Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Liittyvät kirjeet

Kirjoitus

furste, g.m. Natalia Vanljarskaja, grevinnan von Carlow

Lähteet

Petersburg 10 (22) febr. 96 10. helmikuuta 1896
I förrgår på aftonen var jag först på middag hos Etters och kom hem derifrån "på peterburgski" kl. 2 på natten. Det var och är alltid hos dem rysligt mycket främmande som komma och gå. först var der Varinka Heidens föräldrar. – Jag förstår, då jag summerar ihop föräldrarnes näsor, att Varinkas icke kunnat vara kortare, men väl mycket större ännu. – Han ser ut som en methodistprest med bockskägg utan mustascher. – Så kom fröken Freedericks, så Madame Manzey, så Lolia Muravieff, som sjöng utmärkt vackert hela aftonen för resten. – Jo, förut hade der varit en Mansouroff (kusin till vår bekant) med fru – frun som en vår varit på Haiko är syster till grefvinnan Carlowa, Mechlemburgs gemål. – Hon, fru M. var söt, söt – rigtigt söt – pigg, liflig glad. – Etters voro glada öfver att min odolda förtjusning alldeles öfverensstämde med deras" – Hela sällskapet stämde möte följande dag på akademins utställning dit jag skulle gå med fru Reuterskiöld.
Sitter nu och väntar på Paul som skall föra mig till fursten hertigen af Mecklenburg och gr. Carlowa, hans gemål (i Paris ha de mycket bedt mig besöka dem i Pburg).
Moskva – måndag. – inne på juni redan 96 1. kesäkuuta 1896
Jag kan icke säga att jag är på något briljant humör, ehuru jag lär ha fått Stanislai om halsen. 1o är jag uttröttad på allt detta festande. 2o ännu alldeles utom mig öfver den gräsliga olyckan derute på fältet med de 2000, två tusen ihjälklämda menniskorna, af hvilka jag såg en hel del forslas genom staden – obetäckta, ty det fanns ej mera pressenningar – 3o emedan jag i dag var bjuden på frukost till Hertig Georges Mechlemburg Strelitz och hans grefvinna Carlowa och i stället för Nikolo-Jamskaïa for till Tverskoi Jamskaia som var en mil 10 verst derifrån – således för sent att vända om. Nu har jag satt ihop ett ynkligt ursäktsbref och sjelf fört det till Nikolo Jamskaia. Nog är det också märkvärdigt orientaliskt att här finnes fyra gator som heta Jamskaïa, d.v.s. Formansgatan, att samma gata ofta byter namn och att inga gatnumror finnas i hela staden, med en half miljon innevånare.