Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

journalist, jurist, bankdirektör

Paris lördag 24 april 1897. 24. huhtikuuta 1897
Den grannaste kritiken har jag fått af Henri Rochefort i New York Herald, pariser editionen – Jag skickar den med i detta bref, med anhållan att den kommer in i Nya pressen. Fråga Gråsten eller Lille per telefon huru ni skall skicka den åt dem. Denna ampla kritik från ett håll som icke kan misstänkas för att vara "franco-russe eller kejserligt skall genast hoppas jag, bringa till tystnad allt Berndtsonskt prat. Vill Annie eller Berta öfversätta biten så är det så mycket bättre. Rochefort kan vara hvad han vill som politisk person – en fin konstkännare är han i alla fall. Jag säger ej detta naturligtvis för att han nu sagt vackert om mig
Paris, Café de la Regénce 28 maj 98 28. toukokuuta 1898
I går var jag ute hos Konni, som verkligen kommer att flytta hem i September för att ta gråstens plats i pressen. Vi måste (jag tänker på flickorna) vara vänliga mot den unga och utmärkt söta frun, som så gerna vill tala engelska, om som nog kommer att ha en och annan deception i "Conny's country" Konni talar så mycket om Finland att hon tror det är ett Eldorado, ett centrum och att Helsingfors är någonslags Paris-Athens