Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

dotter till René och Marie-Louise Vallery-Radot

Lähteet

Paris, lördag 30 maj 1891 30. toukokuuta 1891
Det har varit ett ansträngande mondaint lif nu också, utom arbetet. Sista Måndags soirée hos Mme Bouvins (det kom inte Ellan) onsdags middag hos Pasteur i anledning af Camille Vallery Radots confirmation der voro endast familjen, herrskapet Grancher, en fregattkapten Loir och vi Vid desserten proponerade Pasteur en skål för le Petit Edelfelt, var älskade son och den dracks i Champagne – var det icke en stor ära för den lilla gossen.
Senaste torsdag, i förrgår voro vi på Camilles confirmation (1er Communion hade försiggått söndagen förut) i klostret "les Oiseaux" der hon nu är halfpensionär. Det är ett mycket fint kloster och ceremonin var alldeles förtjusande de unga confirmerade i hvitt med hvita rosenkransar på hufvudet stodo i en ring omkring altaret och kastade hvita rosor för frälsarens bild – så kom messan och så en proscession ute trädgården med alla flickorna och alla nunnorna – Ellan fick vara med om den, men vi herrar fingo stå utanför. Det lilla jag såg utgången ur kyrkan, med kyrkofanor och blommor, trädgården som bakgrund och två körer af nunnor som sjöngo var alldeles storartadt vackert. Tänk hela kyrkan fyld af dessa hvita slöjor – belysta af altarets vaxljus från ena sedan af solen från trädgården från den andra.
Paris 12 Juni 1891 12. kesäkuuta 1891
Vallery-Radots pojke är nu färdig och familjen jubilera öfver porträttet. Jag hade sista seancen senaste tisdag, och gjorde derefter en skizz af flickan i hennes kommunient drägt – mindre lik men "tilltalande" –
Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5. heinäkuuta 1891
Vallery Radots och Pasteurs ha kommit tillbakafrån Bains de Mer. – De ha bjudit mig de sista dagarna på frukost och middag, hvilket snarare varit mig till besvär än glädje, då jag ju i alla fall betalar mina mål här och dessutom får lof att göra den långa resan till dem. Men en tacksam publik är det, och de äro så förtjusta i de porträtt jag nu gjort af barnen der, att det gör mig helt godt i själen.
Paris 16 Juli 91 16. heinäkuuta 1891
Chambure reste i går, sedan han förklarat sig mycket nöjd med det porträtt af honom som jag gjort hastigt och lustigt. Jag har inga andra närmare vänner här än Dagnan och Courtois, de bo långt borta och äro mycket upptagna Dagnan reser den 28de Vallery-Radot har sjelf rest till sin mor i Bourgogne och familjen är ute med Pasteur i Villeneuve-l'Étang –
Paris torsdag 13 aug. 91 13. elokuuta 1891
Aftonen förut hade några oläsligt varit der på middag och mycket beundrat porträttet. En massa spanjorer och – -skor kommo för att se på taflan och sist hela Pasteurska familjen. Det var ett lofsjungande utan like. Mitt mod att för en vecka sedan skrapa ut hufvud och händer och mitt tokiga arbetande från 6 om morgonnen till 6 om aftonen sedan dess beundrades allmänt. "Vous ètes un grand peinter, sade Gubben Pasteur.
Söndag 29 maj 92 29. toukokuuta 1892
Vallery Radots ha haft det svårt denna vintern flickan har haft 4 gånger blindtarmsinflammation, och gossen har ännu kikhosta. Pasteur har jag träffat. Han är temmeligen rask ehuru han talar otydligt igen
Paris nyårsaftonen 1900 kl. 7. 31. joulukuuta 1900
Nu skall jag gå ut och köpa blommor till Sophie Perrots syster Mme de la Roche-Aymon – till Sophie P. har jag skickat en väldig låda med Marrons glacés. likaså till fru Vallgren. Åt Chambure ger jag en aqvarell, åt Vallery Radots dotter gaf jag juldagen en gravyr.
Paris 24 april 1901 24. huhtikuuta 1901
flickan Pasteur Vallery R. gör jag i ett flygande fläng, och så åtar jag mig ingenting mera utan hastar mig till hemresa, för att få se med egna ögon hur min egen Mamma mår, och göra hvad göras kan för att hon må bli alldeles rask snart igen.
Paris 25 april 1901 25. huhtikuuta 1901
"Skall Du komma hem i Juli eller Augusti?" frågar Mamma i det sista, vänliga brefvet. Nej, så galet är det väl ändå ej, jag hoppas kunna komma hem mycket förr. Nu gör jag bara flickan Vallery Radot, som jag börjar i morgon, i största hast, ser sedan på Demidoffs porträtt som jag får från London, och hoppas att jag skall kunna se på det här, ty det gäller egentligen att få ensemble i detta porträtt, likheten är der redan.
Paris 26 april 26. huhtikuuta 1901
