Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

fransk politiker, ämbetsman, jurist

Lähteet

Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21. toukokuuta 1899
Den der unga protestantiska studenten Puaux är nu alldeles entusiastisk för den finska saken – har besökt de franska kongressmedlemmarne, Bourgeois och en annan och ger på eget förlag ut en bok om saken nu. Hans familj lär vara förtviflade öfver att han midt i en examen, slagit sig på denna sak. Han sade att l'Academie française har öfvergifvit le dictionnaire för att sätta sig in i vår sak – Lavisse, Gaston Paris och Anatole France lära vara alldeles vunna för den vesterländska civilisationens sak.