Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

oidentifierad i detta sammanhang

Lähteet

Ei lähteitä
Paris 24 april 1901 24. huhtikuuta 1901
Ack om jag rigtigt kunde få reda på huru Mammas nervsvaghet skall behandlas – skall man tala gladt eller skall man "humma" som professorskorna i tengströmska gården? Jag vet att Mamma innerst inne har så mycket raskhet och lefnadsmod ändå, att man icke kan tänka sig några Bobrikoffar, huru elaka de än äro, som kunde få bukt med dem. Och vi skola inte ge oss – hela hemligheten med styrkan ligger ju i denna sjelfsuggestion att man icke kan öfvermannas. Det värsta är med tidningarna och Kitaigorosoffski eller hvad han heter – Skulle det icke vara roligt för Mamma att komma litet vesterut för en del af sommarn åtminstone, se blå-gul flagg och slippa se hela tartariet och stora mongoliet på en tid?