 1882
Sascha kom i onsdags. Han såg temmeligen frisk ut tyckte jag. Det var ej Mischa utan Grischka han hade med sig. Mischas gemål hade näml. förklarat att hon skulle afhända sig lifvet om han reste. I sista minuten tog Sacha då sin förre hejduk, Grishka, hvilken ovilkorligen är mera reputerlig och blir honom till större nytta.