I går var Jag hos Vallery-Radots för allt komma öfverens om flickans porträtt – De äro då pligt och studiemenniskor – hela huset uppstiget kl. 5, vinter och sommar – de proponerade derför att komma hit kl. 8 på morgonen, men jag fick det ändå ändradt till 9. Kl. 10 är de allihop i säng. – Flickan har vackra ögon och en vacker blick – för resten just ingenting. Jag gör porträttet bara för att jag lofvat det hela vintern, men åtager mig ingenting annat.
Paris 29 april (måndag) 1901 29. huhtikuuta 1901
Mellan två séancer (Vallery Radots äro alla bjudna på frukost till en general här i närheten), skrifver jag några ord för att be Mamma tacka Ellan för det vänliga bref jag fick just nu – till Ellan skrifver jag i afton. Jag är litet ansträngd nu af detta förtviflade målande, men jag hoppas snart få lyfta på vingen och styra kosan hemåt, hvilket allt ger mig mod att fortsätta och snart bli färdig.
Paris 1 maj 1901 1. toukokuuta 1901
Ack ja! det är omöjligt att flyga ihop allt det måleri jag börjat på med – Nu lemnar Jag emellertid allt annat än Mlle Camille Vallery-Radot, som icke går fullt så fort som jag ville, ty jag är litet trött af för mycket målande nu. Och man måste vara vid full vigör för att lyckas – känna hela ungdomens verksamhets- och skaparifver – I morgon har jag henne hela dagen och hoppas då göra storverk.
I går var jag, sedan jag målat flickan Camille på den andra salongens vernissage. Egendomligt nog fick jag höra ännu mera vackra saker der än på vår egen vernissage: Bastien Lepages bror sade bl.a. att jag aldrig haft en sådan succès förut, icke ens med Pasteur, att Jag var i ständigt framåtskridande o.s.v.
Paris 2 Maj 1901 2. toukokuuta 1901
Jag har haft en olycklig dag med flickan Vallery Radots porträtt – som jag till hälften skrapat ut i dag – allt emedan jag fick ett otrefligt bref af Söderström & Co som tror att jag vill roffa pengar af dem för en dansk upplaga, då de ha, allena de, reproduktionsrätten och eganderätten och all rätt i secula seculorum! Vallery Radot, pappan, tröstade mig och talte om precis likadana sorger han haft. Hvad jag innerligt önska att det V.Rska porträttet snart måtte lyckas. Med många sådana dagar som i dag drar det nog ut – men det måste lyckas! Olyckligtvis är jag snufvig dessutom och då kommer sådana här dagar till. De äro dessutom så ytterst precisa att komma kl. 9 på morgonen Vallery Radots, att jag af oro vakna kl. 6 för att få ateliern i ordning.
Till Krohn har jag skrifvit och bedt om att få uppgift ang. ångbåtar fr. Köpenhamn ty är det menskligt väder reser jag direkt. Men när? Om 14 dagar hoppas jag dock ha såväl Demidoff som flickan V. R. och de antellska uppköpen undanstökade.
3 maj 1901 3. toukokuuta 1901
I dag var det mig platt omöjligt att måla – Mme och Mlle Vallery Radot rådde mig att göra en lång promenad. Jag antog med glädje deras "désistement" och gick till St. Cloud, der jag åt och kände mig bättre, mindre nervös – vädret var gudomligt.
Paris 4 maj 1901 4. toukokuuta 1901
Mitt beslut är nu fattadt, jag gör Demidoff färdig först i Finland, och slutar nödtorfteligen flickan Vallery Radot, och så kan "jag drage fra Sydens lande" i slutet af denna vecka – jag hoppas lördag d.11. söndag den 12 sist. Jag ångrar att jag började med flickan V.R, ty när man arbeta nervöst blir det aldrig bra.
I går gick det så galet med mitt måleri att jag fick lof att skicka bort Mme och Mlle Vallery-Radot, men nu på morgonen har jag sett att det blir någonting utaf i alla fall.
Paris d. 5 maj 1901 5. toukokuuta 1901
Jag ser ej mera hvad jag gör på flickan V.R. – måtte det lyckas lika bra i hastigheten som Demidoff, hvilken verkligen ej är illa.
Paris 6 maj 1901 6. toukokuuta 1901
Jag räknar numera dagarna tills jag får ge mig åstad. Det skall bli obeskrifligt roligt att få se Er alla igen, och så behöfver jag litet hvila efter dessa två Demidoff och fr. Vallery Radot. Hufvudet på denna senare är mycket likt redan – får jag ej armarna bra lemnar jag dem till ett annat år – Jag vet huru den är när man börjar bråka med en detalj i ett porträtt – det bästa sättet är då att afbryta, annars förstör man alltsammans.
Paris 8 maj 1901 8. toukokuuta 1901
Vallery-Radots mena att jag bara skall fara så fort som möjligt, och att jag hellre må lemna porträttet halffärdigt än låta Er vänta.
Paris fredag 10 maj 1901 10. toukokuuta 1901
Flickan Vallery Radot är nog bra men icke rigtigt lik ännu. Jag är så gräsligt trött af detta parforce målande