Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

kantor i pjäsen Kantor Kekkonens bockningsresa (Kumarrusmatka) av Robert Kiljander

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Kekkonen
Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1. lokakuuta 1895
På theatern såg jag i dag Kekkonens bockningsresa. Hvad jag ändå förstår mig sjelf, som ej går oftare på theatern! Det var pinsamt att se fru Brander i en tysk farce spelan en slinka – hon var derigenom likaså andligt som kroppsligt kutryggig och misslyckad. En liten rysk flicka från Viborg spelade anmärkningsvärdt väl. Ryssarne (der är 3, 4 af dem vid denna trupp) äro nästan de som tala bäst svenska.