Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fransk militär

Lähteet

Kjøbenhavn 4 maj 1894 4. toukokuuta 1894
Epävarma yhteys A propos centre gauche, så vaknar mina moderata sympathier då jag i Figaro läser den unga anarkisten Henrys sjelfförsvar eller hvad man vill kalla hans cyniska harang. Det är så man kan bli alldeles galen – detta hat mot allt och alla, denna mordlust, denna köld, parad med vetenskaplig fåfänga. Jag vore glad om man vid undersökningar af hans hjerta skulle finna någon underlig sammanväxning eller lesion – glad på menskligheten vägnar, ty annars vore det bedröfligt. Endast en dåre kan hata så sataniskt.
Paris måndag 15 maj 15. toukokuuta 1899
Med denna diplomat har jag haft en dust i Dreyfusfrågan. Han har, trots allt det som kommit i dagen, precis samma argument som på Haiko i Augusti, då ännu Henry var vid lif, då krigsministeriets förfalskning af Panizzardi fuffer depesch ännu ej var känd o.s.v.