Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dansk tapetserare

Lähteet

Ei lähteitä

Esiintymiset kirjeissä

Näytä henkilöyhteydet Nielsen
Paris 2 juni 1900 2. kesäkuuta 1900
Kicki och Missi och fröken Falken äro nu installerade i min atelier. ehuru tapetseraren Nielsen ännu ej slutat (det är då ett öde!)
Paris 7 juni 1900 7. kesäkuuta 1900
och följande morgon, d.v.s. i dag (förlåt mig om den kronologiska ordningen lemnar öfrigt att önska) kom Ellan från Wiesbaden just som jag skulle gå till juryn. – der var jag, dödstrött af detta rännande och skrifvande, till kl. 1. – Ellan hade emellertid sofvit och började nu "rensa" mitt stora skåp, der hon skulle hänga upp sina klädningar – Detta hade jag ej tänkt på, utan hade sofvit en säkerhetens sömn allt sedan tapetserar Nielsen, dansk, i lördag kväll lemnade mig. Och det var igen att rota igenom tusentals dammiga papper. – och flytta ner mina saker – ty Ellan har beslutit att bo deruppe, nebst Gefolge und Bedienung. Bertha kan intyga att rensningen af ateliern bedrefs energiskt sedan en vecka.