Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

expeditionssekreterare vid statssekretariatet i Sankt Petersburg, stallmästare vid kejserliga hovet, verkligt statsråd

Måndag 13 mars 1882 13. maaliskuuta 1882
Underlige seder här. Mauritz Armfelts söner, 1 page och en annan fuling, hyggliga gossar, sitta ännu och prata med familjen, och klockan är 2 på natten. Vaka och ha tråkigt, sofva till kl. 11 för att vakna upp till ny tråkighet – se der lifvet i denna stad.