Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

norsk konstnär

Paris 7 juni 1900 7. kesäkuuta 1900
Alla morgnar kl. precis 9 måste jag vara på juryn. – Amerikanarne Harrison och Millet äro bra trefliga att ha att göra med – likaså skandinaverna Tuxen, Gronvold och Hagborg – vi äro ändå af samma folkstam allesamman, äta vanligen tillsammans och se saken på samma sätt.
Paris 15 juni 1900 kl ½ 11 e.m 15. kesäkuuta 1900
Roligt är att Krohn är så mycket, mycket raskare. Han ställde sig i spetsen för en middag för Thaulow i går, der det var 15 personer och mycket roligt. Vi hade allt möjligt skoj för oss. bl.a. höllos tal så att alla herrarne talade den ena efter den andra – Jag som slutade hade le beau rôle och kunde göra allt detta skoj litet rörande. Så hade Grönvold lagat ihop amerikanska bref som sågo absolut autentiska ut, med beställningar på Thaulow Collectionen på minst 50 taflor till museet i Minneapolis, St Louis o.s.v. – 10 sådana bref (med tryckta stämplar – hur hade han fått dem) kommo under aftonens lopp, och underligt nog märkte Thaulow skojet först vid det 4. De två första stoppade han med en betydelsefull blick i fickan sedan han läst dem mycket omorgsfullt. – Jag hade ritat matsedeln en jord glob fullstucken med små "rene norske flag" och krönt af Thaulows nu historisk vordna amiralsmössa, som B. nog känner. Tänk att den tokiga menniskan på Loubets soirée för Kungen uppträdde i frack och ordnar och denna kommodorsmössa under armen!
Köpenhamn torsdag 25 okt 1900 25. lokakuuta 1900
Jag har träffat Mechelin, E Wolff och många andra landsmän. Vidare grefve Erik Moltke som berättade mig mycket om dem på Bregentved, Svendsen som talte om Finland med stor värme, min norske vän Grönvold som hade de befängdaste historier från Björnsons Aulested der han nu varit några veckor o.a. På e.m. skall jag gå till fru Holmblad och Brandes.