Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fransk politiker och historiker

Lähteet

Paris fredag 1 mars 1895 1. maaliskuuta 1895
I går afton var jag hos Ville Vallgren på middag. Det är verkligen roligt att se så glada och lyckliga menniskor. De äro mycket feterade af Hugoska familjen likaså af utrikesministern Hanoteaux – och beställningar göra de också – så har Georges Hugo beställt flere bordsuppsatser af silfver af Ville.
Paris 20 Juni 1895 20. kesäkuuta 1895
Just nu skrifver M Marcel, som talat med ministern Hanotaux om öfverlemnandet af finl. i XIX seklet till presidenten. Denna säger att Mohrenheim ej sagt ett ord – han är då mer än tafligt afsigkom men! Nu är det att börja om igen hela traken! Hvad mannamod, hvad tålamod!! –
Paris 3 maj 1897 3. toukokuuta 1897
Felix Faure, som den stora publiken tycker om kejsarporträttet, fastän den fransk-ryska alliancefebern betydligt svalnat och alla i smyg gräla öfver den hållning i grekiska frågan som "le concert européen" fått frankrike att intaga. Alla tidningar äro ej så ministeriela som figaro – tvärtom haglar det sarkasmer öfver hanotaux och turkvänligheten i de små bladen.