Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

brittisk författare, lexikograf, språkvetare

Lähteet

Måndag 7 juni fortsatt söndag morgon 13 juni 7. kesäkuuta 1897
Mager är racen. Det är mycket sällsynt att se en fettlagd person. Det eviga sportandet är väl förnämsta orsaken, ty förr i verlden voro de ju mycket rundlätta – John Bull typen, dr Johnson, Hogarths typer o.s.v. – alldeles frapperande är qvinnornas hår här. De grannaste gulröda färgen och en rikedom som är otrolig. Några ha mahognyrödt hår – dock har jag ej sett en enda sådan der chevelyr som t.ex officeren Gripenbergs – det är ej mera mahogny det är eldsvåda i en mahognyskog. Mycket få skalliga herrar ser man äfven – är det också sportandets förtjenst. Jag vet ej om de lefva längre än andra nationer – jag tror det knappt, den så länge de lefva lefva de friska. De kunna uthärda den underliga dieten t.ex!