Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

affärs- och industriidkare, kommerseråd

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Paul Wahl
Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1. lokakuuta 1895
Jag är gladt öfverraskad då jag hör svenska, hos perukmakaren t.ex. hör man bara ryska, tyska och finska. Alla menniskor tala ju ryska här flytande, och en sådan mängd ryssar, civila och militärer, möter en på hvarje steg att man verkligen frågar sig om man ej är i Novgorod eller Pskov. – Det är så underligt att tänka sig att dessa menniskor här stridde emot oss 1808–1809 – och att allt deras intresse t.ex för fänrik Stål, Runeberg, svekomani o.d. är och måste var bara påklistradt. På de gamla husen, Wahls m.fl. äro ryska initialer inbundna i rococo ornament från 1700talet
Paris 5 mars 1901 5. maaliskuuta 1901
Ahrenberg skref som sagdt ett besynnerligt bref om Fänr. Ståls Sägners distribuerande till Kejserliga husets medlemmar, (alldeles utan att fråga mig, han har bara gjort det redan, i bolagets namn). Han säger: "Jag skickade F.S.S., med ett långt franskt bref (det måtte ha varit skönt, ty hans franska är i frihet dresserad) till Storfursten Konstantin Konstantiovitsch, som är chef för alla kadettskolor i Ryssland (och också för finska kadettkåren) och sade honom att ingen skald så besjungt de militära dygderna, lydnaden o.d som vår Runeberg". – Kan Mamma förstå sammanhanget? Det är så viborgskt det der, likasom när jag frågade hvarför det stod ett B på Wahlska huset "natourligt, det är ju Wahlska huset" svarade min Wiborgske ciceron – hvem det var kommer jag nu ej ihog (Wahl=Валњ.) De kunna icke förstå att verlden kunde existera och jorden axla sig utan ryssar. Nåja, så skickade Ahrenberg ett ex. af F.S.S. till Enkekejsarinnan, men blef uppkallad till Schipoff och hade en "Konferens" med honom, som resulterade i att ett ex. också skulle skickas till Alexandra Feodorovna. Jag undrar om ej Ahrenberg vill bli senator som hans vän R. Runeberg!